• Warunki ubezpieczeń
 • Ochronne
 • Ochronne-oszczędnościowe
 • Oszczędnościowe
 • Informacje ogólne

  Zasadniczym celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, a tym samym zyskanie poczucia bezpieczeństwa. Przy gwałtownie wzrastającym tempie życia zapewnienie sobie komfortu psychicznego jest dość istotną sprawą. Można to uczynić niewielkim nakładem finansowym przez wykupienie polisy na życie.

  Dzisiaj już dokładniej wiemy, że kupując ubezpieczenie własnego życia zabezpieczamy głównie najbliższych, a funkcja oszczędnościowa jest najczęściej tylko dodatkiem. Ubezpieczenia życiowe w obecnej rozwiniętej formie mogą być jak dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta, a ich główne cele to: ochrona i oszczędzanie.


  Dostępne na naszym rynku ubezpieczenia na życie możemy podzielić na trzy podstawowe grupy: Do każdej z grup można zwykle dokupić umowy dodatkowe, które powodują rozszerzenie odpowiedzialności towarzystwa. Podajemy przykładowe, które oferują zakłady ubezpieczeń:
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku - wypłata podwojonej sumy ubezpieczenia osobie wskazanej do odbioru świadczenia,

  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - za określone w umowie trwałe inwalidztwo spowodowane wypadkiem otrzymujesz świadczenie, w wysokości zależnej od ustalonego % inwalidztwa i sumy ubezpieczenia,

  • ubezpieczenie opłacania składki - w przypadku gdy całkowicie i trwale niezdolny jesteś do wykonywania pracy na skutek utraty zdrowia ubezpieczyciel przejmuje za Ciebie opłatę składek ubezpieczeniowych. Bez zmian pozostają nadal wszystkie warunki umowy,

  • ubezpieczenie na wypadek wystąpienia poważnych zachorowań takich jak: zawał serca, udar mózgu, nowotwór, niewydolność nerek i inne - w momencie wystąpienia i zdiagnozowania choroby towarzystwo wypłaca Ci świadczenie w wysokości określonej w polisie.
  Ważący wpływ na kalkulację składki w ubezpieczeniach na życie mają takie czynniki jak: wiek, płeć stan zdrowia, wykonywany zawód, długość okresu ochrony, suma i rodzaj ubezpieczenia. Czynniki te wpływają na koszt ryzyka. Generalnie jeżeli jesteś młody, zdrowy, wykonujesz pracę biurową, niewiele jeździsz samochodem, nie palisz, nie pijesz, wybrałeś ubezpieczenie terminowe na życie na 5 lat z niską sumą ubezpieczenia, to zapłacisz bardzo niewiele.

  Kalkulacja składki to domena działu zwanego underwritingiem. Z indywidualnie staryfikowanej i wpłaconej składki za ubezpieczenie na życie, niezależnie od jego rodzaju, potrącane są w pierwszej kolejności koszty związane z zawarciem i administrowaniem polisą. Najwyższe są w pierwszych dwóch latach trwania ubezpieczenia. Towarzystwo potrąca także koszty ryzyka, jakie ponosi w przypadku konieczności wypłacenia umówionej sumy ubezpieczenia (wypłata może nastąpić nawet zaraz po zapłaceniu pierwszej składki).

  Składka pozostała po odjęciu wymienionych kosztów, jest alokowana, czyli inwestowana. Towarzystwo dzieli się wypracowanymi zyskami i w określonej proporcji dopisuje je do wartości polisy. Jak wyraźnie widać błędem jest myślenie, że wszystkie wpłacane pieniądze przeznaczane są na pomnażanie naszego kapitału. Towarzystwa ubezpieczeniowe to nie banki, tu w pierwszej kolejności płaci się za ochronę życia.