wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 PLN 2017-03-31 174,58 173,91 +0,39% -0,71% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 PLN 2017-03-31 147,10 147,39 -0,20% -0,71% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 PLN 2017-03-31 131,03 131,01 +0,02% +0,65% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 PLN 2017-03-31 120,48 120,43 +0,04% -0,21% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 PLN 2017-03-31 120,80 120,58 +0,18% -0,56% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 PLN 2017-03-31 112,36 112,16 +0,18% -0,38% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału PLN 2017-04-26 106,14 106,12 +0,02% +1,40% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu PLN 2017-04-26 8,34 8,33 +0,12% -0,12% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego PLN 2017-04-26 11,24 11,24 0,00% +0,81% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji PLN 2017-04-26 12,52 12,52 0,00% -1,18% - - - - kup on-line
PKO Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 107,89 106,06 +1,73% +2,13% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ PLN 2017-04-26 62,69 62,70 -0,02% +1,75% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału PLN 2017-04-26 143,98 143,97 +0,01% +2,40% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)