wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 28,80 28,73 +0,24% +15,15% 122,14 122,69 -0,45% +12,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-04-25 13,15 13,12 +0,23% +14,95% 65,87 66,92 -1,56% +4,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-25 13,60 13,57 +0,22% +16,74% 53,12 54,06 -1,74% +18,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-04-25 31,38 31,22 +0,51% +11,47% 122,57 124,38 -1,46% +13,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 26,39 26,33 +0,23% +14,59% 111,92 112,44 -0,46% +12,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-04-25 28,76 28,61 +0,52% +10,91% 112,34 113,98 -1,45% +12,82% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 69,83 67,90 +2,84% +13,10% 298,21 289,46 +3,02% +12,63% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-04-24 59,38 56,79 +4,56% +23,17% 302,86 288,48 +4,98% +15,57% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-04-24 75,88 72,63 +4,47% +9,23% 302,31 287,53 +5,14% +14,58% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 65,14 63,35 +2,83% +13,07% 278,18 270,07 +3,00% +12,60% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-04-24 70,79 67,76 +4,47% +8,79% 282,03 268,25 +5,14% +14,12% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 116,00 115,72 +0,24% +11,13% 495,38 493,33 +0,42% +10,67% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-04-24 98,64 96,79 +1,91% +21,03% 503,09 491,66 +2,32% +13,56% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-04-24 126,05 123,76 +1,85% +7,32% 502,20 489,94 +2,50% +12,58% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 106,02 105,76 +0,25% +11,11% 452,76 450,87 +0,42% +10,64% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-04-24 90,15 88,46 +1,91% +19,93% 459,79 449,35 +2,32% +12,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 24,69 24,16 +2,19% +8,48% 105,44 103,00 +2,37% +8,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-24 10,91 10,66 +2,35% +10,09% 43,47 42,20 +3,00% +15,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-24 26,83 25,85 +3,79% +5,05% 106,89 102,33 +4,45% +10,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 20,37 19,94 +2,16% +7,66% 86,99 85,01 +2,33% +7,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-24 11,06 10,82 +2,22% +9,29% 44,06 42,83 +2,87% +14,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) USD 2017-04-24 22,04 21,24 +3,77% +4,26% 87,81 84,08 +4,43% +9,36% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)