Trwa ładowanie...
bEKgBZTV
Notowania

Krajowa Rada Radiofonii I Telewizji – Wszystkie wiadomości

VI SA/Wa 1549/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-24
16.09.2011 14:28

KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
 / 
VI SA/Wa 1549/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-24

Uchylenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, w drodze autokorekty, uchwały podjętej bez rozważenia wszystkich okoliczności jest działaniem dopuszczalnym i nienaruszającym prawa. Istotne jest, aby zmiana dotychczasowego stanowiska organu kolegialnego, jakim jest KRRiT, nastąpiła z poszanowaniem przepisów o podejmowaniu rozstrzygnięć przez ten organ, a w szczególności przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji /t.j. Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1114 ze zm./ i przed wydaniem decyzji koncesyjnej przez Przewodniczącego Rady.

II GSK 74/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-06
16.09.2011 14:28

KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
 / 
II GSK 74/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-06

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania i rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych nie należy do kategorii aktów i czynności, o których mowa w art. 3 par. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi./Dz.U. nr 153 poz. 1270/.