wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - pozostałe
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy Świat PLN 2017-02-28 26,89 26,48 +1,55% +10,02% - - - - kup on-line
Pracowniczy Fundusz Emerytalny Orange Polska PLN 2017-02-28 26,52 26,12 +1,53% +8,78% - - - - kup on-line
Pracowniczy Fundusz Emerytalny Unilever Polska PLN 2017-02-28 22,33 21,94 +1,78% +10,93% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)