Słownik terminów

OFE (Otwarty fundusz emerytalny)

OFE (Otwarty fundusz emerytalny)
Termin OFE (Otwarty fundusz emerytalny)
Opis Jest elementem drugiego filaru nowego systemu emerytalnego. Przedmiotem działalności OFE jest gromadzenie i inwestowanie środków zebranych na indywidualnych kontach członków funduszu z przeznaczeniem na świadczenie emerytalne. Otwarty Fundusz Emerytalny jest tworzony i zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE).
   
Terminy powiązane - 'OFE (Otwarty fundusz emerytalny)'
Termin Fragment opisu
Alokacja Od comiesięcznej wpłaty części naszych zarobków dokonywanej do funduszu...
Fundusz ubezpieczeniowy Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto),...
Fundusze papierów dłużnych Należą do rodziny funduszy bezpiecznych. Powierzone środki inwestuje się...
Fundusze zamknięte emitują certyfikaty depozytowe, które są przedmiotem obrotu giełdowego i...
Jednostka rozrachunkowa Po odjęciu wszystkich opłat od wpłacanej do OFE składki, pozostaje...
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Czuwa nad prawidłowym przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych...
Pomost (emerytura pomostowa) fundusz założony przez pracodawcę zatrudniajęcego pracowników w...
Powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) Powszechne Towarzystwo Emerytalne to spółka akcyjna, powołana specjalnie...
Składka emerytalna Składka emerytalna to obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń...
System repartycyjny (o zdefiniowanym świadczeniu) dotychczasowy system emerytalny oparty na umowie pokoleniowej, w którym...
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Instytucja zabezpieczająca interesy osób ubezpieczonych. Jej zadaniem...
Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE) kontroluje działalność funduszy i pracowniczych programów emerytalnych....
Wiek emerytalny nowy system ustalił go na 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn