wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 193737,00 193562,00 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 1285,70 1240,46 +3,65% +5,47% - - - - kup on-line
Conerga green ENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-03-31 19,88 21,36 -6,93% -84,62% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-03-31 1476,16 1442,03 +2,37% +11,33% - - - - kup on-line
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 1017,31 1005,79 +1,15% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 120,48 119,91 +0,48% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 111,44 107,85 +3,33% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 116,51 117,42 -0,77% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-29 1437,30 1438,38 -0,08% +24,97% - - - - kup on-line
Legg Mason Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-29 1219,45 1202,12 +1,44% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-03-31 1183,20 1174,62 +0,73% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-18 864,38 861,46 +0,34% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 1408,24 1395,94 +0,88% +15,09% - - - - kup on-line
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-21 946,35 947,25 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant PLN 2017-03-31 103,06 103,95 -0,86% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 110,12 110,59 -0,42% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 104,84 103,49 +1,30% +3,47% - - - - kup on-line
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-30 12455300,00 12412600,00 +0,34% +45,88% - - - - kup on-line
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-03-31 490,09 487,69 +0,49% -11,21% - - - - kup on-line
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-03-31 1198,95 1258,34 -4,72% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-02-28 10000,00 10000,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 9305,90 9142,37 +1,79% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-03-31 100,00 100,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Portfela Dłużnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-03 10256,50 10247,10 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)