wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-25 15,34 15,32 +0,13% -0,45% 64,41 64,37 +0,05% -6,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-25 11,91 11,90 +0,08% +1,19% 44,70 44,45 +0,57% -4,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-25 14,56 14,54 +0,14% -1,36% 61,13 61,09 +0,06% -6,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-25 10,94 10,92 +0,18% +0,46% 41,06 40,79 +0,67% -5,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 163,13 162,42 +0,44% +2,70% 684,90 682,46 +0,36% -3,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-25 138,79 138,14 +0,47% +1,34% 582,71 580,44 +0,39% -4,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2017-05-25 153,86 153,11 +0,49% +3,22% 577,51 571,93 +0,98% -2,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 147,33 146,68 +0,44% +0,38% 618,57 616,32 +0,36% -5,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-25 132,19 131,57 +0,47% +0,84% 555,00 552,83 +0,39% -4,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-25 146,45 145,75 +0,48% +2,71% 549,70 544,43 +0,97% -3,11% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)