wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny PLN 2017-06-21 1082,57 1088,04 -0,50% +16,75% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynk闚 Zagranicznych PLN 2017-05-31 242,53 240,89 +0,68% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy PLN 2017-06-21 117,81 117,76 +0,04% +7,75% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu PLN 2017-06-21 110,44 110,70 -0,23% -0,98% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y Global 2 PLN 2017-05-31 121,86 121,73 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszcz璠no軼iowy PLN 2017-06-21 100,64 100,78 -0,14% +3,28% - - - - kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Selektywny A PLN 2017-06-21 118,08 117,97 +0,09% +9,36% - - - - kup on-line
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-05-31 106,71 106,27 +0,41% 0,00% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2017-06-21 119,85 119,95 -0,08% +5,76% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return PLN 2017-06-21 125,04 124,35 +0,55% +9,81% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2017-06-21 17,21 17,21 0,00% +17,07% - - - - kup on-line
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-05-31 333,32 326,16 +2,20% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2017-06-21 10,50 10,52 -0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania PLN 2017-06-21 11,61 11,61 0,00% +5,45% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-04-28 106,67 106,85 -0,17% -0,15% - - - - kup on-line
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-05-29 106,53 106,46 +0,07% +1,26% - - - - kup on-line
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-05-31 1096,49 1085,68 +1,00% +4,72% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Mo磧iwo軼i PLN 2017-06-21 108,19 108,11 +0,07% +9,55% - - - - kup on-line
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-05-31 14740,50 14791,40 -0,34% +19,74% - - - - kup on-line
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-05-31 10796,70 10887,90 -0,84% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2017-06-21 130,81 130,15 +0,51% +3,65% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny PLN 2017-06-21 95,78 95,10 +0,72% -5,94% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2017-06-21 500,74 500,88 -0,03% -13,24% - - - - kup on-line
Total Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-05-31 191,58 196,17 -2,34% +28,20% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2017-06-22 1042,09 1041,75 +0,03% +5,13% - - - - kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)