Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-21
TIM Nabycie akcji przez osobę zarządzającą.
8,60
0,00
2019-10-14
TIM Nabycie akcji przez osobę zarządzającą.
8,76
-1,60
2019-10-04
TIM Nabycie akcji przez osobę zarządzajacą.
8,62
+0,93
2019-10-02
TIM Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za wrzesień 2019 r.
8,60
-4,42
2019-09-27
TIM Przegląd opcji strategicznych dla Grupy Kapitałowej TIM.
8,66
-5,77
2019-09-11
TIM PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
8,90
+1,80
2019-09-09
TIM Zmiana warunków gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie 3LP SA - spółki zależnej TIM SA.
9,10
-1,10
2019-09-02
TIM Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za sierpień 2019 r.
8,40
+5,95
2019-08-05
TIM Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za lipiec 2019 r.
8,88
0,00
2019-07-02
TIM Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za czerwiec 2019 r.
9,84
-1,02
2019-06-03
TIM Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za maj 2019 r.
9,68
-1,45
2019-05-31
TIM Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą.
9,22
+3,25
2019-05-27
TIM Nabycie akcji przez osobę zarządzającą.
9,08
-0,22
2019-05-22
TIM QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
8,80
+0,91
2019-05-21
TIM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ TIM S.A. w dniu 15.05.2019 r.
8,54
+0,70
2019-05-16
TIM Zakończenie przeglądu opcji strategicznych dla podmiotów zależnych i podmiotu współzależnego TIM S.A..
8,44
-0,71
2019-05-15
TIM Powołanie Członków Rady Nadzorczej TIM S.A..
8,50
+0,47
2019-05-15
TIM Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 15.05.2019 r.
8,50
+0,47
2019-05-13
TIM Kandydatura do Rady Nadzorczej TIM SA.
8,68
-1,38
2019-05-10
TIM Kandydatura do Rady Nadzorczej TIM S.A..
8,68
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 53
  • Następna strona