Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Województwo śląskie położone jest w południowej części kraju, granicząc od południa z Republiką Czeską i Słowacką.

Województwo śląskie zajmuje 3,9 procent powierzchni kraju (12 334 km2), co plasuje je na 14. miejscu wśród  województw. Pod względem liczby ludności znajduje się na drugim miejscu. Region zamieszkuje 4,65 mln mieszkańców, 12,2 procent ludności kraju.

Dzieli się na 36 powiatów, z czego 19 ma charakter grodzki, 167 gmin - 49 miejskich, 96 wiejskich i 22 miejsko-wiejskich. Na terenie województwa zlokalizowanych jest 71 miast. W centralnej części województwa położona jest Aglomeracja Górnośląska, skupiająca 16 miast stanowiących praktycznie jeden duży organizm miejski. Stolicą śląskiego są Katowice.

Gospodarka

Województwo śląskie to najbardziej uprzemysłowiony region w Polsce i jeden z najbardziej uprzemysłowionych obszarów w Europie. Charakteryzuje się największym w skali kraju zatrudnieniem (11,9 proc. krajowego zatrudnienia w gospodarce narodowej), a pod względem ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu (17,9 proc.) region zajmuje drugie miejsce w kraju.

W gospodarce województwa dominują branże: węglowa (w śląskich kopalniach wytwarzających 90,2 proc. produkcji sprzedanej górnictwa węgla kamiennego w Polsce) i hutnicza, a także przemysł elektromaszynowy, metalowy, chemiczny oraz spożywczy. Województwo ma największy udział w produkcji samochodów osobowych i stali surowej.

W regionie swoje inwestycje zlokalizowali m.in.: FIAT, General Motors Corporation, ING Group N.V., Danone, Philips, HP.

Więcej o sytuacji gospodarczej województwa

Turystyka

W regionie czeka na odwiedzających 394 obiektów turystycznych z czego 101 z nich to hotele. Z hoteli korzysta ośmiu na dziesięciu turystów zagranicznych odwiedzających województwo śląskie. Do dyspozycji gości jest łącznie ponad 33 tys. miejsc noclegowych. Najczęściej odwiedzanym miejscem są miasta - Katowice i Częstochowa oraz powiat cieszyński.

Więcej o atrakcjach turystycznych regionu

gus, śląskie
GUS