wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 16,06 15,97 +0,56% +11,37% 67,48 66,93 +0,83% +5,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-24 17,06 17,03 +0,18% +9,85% 71,68 71,37 +0,44% +4,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-05-24 11,82 11,79 +0,25% +10,99% 57,34 57,40 -0,12% -6,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-24 17,97 17,93 +0,22% +11,68% 67,13 67,28 -0,24% +5,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 15,11 15,03 +0,53% +10,78% 63,49 62,99 +0,80% +5,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-24 11,28 11,26 +0,18% +9,30% 47,40 47,19 +0,44% +3,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-24 16,91 16,87 +0,24% +11,10% 63,17 63,31 -0,22% +5,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 21,85 21,75 +0,46% +12,57% 91,81 91,15 +0,73% +6,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-24 8,36 8,35 +0,12% +10,88% 35,13 34,99 +0,38% +5,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-24 10,40 10,39 +0,10% +13,04% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-24 24,45 24,42 +0,12% +12,93% 91,33 91,64 -0,34% +6,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 20,76 20,66 +0,48% +12,03% 87,23 86,58 +0,75% +6,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-24 8,06 8,05 +0,12% +10,26% 33,87 33,74 +0,39% +4,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-24 23,22 23,19 +0,13% +12,34% 86,74 87,02 -0,33% +6,20% kup on-line
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 599,08 597,75 +0,22% +4,69% 2517,21 2504,99 +0,49% +0,34% kup on-line
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-05-24 84,27 84,04 +0,27% +6,36% 314,78 315,37 -0,19% +4,02% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 22,32 22,36 -0,18% +7,83% 93,71 93,95 -0,26% +1,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-25 14,18 14,15 +0,21% +6,38% 59,53 59,46 +0,13% +0,41% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-25 20,20 20,15 +0,25% +8,43% 75,82 75,27 +0,73% +2,29% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 21,22 21,25 -0,14% +7,39% 89,09 89,29 -0,22% +1,36% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-25 8,34 8,31 +0,36% +12,40% 31,30 31,04 +0,85% +6,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-25 13,96 13,94 +0,14% +15,75% 52,40 52,07 +0,63% +9,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-25 35,10 35,05 +0,14% +15,16% 131,75 130,93 +0,63% +8,63% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-05-24 36,05 35,99 +0,17% +8,00% 134,66 135,06 -0,29% +2,10% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-05-24 10,82 10,77 +0,46% +7,66% 45,46 45,13 +0,73% +2,13% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-05-24 13,03 13,02 +0,08% +7,60% 48,67 48,86 -0,38% +1,72% kup on-line
Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 125,46 124,88 +0,46% +9,02% 527,16 523,34 +0,73% +3,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-26 113,20 113,13 +0,06% +10,76% 473,13 474,98 -0,39% +4,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-26 117,16 117,08 +0,07% +12,82% 435,57 439,46 -0,89% +5,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-26 110,47 110,40 +0,06% +10,21% 461,72 463,51 -0,39% +4,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-26 114,40 114,33 +0,06% +12,26% 425,31 429,14 -0,89% +5,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-26 82,37 82,32 +0,06% +5,94% 306,23 308,99 -0,89% -0,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-26 117,17 117,08 +0,08% +4,85% 489,72 491,56 -0,37% -0,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-26 120,92 120,82 +0,08% +6,62% 449,54 453,50 -0,87% -0,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-26 114,31 114,23 +0,07% +4,32% 477,77 479,60 -0,38% -1,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-26 118,04 117,95 +0,08% +6,09% 438,84 442,73 -0,88% -0,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-26 91,00 90,93 +0,08% +1,22% 338,31 341,31 -0,88% -5,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-26 28,74 28,73 +0,03% +3,94% 120,12 120,62 -0,42% -1,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-05-26 27,72 27,71 +0,04% +5,88% 103,06 104,01 -0,92% -0,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-26 19,37 19,36 +0,05% -0,15% 80,96 81,28 -0,40% -5,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-05-26 9,87 9,87 0,00% +1,75% 36,69 37,05 -0,95% -4,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-26 27,60 27,59 +0,04% +3,53% 115,36 115,84 -0,41% -2,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-26 118,54 118,51 +0,03% +5,60% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-26 26,55 26,55 0,00% +5,44% 98,70 99,66 -0,95% -1,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-26 12,70 12,70 0,00% -0,55% 53,08 53,32 -0,45% -6,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-26 9,52 9,51 +0,11% +1,38% 35,39 35,70 -0,85% -5,02% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-26 2,67 2,66 +0,38% 0,00% 9,93 9,94 -0,10% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-05-26 2,53 2,52 +0,40% 0,00% 9,41 9,41 -0,08% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)