wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 15,31 15,32 -0,07% +2,55% 64,68 64,52 +0,26% -1,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 13,90 13,91 -0,07% +1,83% 58,72 58,58 +0,25% -2,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-21 14,55 14,61 -0,41% +11,75% 56,55 56,56 -0,01% +7,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-21 21,47 21,55 -0,37% +12,11% 90,71 90,75 -0,05% +7,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-21 90,53 90,86 -0,36% +14,61% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-21 30,36 30,47 -0,36% +13,67% 114,95 114,61 +0,29% +11,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 24,67 24,84 -0,68% +13,74% 104,23 104,61 -0,36% +9,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-21 19,41 19,48 -0,36% +11,36% 82,00 82,03 -0,04% +7,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-21 27,56 27,66 -0,36% +12,81% 104,35 104,04 +0,29% +10,30% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-22 141,43 142,69 -0,88% +10,35% 600,26 601,88 -0,27% +6,60% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-22 134,37 135,55 -0,87% +12,26% 511,81 511,69 +0,02% +10,37% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-22 130,39 131,55 -0,88% +7,39% 553,40 554,89 -0,27% +3,74% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-22 133,03 134,22 -0,89% +9,81% 564,61 566,15 -0,27% +6,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-22 224,80 222,78 +0,91% +23,13% 954,10 939,71 +1,53% +18,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2017-06-22 251,43 249,11 +0,93% +25,36% 957,70 940,37 +1,84% +23,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-22 770,56 763,40 +0,94% +25,01% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-22 242,23 240,01 +0,92% +24,74% 922,65 906,01 +1,84% +22,64% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)