Województwo podkarpackie usytuowane jest w południowo - wschodniej części Polski, graniczy z Ukrainą i Słowacją.

Obszar województwa należy do średnio zaludnionych regionów - zamieszkiwany jest przez 2,1 mln osób, co stanowi 5,5 proc. ludności kraju. Województwo podkarpackie zajmuje obszar o powierzchni 17,8 tys. km2, na który składa się 21 powiatów ziemskich, 4 miasta na prawach powiatu oraz 159 gmin (16 miejskich, 114 wiejskich oraz 29 miejsko-wiejskich). Stolicą oraz głównym ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym jest Rzeszów.

Gospodarka

Województwo podkarpackie ma 3,8 proc. udziału w tworzeniu PKB kraju. Udział przemysłu w PKB regionu wynosi 30 procent i skupia 5 proc. krajowego zatrudnienia oraz dostarcza 3,4 proc. ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu.

Udział podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w podkarpackim rejestrze REGON stanowił 3,9 procent wszystkich podmiotów zarejestrowanych w kraju.

W strukturze gałęziowej przemysłu województwa, dominują przemysły: lotniczy, elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy, które wytwarzają łącznie prawie 70 proc. produkcji przemysłowej województwa. Przemysł rolno-spożywczy skupiony jest w branżach: mięsnej, zbożowo-młynarskiej, owocowo-warzywnej, mleczarskiej i cukrowniczej.

Głównymi ośrodkami przemysłu elektromaszynowego są Rzeszów, Mielec i Stalowa Wola. Przemysł chemiczny rozwija się głównie w Jaśle, Dębicy i Nowej Sarzynie. Szczególnego znaczenia w gospodarce regionu nabiera przemysł lotniczy.

Wśród największych inwestorów zagranicznych regionu należy wyróżnić: Philip Morris, Goodyear, Valeant Pharmaceuticals, Alcro - Beckers, Gerber, Delphi.

Więcej o sytuacji gospodarczej województwa

Turystyka

Najbardziej atrakcyjnym regionem województwa są Bieszczady. Wiele do zaoferowania ma również Beskid Niski z przepiękną doliną górnego Wisłoka, gdzie dominującą grupą etniczną byli niegdyś Łemkowie. Duże walory krajobrazowe przypisuje się także pogórzom: strzyżowsko-dynowskiemu i przemyskiemu.

Natomiast północna część województwa: Kotlina Sandomierska i przylegające do niej Roztocze słynie za sprawą wielu zabytków kultury.

Według GUS na turystów w województwie Podkarpackim czeka 336 obiektów noclegowych, czyli 5 proc. działających w kraju. W tym 58 hoteli. Łącznie na turystów czeka ponad 20,6 tys. miejsc noclegowych.

Coraz większą popularnością cieszą się gospodarstwa agroturystyczne. Według danych Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jest ich ponad 600 i dysponują one ponad 5,7 tys. miejsc noclegowych.

W 2007 roku z obiektów turystycznych w woj. Podkarpackim skorzystało 593 tys. turystów. 11,2 proc. tej liczby to turyści zagraniczni. Najwięcej gości przyjechało z: Ukrainy, Niemiec, Izraela , Francji i Wielkiej Brytanii.

Więcej o atrakcjach turystycznych województwa

GUS