wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-21 19,62 19,61 +0,05% +7,74% 83,64 83,15 +0,59% +6,81% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-04-21 11,33 11,32 +0,09% +9,89% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-21 38,57 38,55 +0,05% +7,47% 164,43 163,47 +0,59% +6,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-21 18,58 18,58 0,00% +5,99% 79,21 78,79 +0,54% +5,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-21 16,81 16,81 0,00% +5,33% 71,66 71,28 +0,54% +4,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2017-04-21 39,64 39,61 +0,08% +4,92% 168,99 167,96 +0,61% +4,01% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-04-21 313,11 315,44 -0,74% +11,79% - - - - kup on-line
Raiffeisen Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-21 272,58 272,55 +0,01% +6,36% 1162,04 1155,72 +0,55% +5,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-21 137,43 137,33 +0,07% +9,67% 585,88 582,33 +0,61% +8,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-21 109,80 109,72 +0,07% +4,17% 468,09 465,26 +0,61% +3,27% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)