wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 124,69 124,50 +0,15% -4,32% 526,88 527,21 -0,06% -8,07% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 120,78 120,60 +0,15% -4,78% 510,36 510,69 -0,07% -8,51% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 119,12 119,24 -0,10% -7,36% 503,34 504,93 -0,32% -10,99% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-04-27 122,59 122,70 -0,09% -6,58% 608,92 611,35 -0,40% -18,22% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 116,10 116,21 -0,09% -7,52% 490,58 492,10 -0,31% -11,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 104,50 104,68 -0,17% +3,29% 441,56 443,28 -0,39% -0,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 102,18 102,34 -0,16% +1,52% 431,76 433,37 -0,37% -2,46% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 106,89 107,07 -0,17% -0,78% 452,64 454,08 -0,32% -4,20% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-26 108,42 108,54 -0,11% +0,65% 421,46 423,96 -0,59% +0,42% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-26 106,75 106,92 -0,16% +0,11% 414,97 417,63 -0,64% -0,12% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 101,55 101,91 -0,35% -1,90% 430,02 432,20 -0,50% -5,29% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-26 103,88 104,25 -0,35% -0,36% 403,81 407,20 -0,83% -0,59% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-26 102,72 103,09 -0,36% -0,87% 399,30 402,67 -0,84% -1,10% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Absolute A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-26 98,18 98,15 +0,03% +0,35% 415,75 416,25 -0,12% -3,12% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Absolute A Acc USD (USD) USD 2017-04-26 101,31 101,27 +0,04% +1,78% 393,82 395,56 -0,44% +1,55% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)