wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2017-04-26 108,55 108,68 -0,12% +2,29% 459,67 460,91 -0,27% -1,24% kup on-line
KBC Global Partners Strategy 90 April PLN 2017-04-24 96,19 94,96 +1,30% +4,09% - - - - kup on-line
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień PLN 2017-04-24 93,83 92,66 +1,26% +3,97% - - - - kup on-line
KBC Point Capped 5 PLN 2017-04-13 96,76 97,08 -0,33% +0,30% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Flexible A1 Acc USD (USD) USD 2017-04-27 167,80 167,69 +0,07% +3,15% 650,34 651,86 -0,23% +2,68% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)