Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2024-05-16
SECOGROUP
SWG Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 r.
34,00
0,00
2024-05-16
SECOGROUP
SWG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 13 czerwca 2024 r.
34,00
0,00
2024-05-16
SECOGROUP
SWG QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
34,00
0,00
2024-04-24
SECOGROUP
SWG Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy za rok 2023
31,40
0,00
2024-04-24
SECOGROUP
SWG SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
31,40
0,00
2024-04-24
SECOGROUP
SWG RR /2023: formularz dla raportów rocznych
31,40
0,00
2024-04-16
SECOGROUP
SWG Informacja o zdarzeniu mającym wpływ na skonsolidowany zysk netto za rok 2023 - utworzenie aktywa z tytułu podatku odroczonego
32,00
0,00
2024-01-15
SECOGROUP
SWG Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2024 roku przez SECO/WARWICK S.A.
30,00
0,00
2023-12-14
SECOGROUP
SWG Określenie przez Radę Nadzorczą celów jednostkowych na rok 2024 na potrzeby Programu Motywacyjnego
29,00
0,00
2023-11-30
SECOGROUP
SWG Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy pożyczki z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI S.A.
28,20
+6,38
2023-11-14
SECOGROUP
SWG QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28,80
+0,69
2023-09-26
SECOGROUP
SWG Przyjęcie Strategii rozwoju Grupy SECO/WARWICK do roku 2026
25,60
-2,34
2023-09-22
SECOGROUP
SWG Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/WARWICK S.A.
25,60
0,00
2023-09-21
SECOGROUP
SWG Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/WARWICK S.A.
25,60
0,00
2023-09-20
SECOGROUP
SWG Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki.
25,60
0,00
2023-09-20
SECOGROUP
SWG Umorzenie akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki i rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
25,60
0,00
2023-09-08
SECOGROUP
SWG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26,00
0,00
2023-07-25
SECOGROUP
SWG Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/WARWICK S.A.
28,00
0,00
2023-07-19
SECOGROUP
SWG Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
28,20
0,00
2023-07-18
SECOGROUP
SWG Rozliczenie Programu Motywacyjnego 2022-2024 za rok obrotowy 2022
27,40
+2,92
  • Poprzednia strona
  • z 29
  • Następna strona