Trwa ładowanie...
bEijTFhh

Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-06-04
ATCCARGO
ATA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
8,95
-3,35
2021-06-01
ATCCARGO
ATA Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2020
8,95
0,00
2021-05-31
ATCCARGO
ATA Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2020
8,55
+4,68
2021-05-28
ATCCARGO
ATA Informacja o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariuszy Spółki, których łączy porozumienie.
8,70
-1,72
2021-05-24
ATCCARGO
ATA Informacja o zmniejszeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariusza Spółki do poziomu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.
8,25
+2,42
2020-11-17
ATCCARGO
ATA Zawarcie znaczącej umowy
4,00
-5,00
2020-09-24
ATCCARGO
ATA Piąte wezwanie Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
4,70
+6,38
2020-09-09
ATCCARGO
ATA Czwarte wezwanie Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
4,40
+3,64
2020-08-25
ATCCARGO
ATA Trzecie wezwanie Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
5,40
-9,26
2020-08-10
ATCCARGO
ATA Drugie wezwanie Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. do złożenia dokumentów akcji
6,10
0,00
2020-08-05
ATCCARGO
ATA Wypowiedzenie umowy w związku z organizacją przetargu przez klienta
5,95
+2,52
2020-07-27
ATCCARGO
ATA Zawarcie umowy z klientem z branĹźy instalacji fotowoltaicznych
5,30
-8,68
2020-07-24
ATCCARGO
ATA Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. do złożenia dokumentów akcji
5,30
0,00
2020-06-30
ATCCARGO
ATA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 30 czerwca 2020 roku
5,50
+5,45
2020-06-26
ATCCARGO
ATA Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie zmienionej rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2019
6,00
-6,67
2020-06-24
ATCCARGO
ATA Zmiana rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2019
5,90
+1,69
2020-06-03
ATCCARGO
ATA Korekta raportu ESPI nr 3/2020 - Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2019
6,00
0,00
2020-06-03
ATCCARGO
ATA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
6,00
0,00
2020-06-01
ATCCARGO
ATA Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2019
6,00
-3,33
2020-03-17
ATCCARGO
ATA Informacja dotycząca wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Emitenta
5,05
-10,89
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona
bEijTFhP