wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-03 1015,46 1015,84 -0,04% +2,96% - - - - kup on-line
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus PLN 2017-04-21 105,87 105,92 -0,05% +4,16% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset PLN 2017-04-21 72,98 73,10 -0,16% +3,62% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji PLN 2017-04-21 105,48 105,91 -0,41% +1,72% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu PLN 2017-04-21 110,44 110,37 +0,06% +5,55% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-04-21 130,17 130,44 -0,21% +4,34% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia PLN 2017-04-21 103,45 103,12 +0,32% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia PLN 2017-04-21 108,34 107,53 +0,75% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania PLN 2017-04-21 123,10 123,23 -0,11% +9,26% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-04-21 123,10 122,96 +0,11% +3,47% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2017-04-21 106,52 106,88 -0,34% +8,74% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-04-21 107,92 108,13 -0,19% +5,63% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny PLN 2017-04-21 41,04 40,84 +0,49% +6,68% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2017-04-21 62,73 62,68 +0,08% +1,13% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-04-21 31,53 31,59 -0,19% +5,84% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2017-04-21 31,01 31,13 -0,39% +10,32% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji PLN 2017-04-21 121,47 121,36 +0,09% +6,63% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2017-04-21 178,31 178,20 +0,06% +3,76% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu PLN 2017-04-21 117,60 117,27 +0,28% +8,22% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2017-04-21 277,52 277,71 -0,07% +3,58% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2017-04-21 128,61 128,91 -0,23% +8,66% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacj PLN 2017-04-21 109,14 109,08 +0,06% +7,14% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity PLN 2017-04-21 146,68 146,35 +0,23% +19,72% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-04-21 116,71 116,63 +0,07% +2,88% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania PLN 2017-04-21 102,64 102,57 +0,07% +2,53% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2017-04-21 103,40 103,37 +0,03% +3,40% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2017-04-21 107,51 107,69 -0,17% +7,60% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału PLN 2017-04-21 114,27 114,25 +0,02% +16,97% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2017-04-21 110,56 110,47 +0,08% +9,14% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów PLN 2017-04-21 104,48 104,42 +0,06% +2,76% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-04-21 145,59 145,78 -0,13% +5,48% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-04-21 17,46 17,47 -0,06% +3,56% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Zrównoważony PLN 2017-04-21 2,21 2,21 0,00% +5,74% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-04-21 118,27 118,51 -0,20% +6,38% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2017-04-21 186,06 186,43 -0,20% +13,78% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2017-04-21 242,98 243,20 -0,09% +6,78% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony PLN 2017-04-21 11,96 11,93 +0,25% +2,75% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2017-04-21 12,29 12,26 +0,24% +20,73% - - - - kup on-line
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-04-21 372,14 372,58 -0,12% +7,84% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2017-04-21 104,15 103,99 +0,15% +9,82% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2017-04-21 101,66 101,58 +0,08% +5,77% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2017-04-21 31,86 31,89 -0,09% +13,95% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2017-04-21 510,36 512,03 -0,33% +22,28% - - - - kup on-line
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 9817,46 9768,41 +0,50% +5,66% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-04-21 107,49 107,46 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2017-04-21 102,13 102,05 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Makro Alokacji PLN 2017-04-21 125,10 124,97 +0,10% +3,59% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywny PLN 2017-04-21 214,55 215,02 -0,22% +9,27% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Obligacyjny PLN 2017-04-21 111,30 111,01 +0,26% +4,41% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2017-04-21 256,15 256,53 -0,15% +7,85% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Stabilny PLN 2017-04-21 101,36 101,52 -0,16% +2,72% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Strateg PLN 2017-04-21 219,22 219,49 -0,12% -2,82% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-04-21 289,04 289,27 -0,08% +2,43% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2017-04-21 8,41 8,42 -0,12% +14,73% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-04-21 16,66 16,70 -0,24% +5,64% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa PLN 2017-04-21 11,41 11,40 +0,09% +4,87% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki PLN 2017-04-21 15,98 15,94 +0,25% +8,05% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego PLN 2017-04-21 162,26 162,50 -0,15% +8,32% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-04-21 147,29 147,49 -0,14% +6,32% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2017-04-21 189,45 188,98 +0,25% +4,33% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2017-04-21 108,68 108,53 +0,14% +3,02% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2017-04-21 101,24 101,16 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-04-21 269,83 270,31 -0,18% +7,11% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2017-04-21 326,29 327,15 -0,26% +11,12% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 PLN 2017-04-21 124,85 124,77 +0,06% +4,38% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 PLN 2017-04-21 127,76 127,66 +0,08% +6,62% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 PLN 2017-04-21 126,90 126,79 +0,09% +7,34% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 PLN 2017-04-21 126,87 126,75 +0,09% +8,01% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 PLN 2017-04-21 126,13 126,00 +0,10% +8,70% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 PLN 2017-04-21 125,89 125,75 +0,11% +9,52% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany PLN 2017-04-21 152,48 152,80 -0,21% +6,92% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2017-04-21 151,03 151,22 -0,13% +5,40% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy PLN 2017-04-21 158,86 159,96 -0,69% +10,37% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2017-04-24 103,25 103,07 +0,17% +19,01% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-04-24 213,47 213,83 -0,17% +13,36% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu PLN 2017-04-24 188,17 188,29 -0,06% +18,06% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2017-04-21 95,79 95,87 -0,08% +0,35% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-04-21 110,92 111,19 -0,24% +3,09% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl PLN 2017-04-24 12,26 12,25 +0,08% +12,89% - - - - kup on-line
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-04-19 13,18 13,12 +0,46% +29,98% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eurogeddon PLN 2017-04-20 5,37 5,37 0,00% -6,45% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania PLN 2017-04-21 12,02 12,03 -0,08% +4,98% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-04-21 196,41 196,84 -0,22% +4,38% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2017-04-21 121,01 121,46 -0,37% +9,64% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 2017-04-21 16,36 16,36 0,00% +7,28% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN 2017-04-21 10,22 10,23 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 2017-04-21 15,14 15,08 +0,40% +6,32% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A PLN 2017-04-21 10,37 10,30 +0,68% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A (USD) USD 2017-04-21 2,60 2,60 0,00% 0,00% 10,29 10,29 +0,04% 0,00% kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN 2017-04-21 11,74 11,73 +0,09% +7,81% - - - - kup on-line
Pioneer Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-21 953,68 952,96 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej PLN 2017-04-21 18,85 18,79 +0,32% +5,72% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny PLN 2017-04-21 10,83 10,81 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PLN 2017-04-21 55,82 55,62 +0,36% +11,91% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2017-04-21 157,76 158,05 -0,18% +6,88% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji PLN 2017-04-21 99,29 99,45 -0,16% +10,42% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2017-04-21 138,97 139,48 -0,37% +10,56% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PLN 2017-04-21 12,79 12,83 -0,31% +12,49% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PLN 2017-04-21 11,29 11,29 0,00% +0,89% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PLN 2017-04-21 11,80 11,81 -0,08% +4,98% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PLN 2017-04-21 11,73 11,75 -0,17% +7,52% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PLN 2017-04-21 12,90 12,94 -0,31% +11,69% - - - - kup on-line
Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-04-18 9,24 9,25 -0,11% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2017-04-21 133,66 133,45 +0,16% +3,07% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2017-04-21 80,49 80,38 +0,14% +15,02% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum PLN 2017-04-21 1423,75 1425,41 -0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Income Fund Polska PLN 2017-04-21 109,53 109,27 +0,24% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska PLN 2017-04-21 94,30 93,83 +0,50% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 11164,70 11081,70 +0,75% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-04-21 183,87 183,80 +0,04% +11,25% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar PLN 2017-04-21 166,38 166,76 -0,23% +12,06% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga PLN 2017-04-21 307,63 308,46 -0,27% +12,26% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2017-04-21 140,47 140,74 -0,19% +3,30% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Subfundusz Superfund Red PLN 2017-04-21 561,57 563,47 -0,34% -11,81% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue PLN 2017-04-21 703,76 704,54 -0,11% -14,67% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green PLN 2017-04-21 767,81 761,51 +0,83% -17,53% - - - - kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-04-21 68,06 67,50 +0,83% -18,60% - - - - kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-04-21 65,69 65,14 +0,84% -18,69% - - - - kup on-line
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-04-21 83,15 82,45 +0,85% 0,00% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny PLN 2017-04-24 94,51 94,35 +0,17% +0,46% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny PLN 2017-04-24 110,19 110,24 -0,05% +9,23% - - - - kup on-line
UniKorona Zrównoważony PLN 2017-04-24 332,00 331,55 +0,14% +11,75% - - - - kup on-line
UniStabilny Wzrost PLN 2017-04-24 174,66 174,64 +0,01% +5,93% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)