wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 15,23 15,22 +0,07% +2,63% 64,49 64,55 -0,09% -0,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 13,84 13,83 +0,07% +1,91% 58,61 58,65 -0,08% -1,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-04-26 14,61 14,70 -0,61% +8,71% 57,11 57,72 -1,06% +6,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-26 21,55 21,67 -0,55% +9,17% 91,26 91,90 -0,70% +5,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-04-26 90,58 91,10 -0,57% +11,39% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-26 30,37 30,55 -0,59% +10,44% 118,06 119,33 -1,07% +10,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 25,28 25,37 -0,35% +13,46% 107,05 107,59 -0,50% +9,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-26 19,49 19,61 -0,61% +8,34% 82,53 83,17 -0,76% +4,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2017-04-26 27,60 27,77 -0,61% +9,65% 107,29 108,47 -1,09% +9,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-20 16,36 16,38 -0,12% 0,00% 64,74 65,19 -0,70% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 139,77 139,38 +0,28% +9,14% 590,60 590,22 +0,06% +4,87% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-27 132,40 132,01 +0,30% +10,87% 513,14 513,16 0,00% +10,36% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 128,86 128,50 +0,28% +6,21% 544,50 544,15 +0,06% +2,05% kup on-line
Schroder International Selection European Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 131,57 131,21 +0,27% +8,59% 555,95 555,62 +0,06% +4,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-27 213,04 212,38 +0,31% +19,35% 900,20 899,34 +0,10% +14,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2017-04-27 237,70 236,92 +0,33% +21,42% 921,25 920,98 +0,03% +20,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-04-27 728,55 726,16 +0,33% +21,01% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2017-04-27 229,18 228,43 +0,33% +20,82% 888,23 887,98 +0,03% +20,27% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)