wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

WAŻNE: Rząd przyjął projekt nowego abonamentu

Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-23 29,14 29,10 +0,14% +18,26% 122,12 122,42 -0,25% +12,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-05-23 13,31 13,29 +0,15% +18,00% 64,81 65,19 -0,59% +0,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-23 13,79 13,76 +0,22% +20,02% 51,75 51,92 -0,34% +14,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-23 32,72 32,76 -0,12% +18,64% 122,78 123,62 -0,68% +13,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-23 26,70 26,66 +0,15% +17,67% 111,89 112,16 -0,24% +11,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-23 29,98 30,02 -0,13% +18,08% 112,50 113,28 -0,69% +12,58% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-23 70,41 70,33 +0,11% +16,40% 295,07 295,87 -0,27% +10,45% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-05-23 60,87 60,83 +0,07% +30,15% 296,37 298,39 -0,68% +10,48% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-23 79,05 79,19 -0,18% +16,77% 296,64 298,82 -0,73% +11,33% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-23 65,66 65,59 +0,11% +15,80% 275,16 275,93 -0,28% +9,89% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-23 73,72 73,85 -0,18% +16,19% 276,64 278,67 -0,73% +10,78% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-23 116,98 116,97 +0,01% +8,51% 490,23 492,08 -0,38% +2,96% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-05-23 101,13 101,17 -0,04% +21,35% 492,39 496,28 -0,78% +3,01% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-23 131,34 131,71 -0,28% +8,86% 492,87 497,01 -0,83% +3,79% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-23 106,87 106,86 +0,01% +7,97% 447,86 449,55 -0,38% +2,46% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-05-23 92,39 92,43 -0,04% +20,74% 449,84 453,41 -0,79% +2,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-23 25,47 25,35 +0,47% +14,06% 106,74 106,64 +0,09% +8,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-23 11,28 11,23 +0,45% +15,93% 42,33 42,38 -0,11% +10,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-23 28,48 28,49 -0,04% +13,69% 106,87 107,51 -0,59% +8,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-23 21,01 20,91 +0,48% +13,26% 88,05 87,97 +0,09% +7,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-23 11,44 11,39 +0,44% +15,21% 42,93 42,98 -0,12% +9,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-23 23,38 23,39 -0,04% +12,84% 87,74 88,26 -0,60% +7,59% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)