wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-25 10,54 10,54 0,00% +3,23% 44,70 45,01 -0,69% +1,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-04-25 39,52 39,51 +0,03% +5,16% 154,37 157,41 -1,94% +6,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 33,70 33,79 -0,27% +8,08% 142,92 144,30 -0,95% +5,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-25 11,19 11,19 0,00% +2,85% 47,46 47,79 -0,69% +0,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-04-25 36,73 36,72 +0,03% +4,64% 143,47 146,30 -1,93% +6,45% kup on-line
BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-04-24 164,31 164,51 -0,12% +2,89% 654,63 651,26 +0,52% +7,93% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-24 13,34 13,38 -0,30% +2,22% 53,15 52,97 +0,34% +7,23% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 12,63 12,80 -1,33% +1,04% 53,94 54,57 -1,16% +0,62% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-24 10,07 10,06 +0,10% -2,42% 40,12 39,83 +0,74% +2,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-25 106,21 106,16 +0,05% -0,30% 450,44 453,36 -0,64% -2,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-04-25 12,92 12,92 0,00% +1,25% 50,47 51,47 -1,96% +3,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-04-25 5,56 5,56 0,00% -2,46% 21,72 22,15 -1,96% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 11,35 11,38 -0,26% +4,22% 48,14 48,60 -0,95% +2,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-25 103,12 103,07 +0,05% -0,69% 437,33 440,16 -0,64% -2,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-04-25 12,40 12,40 0,00% +0,90% 48,43 49,40 -1,96% +2,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 4,91 4,92 -0,20% +0,41% 20,82 21,01 -0,89% -1,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-25 67,07 67,04 +0,04% -4,39% 284,44 286,29 -0,65% -6,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-04-25 5,36 5,35 +0,19% -2,90% 20,94 21,31 -1,78% -1,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 118,38 118,67 -0,24% +3,57% 502,05 506,78 -0,93% +1,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-04-25 122,36 122,31 +0,04% +0,25% 477,94 487,30 -1,92% +1,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-04-25 117,03 116,98 +0,04% -0,26% 457,12 466,06 -1,92% +1,46% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)