Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-02-23
RFK Odmowa rejestracji zmian w Statucie RAFAKO S.A.
1,06
-1,51
2024-02-20
RFK Rejestracja zmian w Statucie RAFAKO S.A.
1,02
+1,95
2024-01-31
RFK Rejestracja zmian w Statucie RAFAKO S.A.
1,04
-0,58
2024-01-30
RFK Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie RAFAKO S.A.
1,03
+0,97
2024-01-25
RFK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 25 stycznia 2024 roku.
1,10
0,00
2024-01-25
RFK Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 25 stycznia 2024 roku.
1,10
0,00
2024-01-25
RFK Zawarcie porozumienia z instytucjami finansowymi w sprawie odroczenia daty spłaty raty układowej.
1,17
+5,15
2024-01-24
RFK Zgłoszenie przez akcjonariusza Emitenta projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
1,17
0,00
2024-01-23
RFK Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
1,01
+1,39
2024-01-17
RFK Odstąpienie od Umowy i Ugody z Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Toruniu z winy Zamawiającego.
1,11
-1,81
2024-01-11
RFK Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2024 roku.
1,09
-0,73
2023-12-28
RFK Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 25 stycznia 2024 roku.
0,72
0,00
2023-12-21
RFK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 21 grudnia 2023 roku.
0,66
+2,88
2023-12-21
RFK Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 21 grudnia 2023 roku.
0,66
+2,88
2023-12-21
RFK Otrzymanie od Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Toruniu Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i Ugody
0,66
+1,06
2023-12-21
RFK Zgłoszenie przez akcjonariusza Emitenta projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
0,66
+0,61
2023-12-19
RFK Zgłoszenie przez akcjonariusza Emitenta projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
0,68
-1,47
2023-12-05
RFK Zawarcie ugody z zakładami ubezpieczeń oraz TAURON Wytwarzanie S.A. dotyczącej warunków wypłaty odszkodowania.
0,80
-2,50
2023-12-01
RFK Wygaśnięcie porozumienia z instytucjami finansowymi.
0,79
+2,78
2023-11-28
RFK Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
0,83
-1,57
  • Poprzednia strona
  • z 88
  • Następna strona