Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-27 19,96 19,98 -0,10% +9,61% 84,07 84,43 -0,43% +3,68% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-27 11,57 11,58 -0,09% +11,90% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-27 39,23 39,26 -0,08% +9,31% 165,22 165,89 -0,40% +3,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-27 18,94 18,95 -0,05% +9,73% 79,77 80,07 -0,38% +3,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-27 17,11 17,13 -0,12% +9,05% 72,06 72,38 -0,44% +3,15% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2017-06-27 40,35 40,36 -0,02% +8,18% 169,94 170,54 -0,35% +2,32% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-28 322,43 322,80 -0,11% +15,22% - - - - kup on-line
Raiffeisen Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-27 277,71 277,51 +0,07% +9,17% 1169,63 1172,62 -0,25% +3,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-27 139,66 139,69 -0,02% +12,07% 588,21 590,26 -0,35% +6,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-27 111,59 111,61 -0,02% +6,46% 469,98 471,61 -0,34% +0,70% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)