Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Prawo - tag spółka z o. o.

Powództwo o wyłączenie wspólnika ze spółki z o. o.
2016-12-21

Powództwo o wyłączenie wspólnika ze spółki z o. o.

Przepis art. 266 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, iż z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika, sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli ich udziały wspólników stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.

Spór w spółce. Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem?
2012-04-17

Spór w spółce. Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem?

Mimo wyraźnego uregulowania w Kodeksie spółek handlowych reprezentowanie spółki z o.o. przez pełnomocnika zgromadzenia wspólników ciągle budzi wątpliwości.

Spółka z o. o. - zalety i wady
2011-06-07

Spółka z o. o. - zalety i wady

W świetle prawa wspólnicy spółki z o. o. nie odpowiadają za jej zobowiązania. Nieograniczoną odpowiedzialność ponosi sama spółka.