wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2017-05-23 110,20 110,20 0,00% +0,15% 461,81 463,60 -0,39% -4,27% kup on-line
BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2017-05-23 109,14 108,87 +0,25% +4,23% 457,37 458,00 -0,14% -0,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 1004,70 1004,72 0,00% 0,00% 4221,55 4210,48 +0,26% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2017-05-24 17,22 17,22 0,00% -0,46% 72,36 72,16 +0,26% -5,57% kup on-line
KBC Global Partners Strategy 90 April PLN 2017-05-22 96,42 96,35 +0,07% +5,50% - - - - kup on-line
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień PLN 2017-05-22 94,13 94,04 +0,10% +5,01% - - - - kup on-line
KBC Point Capped 5 PLN 2017-05-16 97,75 97,10 +0,67% +1,37% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Flexible A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-25 168,36 168,27 +0,05% +4,00% 631,94 628,56 +0,54% -1,89% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)