wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

WAŻNE: Rząd przyjął projekt nowego abonamentu

Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-23 19,92 19,90 +0,10% +9,21% 83,48 83,72 -0,29% +3,63% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-23 11,52 11,51 +0,09% +11,41% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-23 39,15 39,12 +0,08% +8,90% 164,07 164,57 -0,31% +3,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-23 18,82 18,82 0,00% +7,79% 78,87 79,17 -0,39% +2,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-23 17,02 17,02 0,00% +7,18% 71,33 71,60 -0,39% +1,70% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2017-05-23 40,10 40,08 +0,05% +6,76% 168,05 168,61 -0,34% +1,31% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-23 319,10 319,09 0,00% +14,05% - - - - kup on-line
Raiffeisen Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-23 275,70 275,52 +0,07% +8,09% 1155,38 1159,09 -0,32% +2,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-23 139,19 139,20 -0,01% +10,85% 583,30 585,60 -0,39% +5,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-23 111,21 111,22 -0,01% +5,29% 466,05 467,89 -0,39% -0,09% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)