wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2017-04-24 110,09 110,01 +0,07% +0,06% 470,14 468,98 +0,25% -0,36% kup on-line
BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2017-04-24 108,50 106,48 +1,90% +2,06% 463,35 453,94 +2,07% +1,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 1005,14 1005,17 0,00% 0,00% 4292,45 4285,14 +0,17% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2017-04-24 17,23 17,23 0,00% -0,46% 73,58 73,45 +0,17% -0,88% kup on-line
KBC Global Partners Strategy 90 April PLN 2017-04-20 95,01 94,61 +0,42% +2,88% - - - - kup on-line
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień PLN 2017-04-20 92,70 92,31 +0,42% +2,87% - - - - kup on-line
KBC Point Capped 5 PLN 2017-04-13 96,76 97,08 -0,33% +0,30% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Flexible A1 Acc USD (USD) USD 2017-04-25 167,56 166,70 +0,52% +3,14% 654,49 664,15 -1,45% +4,91% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)