Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 195712,00 194407,00 +0,67% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2017-05-31 124,39 123,53 +0,70% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2017-06-12 1038,41 1038,34 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-05 10318,20 10252,30 +0,64% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2017-05-31 229689,00 230076,00 -0,17% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2017-05-31 241,65 239,88 +0,74% +5,05% - - - - kup on-line
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-16 1281,61 1285,70 -0,32% +5,14% - - - - kup on-line
Conerga green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-06-27 6,59 19,88 -66,85% -94,90% - - - - kup on-line
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 1034,42 1021,72 +1,24% 0,00% - - - - kup on-line
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 1124,20 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Eques Hipoteczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 1043,71 1035,27 +0,82% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 1455,81 1445,61 +0,71% +13,75% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-14 1272,38 1257,47 +1,19% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 928,88 929,59 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 1512,65 1513,49 -0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 121,13 120,46 +0,56% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 116,39 113,94 +2,15% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 117,50 118,54 -0,88% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 1004,50 1003,80 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-05-31 1195,40 1188,03 +0,62% 0,00% - - - - kup on-line
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-27 9,95 9,95 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-16 871,70 882,85 -1,26% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 1449,69 1429,55 +1,41% +18,42% - - - - kup on-line
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-23 947,91 948,77 -0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant PLN 2017-05-31 104,16 104,96 -0,76% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 110,81 110,88 -0,06% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 106,17 105,90 +0,25% +4,79% - - - - kup on-line
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 102,01 101,78 +0,23% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny PLN 2017-05-31 1073,41 1111,64 -3,44% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-25 12465600,00 12489600,00 -0,19% +52,23% - - - - kup on-line
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-05-31 10000,00 10000,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-04-28 10608,30 10531,70 +0,73% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 9471,08 9325,85 +1,56% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-04-28 1000,00 1000,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-05-31 100,00 100,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)