wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2017-04-26 108,76 108,24 +0,48% +11,89% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2017-04-26 31,62 31,52 +0,32% +13,01% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2017-04-26 130,17 129,95 +0,17% +10,18% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Zrównoważony PLN 2017-04-26 2,24 2,23 +0,45% +7,18% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2017-04-26 188,52 188,15 +0,20% +15,38% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2017-04-26 510,71 513,36 -0,52% +22,58% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-04-26 107,47 107,47 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywny PLN 2017-04-26 217,77 217,20 +0,26% +11,76% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2017-04-26 334,06 332,31 +0,53% +14,01% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu PLN 2017-04-27 192,10 190,08 +1,06% +21,51% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2017-04-26 123,62 123,02 +0,49% +12,96% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A PLN 2017-04-26 10,10 10,13 -0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A (USD) USD 2017-04-26 2,61 2,61 0,00% 0,00% 10,15 10,19 -0,48% 0,00% kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2017-04-26 141,57 141,01 +0,40% +12,97% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2017-04-26 80,19 80,53 -0,42% +15,36% - - - - kup on-line
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 11164,70 11081,70 +0,75% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga PLN 2017-04-26 313,28 313,36 -0,03% +14,88% - - - - kup on-line
UniKorona Zrównoważony PLN 2017-04-27 335,00 333,72 +0,38% +12,65% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)