wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 16,26 16,23 +0,18% +2,85% 68,85 68,83 +0,03% -0,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 15,17 15,15 +0,13% +2,15% 64,24 64,25 -0,02% -1,37% kup on-line
BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 184,18 183,84 +0,18% +1,70% 779,93 779,66 +0,03% -1,82% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 31,10 31,05 +0,16% +2,71% 131,70 131,68 +0,01% -0,84% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 11,62 11,61 +0,09% +2,29% 49,21 49,24 -0,06% -1,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 10,26 10,25 +0,10% +0,59% 43,45 43,47 -0,05% -2,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 10,08 10,08 0,00% 0,00% 42,68 42,75 -0,15% -3,45% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2017-04-26 25,84 25,79 +0,19% +1,61% 109,42 109,38 +0,04% -1,90% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-04-27 180,99 180,79 +0,11% -2,60% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-04-27 199,74 199,46 +0,14% +3,48% - - - - kup on-line
Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 201,75 201,84 -0,04% +2,29% 854,33 856,00 -0,20% -1,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 21,76 21,74 +0,09% +4,36% 91,95 92,06 -0,12% +0,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-27 18,32 18,32 0,00% +2,52% 77,41 77,58 -0,21% -1,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-27 157,07 156,88 +0,12% +5,94% 608,76 609,84 -0,18% +5,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 16,87 16,85 +0,12% +1,26% 71,28 71,35 -0,10% -2,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 20,40 20,38 +0,10% +3,92% 86,20 86,30 -0,12% -0,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 15,87 15,85 +0,13% +0,76% 67,06 67,12 -0,09% -3,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 121,15 121,02 +0,11% +6,46% 511,92 512,47 -0,11% +2,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-04-27 516,35 515,67 +0,13% +8,69% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)