wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 16,39 16,39 0,00% +2,89% 69,24 69,02 +0,32% -1,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 15,28 15,29 -0,07% +2,34% 64,55 64,39 +0,26% -1,61% kup on-line
BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 185,99 186,02 -0,02% +2,56% 785,77 783,37 +0,31% -1,17% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 31,39 31,38 +0,03% +3,12% 132,62 132,15 +0,35% -0,86% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 11,73 11,72 +0,09% +2,71% 49,56 49,36 +0,41% -1,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 10,28 10,28 0,00% +0,69% 43,43 43,29 +0,32% -3,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 10,09 10,10 -0,10% +0,10% 42,63 42,53 +0,22% -3,77% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2017-06-21 25,99 26,00 -0,04% +1,96% 109,80 109,49 +0,28% -1,98% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-22 183,13 183,03 +0,05% -1,80% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-22 201,88 201,73 +0,07% +3,59% - - - - kup on-line
Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 204,07 203,83 +0,12% +2,73% 862,15 858,37 +0,44% -1,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 21,99 22,00 -0,05% +4,56% 92,20 92,13 +0,07% +0,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-22 18,48 18,47 +0,05% +3,88% 78,43 77,91 +0,67% +0,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-22 159,63 159,31 +0,20% +6,72% 608,03 601,38 +1,11% +4,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 17,05 17,06 -0,06% +1,43% 71,49 71,44 +0,06% -2,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 20,60 20,61 -0,05% +4,09% 86,37 86,31 +0,07% +0,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 16,03 16,04 -0,06% +1,01% 67,21 67,17 +0,06% -2,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 122,68 122,74 -0,05% +6,89% 514,36 514,00 +0,07% +2,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-22 526,25 525,29 +0,18% +9,67% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)