Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-06-08
SWG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 05 czerwca 2020 roku.
13,60
0,00
2020-06-05
SWG Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 05 czerwca 2020 r.
13,00
+4,62
2020-05-15
SWG QSr 1/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13,80
0,00
2020-05-08
SWG Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 5 czerwca 2020 r.
14,20
0,00
2020-05-08
SWG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 5 czerwca 2020 r.
14,20
0,00
2020-04-22
SWG Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. dotycząca podziału zysku netto za rok 2019 wraz z opinią Rady Nadzorczej
14,00
0,00
2020-04-22
SWG RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
14,00
0,00
2020-04-22
SWG R /: formularz raportu rocznego
14,00
0,00
2020-04-15
SWG Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019.
14,40
-2,78
2020-04-02
SWG Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność SECO/WARWICK S.A.
14,30
0,00
2020-03-05
SWG Strategia SECO/WARWICK na lata 2020-2022
16,40
0,00
2020-02-13
SWG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 12 lutego 2020 roku.
16,50
+3,03
2020-02-12
SWG Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 12 lutego 2020 r.
16,50
0,00
2020-01-16
SWG Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 12 lutego 2020 r.
15,80
0,00
2020-01-16
SWG Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 12 lutego 2020 r.
15,80
0,00
2020-01-16
SWG Decyzja Zarządu w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały upoważniającej Zarząd do skupu akcji własnych oraz deklaracja Zarządu dotycząca dywidendy
15,80
0,00
2020-01-13
SWG Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 roku przez SECO/WARWICK S.A.
16,00
-1,25
2019-12-12
SWG Określenie przez Radę Nadzorczą celów jednostkowych na rok 2020 na potrzeby Programu Motywacyjnego
15,30
0,00
2019-11-15
SWG SA-QSr3 2019
15,20
-1,32
2019-10-03
SWG Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
14,40
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 25
  • Następna strona