wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 PLN 2017-05-31 175,27 175,14 +0,07% +0,07% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 PLN 2017-05-31 147,87 147,65 +0,15% +0,31% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 PLN 2017-05-31 131,04 131,03 +0,01% +0,65% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 PLN 2017-05-31 120,59 120,59 0,00% +0,24% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 PLN 2017-05-31 120,77 120,77 0,00% -0,45% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 PLN 2017-05-31 112,33 112,33 0,00% -0,28% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału PLN 2017-06-21 106,59 106,51 +0,08% +1,68% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu PLN 2017-06-21 8,30 8,29 +0,12% +0,61% - - - - kup on-line
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału PLN 2017-06-16 102,59 102,10 +0,48% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego PLN 2017-06-21 11,28 11,28 0,00% +1,26% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji PLN 2017-06-21 12,60 12,61 -0,08% +0,16% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ PLN 2017-06-21 63,23 63,24 -0,02% +2,50% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału PLN 2017-06-21 144,51 144,50 +0,01% +2,41% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)