wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 194407,00 193737,00 +0,35% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2017-04-28 123,53 124,35 -0,66% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2017-05-10 1038,34 1028,42 +0,96% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-05 10252,30 10221,60 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2017-04-28 230076,00 229255,00 +0,36% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2017-04-28 239,88 238,82 +0,44% +6,53% - - - - kup on-line
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-16 1281,61 1285,70 -0,32% +5,14% - - - - kup on-line
Conerga green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-03-31 19,88 21,36 -6,93% -84,62% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-03-31 1476,16 1442,03 +2,37% +11,33% - - - - kup on-line
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-30 1021,72 1017,31 +0,43% 0,00% - - - - kup on-line
Eques Hipoteczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-30 1035,27 1031,40 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-30 929,59 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-30 1513,49 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 120,46 120,48 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 113,94 111,44 +2,24% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 118,54 116,51 +1,74% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 1003,80 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-29 1437,30 1438,38 -0,08% +24,97% - - - - kup on-line
Legg Mason Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-29 1219,45 1202,12 +1,44% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-04-28 1188,03 1183,20 +0,41% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-15 878,01 876,43 +0,18% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 1429,55 1408,24 +1,51% +16,83% - - - - kup on-line
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-19 941,95 942,85 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant PLN 2017-04-28 104,96 103,06 +1,84% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 162,35 153,83 +5,54% +11,60% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 110,88 110,12 +0,69% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-27 105,90 104,84 +1,01% +4,52% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny PLN 2017-04-28 1111,64 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-27 12489600,00 12455300,00 +0,28% +48,13% - - - - kup on-line
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-03-31 490,09 487,69 +0,49% -11,21% - - - - kup on-line
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-03-31 1198,95 1258,34 -4,72% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-05-10 10000,00 10000,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-04-28 10608,30 10531,70 +0,73% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 9325,85 9305,90 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-04-28 1000,00 1000,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-04-28 100,00 100,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Portfela Dłużnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-03 10256,50 10247,10 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)