Formularz PIT-4R

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Płatnik sporządza ją za rok poprzedni, termin złożenia dokumentu mija 31 stycznia. Druk trafia jedynie bezpośrednio do urzędu skarbowego. Podatnik nie otrzymuje drugiego egzemplarza.

PIT-4R składa się bez względu na to, czy w danym roku pracownik otrzymał PIT-11 czy PIT-40.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę