Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski. Od północy naturalną granicą regionu jest Morze Bałtyckie, a od zachodu województwo graniczy z Niemcami.

Według stanu na 30 czerwca 2007 roku zachodniopomorskie zamieszkiwało 1,69 mln. osób, a poziom urbanizacji regionu wynosił 69,3 proc. (w Polsce - 61,5 procent). Województwo zajmuje powierzchnię 22,9 tys. km2 i podzielone jest na 21 powiatów (w tym 3 miasta na prawach powiatu) oraz 114 gmin (11 miejskich, 53 wiejskich i 50 miejsko-wiejskich). Stolicą województwa jest Szczecin - ważne centrum administracyjne, gospodarcze oraz transportowo-dystrybucyjne.

GospodarkaW województwie zachodniopomorskim jest wytwarzane 4,5 proc. polskiego PKB. Przemysł województwa pomorskiego skupia 3,4 proc. krajowego zatrudnienia i dostarcza 3,1 proc. ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu. Głównymi gałęzie gospodarki województwa zachodniopomorskiego to przemysł stoczniowy, energetyczny, chemiczny, papierniczy i drzewny, a także produkcja rolno-spożywcza, w tym przemysł browarniczy i rybołówstwo.

Duże znaczenie dla regionu mają także znajdujące się na jego terenie 4 morskie porty handlowe, 10 małych portów bałtyckich i 13 przystani rybackich. Za ich pośrednictwem jest realizowane około 90 proc. pasażerskiego ruchu promowego i 47 proc. przeładunków w Polsce. Główne gałęzie przemysłu skoncentrowane są w aglomeracji szczecińskiej.

Największymi przedsiębiorstwami, działającymi na terenie województwa są: Stocznia Szczecińska, Zakłady Chemiczne Police, Zespół Elektrownii Dolna Odra, Kronospan.

WIĘCEJ O SYTUACJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA

Turystyka

Granica lądowa z Niemcami, oraz morska z Danią i Szwecją sprawiają, że województwo zachodniopomorskie jest atrakcyjnie turystycznie.

Na jego terenie funkcjonuje 850 obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania (z czego 363 całorocznych). W szczycie sezonu turystycznego, w końcu lipca 2006 r., obiekty zbiorowego zakwaterowania dysponowały 108,8 tys. miejsc noclegowych.

Według GUS liczba osób korzystających z noclegów wyniosła 1,5 mln osób w ubiegłym roku. Udzielono 9,1 mln noclegów.

Turyści zagraniczni stanowili 27,5 proc. wszystkich odwiedzających. Przeciętny pobyt turysty w obiekcie noclegowym w 2006 r. trwał 5,9 dnia.

Istotnym atutem obiektów turystycznych jest posiadanie zaplecza gastronomicznego. W końcu lipca 2006 r. w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania funkcjonowało 784 placówek gastronomicznych, z czego 129 restauracji, 260 barów i kawiarni, 340 stołówek i 55 punktów gastronomicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ O ATRAKCJACH TURYSTYCZNYCH REGIONU

Money.pl