wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-26 10,63 10,57 +0,57% +3,81% 44,43 44,41 +0,04% -1,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-26 39,92 39,65 +0,68% +5,75% 148,41 148,11 +0,20% -0,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 33,21 32,92 +0,88% +5,50% 138,81 138,32 +0,35% -0,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-26 11,28 11,21 +0,62% +3,39% 47,15 47,10 +0,09% -2,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-26 37,09 36,84 +0,68% +5,25% 137,89 137,61 +0,20% -1,40% kup on-line
BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-05-26 164,45 164,19 +0,16% +2,85% 611,38 613,32 -0,32% +0,10% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-26 13,41 13,40 +0,07% +2,84% 49,85 50,30 -0,88% -3,91% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 12,42 12,32 +0,81% -1,04% 51,91 51,73 +0,36% -7,01% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-26 10,19 10,15 +0,39% -0,97% 37,88 38,10 -0,56% -7,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-26 106,14 106,11 +0,03% -0,34% 443,62 445,50 -0,42% -5,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-05-26 12,93 12,93 0,00% +1,33% 48,07 48,53 -0,95% -5,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-05-26 5,55 5,54 +0,18% -2,12% 20,63 20,79 -0,78% -8,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 11,06 11,03 +0,27% +1,10% 46,23 46,31 -0,18% -4,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-26 103,01 102,99 +0,02% -0,74% 430,54 432,40 -0,43% -6,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-26 12,41 12,40 +0,08% +0,98% 46,14 46,54 -0,87% -5,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 4,77 4,76 +0,21% -2,25% 19,94 19,98 -0,24% -7,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-26 66,80 66,78 +0,03% -4,08% 279,20 280,38 -0,42% -9,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-26 5,34 5,34 0,00% -2,55% 19,85 20,04 -0,95% -8,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 116,76 116,31 +0,39% +3,79% 488,01 488,33 -0,07% -1,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-26 123,93 123,69 +0,19% +3,61% 460,74 464,27 -0,76% -2,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-26 118,47 118,25 +0,19% +3,09% 440,44 443,85 -0,77% -3,42% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)