wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-21 15,35 15,41 -0,39% -0,39% 65,44 65,34 +0,14% -1,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-21 11,90 11,94 -0,34% +1,19% 47,11 47,25 -0,29% +5,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-21 14,59 14,64 -0,34% -1,22% 62,20 62,08 +0,19% -2,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2017-04-21 10,93 10,97 -0,36% +0,46% 43,27 43,41 -0,32% +5,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 167,47 170,00 -1,49% +8,14% 715,18 724,73 -1,32% +7,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-24 138,22 138,29 -0,05% +2,39% 590,27 589,54 +0,12% +1,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2017-04-24 153,08 153,15 -0,05% +4,31% 609,89 606,29 +0,59% +9,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 151,25 153,53 -1,49% +5,70% 645,91 654,51 -1,31% +5,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-24 131,69 131,77 -0,06% +1,88% 562,38 561,75 +0,11% +1,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2017-04-24 145,77 145,85 -0,05% +3,79% 580,76 577,39 +0,58% +8,87% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)