wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 126,04 125,97 +0,06% -4,85% 532,49 530,49 +0,38% -8,53% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 121,99 121,93 +0,05% -5,34% 515,38 513,47 +0,37% -8,99% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 118,10 118,57 -0,40% -7,35% 498,95 499,32 -0,07% -10,93% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-06-21 121,61 122,09 -0,39% -6,63% 584,51 588,07 -0,61% -20,90% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 115,01 115,48 -0,41% -7,82% 485,89 486,31 -0,09% -11,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 105,06 105,11 -0,05% +3,61% 440,49 440,17 +0,07% -0,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 102,72 102,76 -0,04% +1,82% 430,67 430,33 +0,08% -1,99% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 105,93 105,97 -0,04% -1,30% 447,53 446,26 +0,29% -5,12% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-21 107,83 107,87 -0,04% +0,32% 408,27 405,75 +0,62% -1,92% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-21 106,01 106,05 -0,04% -0,18% 401,38 398,91 +0,62% -2,40% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 100,66 100,53 +0,13% -1,79% 425,27 423,35 +0,45% -5,58% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-21 103,26 103,12 +0,14% -0,18% 390,96 387,89 +0,79% -2,41% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-21 102,03 101,89 +0,14% -0,68% 386,31 383,26 +0,80% -2,89% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Absolute A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-21 96,70 96,53 +0,18% -1,24% 408,54 406,51 +0,50% -5,05% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Absolute A Acc USD (USD) USD 2017-06-21 100,10 99,92 +0,18% +0,38% 379,00 375,85 +0,84% -1,85% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)