Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-07-01 975,42 986,72 -1,15% -2,22% - - - - kup on-line
Agio Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-07-28 128,68 128,84 -0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Agresywny PLN 2016-07-28 77,40 77,21 +0,25% -6,59% - - - - kup on-line
Alior Stabilnych Spółek PLN 2016-07-28 96,56 96,74 -0,19% -11,98% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2016-07-27 129,44 129,72 -0,22% -13,64% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2016-07-28 110,69 110,67 +0,02% -2,23% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-28 121,06 120,70 +0,30% -5,24% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2016-07-28 98,17 98,70 -0,54% +0,55% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2016-07-28 84,63 84,69 -0,07% -11,74% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-07-27 145,35 145,33 +0,01% -3,18% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Short PLN 2016-07-28 113,31 113,11 +0,18% +12,65% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-28 109,06 108,56 +0,46% -0,69% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-07-28 86,50 86,57 -0,08% -12,43% - - - - kup on-line
Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw PLN 2016-07-28 103,74 103,67 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Polskich Subfundusz PLN 2016-07-28 29,54 29,65 -0,37% -11,90% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Tureckich Subfundusz PLN 2016-07-28 37,90 37,97 -0,18% -0,89% - - - - kup on-line
Arka Platinum Stabilny Subfundusz PLN 2016-07-28 60,87 61,03 -0,26% -0,46% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2016-07-28 86,84 86,82 +0,02% -6,79% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-28 113,81 114,43 -0,54% +1,88% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2016-07-28 157,91 157,70 +0,13% -0,26% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2016-07-28 143,79 143,99 -0,14% +2,40% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2016-07-28 161,09 161,21 -0,07% -2,19% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2016-07-28 412,94 413,04 -0,02% -5,48% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2016-07-28 1988,54 1992,88 -0,22% -7,41% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2016-07-28 122,57 122,64 -0,06% -1,45% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-28 95,68 95,81 -0,14% -15,86% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2016-07-27 100,78 100,74 +0,04% -13,40% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych I Średnich Spółek PLN 2016-07-28 106,36 105,95 +0,39% -5,21% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Equity Central Europe PLN 2016-07-28 92,52 92,72 -0,22% -10,99% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2016-07-27 97,67 97,83 -0,16% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2016-07-27 104,90 104,56 +0,33% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ Konserwatywny PLN 2016-07-27 105,19 105,21 -0,02% +1,35% - - - - kup on-line
BNP Paribas Akcji PLN 2016-07-27 122,36 122,58 -0,18% -11,15% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-07-28 269,23 268,79 +0,16% -8,28% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A PLN 2016-07-28 49,95 49,81 +0,28% -3,70% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) USD 2016-07-28 12,68 12,53 +1,20% -8,84% 50,39 49,72 +1,34% -3,28% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej A PLN 2016-07-28 55,34 55,42 -0,14% -5,34% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej A (EUR) EUR 2016-07-28 12,65 12,68 -0,24% -10,66% 55,27 55,40 -0,23% -5,93% kup on-line
BPH Subfundusz Akcji Globalny PLN 2016-07-28 175,66 176,95 -0,73% +1,47% - - - - kup on-line
BPH Subfundusz Superior Akcji PLN 2016-07-28 96,97 96,92 +0,05% +0,30% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2016-07-28 128,68 128,61 +0,05% -2,80% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-07-28 127,54 127,33 +0,16% +1,37% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2016-07-28 96,67 96,36 +0,32% +3,02% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-28 123,22 122,76 +0,37% +0,65% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2016-07-28 173,79 172,96 +0,48% +2,71% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2016-07-28 76,89 77,34 -0,58% -8,22% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2016-07-28 99,70 100,02 -0,32% -6,08% - - - - kup on-line
DB Funds Dynamiczny PLN 2016-07-27 12,61 12,58 +0,24% -4,61% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2016-07-28 101,22 101,23 -0,01% +1,54% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2016-07-28 96,54 96,51 +0,03% -2,41% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks MSCI EMU PLN 2016-07-29 89,76 90,58 -0,91% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks S&P 500 PLN 2016-07-29 102,82 102,65 +0,17% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2016-07-29 90,28 90,74 -0,51% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2016-07-28 94,78 94,76 +0,02% -4,19% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2016-07-28 187,05 186,48 +0,31% -11,06% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2016-07-27 223,11 222,83 +0,13% -2,14% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2016-07-28 155,90 155,95 -0,03% +16,20% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2016-07-28 67,53 67,90 -0,54% -1,90% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2016-07-28 206,26 206,85 -0,29% -4,12% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2016-07-28 123,33 123,44 -0,09% +11,88% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2016-07-28 81,36 81,15 +0,26% +3,03% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2016-07-28 82,87 83,23 -0,43% +15,05% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2016-07-28 238,36 237,87 +0,21% -2,01% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-28 46,57 46,45 +0,26% -3,70% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2016-07-28 163,91 162,87 +0,64% -6,63% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2016-07-27 319,03 319,78 -0,23% -14,60% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-28 80,87 81,00 -0,16% -6,60% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2016-07-28 94,37 94,69 -0,34% -1,21% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-07-28 90,24 90,57 -0,36% -8,43% - - - - kup on-line
IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-28 100,26 99,89 +0,37% -0,38% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2016-07-28 120,64 120,81 -0,14% -8,06% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2016-07-28 116,92 116,67 +0,21% +11,93% - - - - kup on-line
Ipopema Subfundusz Dłużny PLN 2016-07-28 107,51 107,54 -0,03% +5,32% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-27 79,75 79,67 +0,10% -6,34% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-07-27 79,13 79,23 -0,13% -11,01% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2016-07-28 130,10 129,78 +0,25% -2,42% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-07-28 85,54 85,22 +0,38% -5,29% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-07-28 69,48 69,74 -0,37% -19,28% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2016-07-27 1349,74 1335,81 +1,04% +1,61% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz Akcji PLN 2016-07-28 326,68 326,98 -0,09% -10,20% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz CEE Select PLN 2016-07-27 100,44 99,75 +0,69% +0,28% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Akcji PLN 2016-07-28 13,83 13,84 -0,07% -13,24% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2016-07-28 11,24 11,23 +0,09% +2,65% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-28 8,20 8,23 -0,36% +3,14% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-07-28 11,92 11,89 +0,25% +3,29% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2016-07-28 7,92 7,86 +0,76% +2,72% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-07-28 7,72 7,74 -0,26% -4,93% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-07-28 5,43 5,43 0,00% -11,71% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-07-28 7,28 7,29 -0,14% +5,20% - - - - kup on-line
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-07-28 8,26 8,25 +0,12% -3,84% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-27 187,39 187,67 -0,15% -11,09% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-07-27 93,07 93,18 -0,12% +2,68% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2016-07-28 103,13 103,03 +0,10% +2,54% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-07-28 138,92 138,89 +0,02% -6,29% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-27 266,68 266,12 +0,21% -8,66% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2016-07-28 149,02 149,31 -0,19% -7,61% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny PLN 2016-06-23 68,73 67,87 +1,27% -12,43% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2016-07-28 182,92 182,04 +0,48% -0,15% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (L) Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji PLN 2016-07-28 153,36 153,41 -0,03% -6,75% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2016-07-28 325,62 325,88 -0,08% -9,18% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2016-07-28 59,58 59,73 -0,25% +3,69% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-07-28 141,88 143,89 -1,40% -17,67% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-07-28 197,41 199,71 -1,15% -5,18% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2016-07-28 153,71 155,06 -0,87% -22,54% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2016-07-28 110,71 110,17 +0,49% -1,38% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2016-07-28 99,13 99,82 -0,69% -2,42% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2016-07-28 174,43 174,25 +0,10% +5,02% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-06-30 1183,31 1224,23 -3,34% -4,07% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2016-07-28 113,08 113,22 -0,12% -10,37% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-28 90,79 90,89 -0,11% -1,61% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2016-07-28 48,15 47,99 +0,33% -3,29% - - - - kup on-line
Novo Akcji PLN 2016-07-29 143,82 144,41 -0,41% -27,45% - - - - kup on-line
Novo Akcji Globalnych PLN 2016-07-29 101,58 101,81 -0,23% -5,41% - - - - kup on-line
Novo Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2016-07-29 229,99 229,90 +0,04% +2,55% - - - - kup on-line
Novo Papierów Dłużnych PLN 2016-07-28 203,93 203,90 +0,01% +1,65% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2016-07-29 5,99 6,00 -0,17% -28,26% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2016-07-28 7,39 7,42 -0,40% -18,52% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2016-07-28 8,79 8,81 -0,23% -16,44% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-28 46,51 46,81 -0,64% -8,91% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-28 19,03 19,07 -0,21% -15,01% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-28 105,65 106,24 -0,56% +2,28% - - - - kup on-line
Pioneer Dynamicznych Spółek PLN 2016-07-28 17,67 17,63 +0,23% -6,06% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej PLN 2016-07-28 5,84 5,85 -0,17% +1,92% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2016-07-28 10,80 10,82 -0,18% +11,46% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2016-07-28 8,47 8,46 +0,12% -7,83% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-28 6,15 6,16 -0,16% -8,48% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2016-07-28 1003,03 1004,00 -0,10% -0,89% - - - - kup on-line
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-28 8,97 8,93 +0,45% -7,43% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-28 220,62 220,26 +0,16% -0,72% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-07-28 98,94 99,05 -0,11% +0,21% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-07-28 76,76 76,90 -0,18% -5,67% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2016-07-28 156,79 156,46 +0,21% +2,38% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2016-07-28 86,75 86,46 +0,34% +0,58% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2016-07-28 118,22 117,50 +0,61% +60,45% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2016-07-28 186,72 187,38 -0,35% +9,14% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2016-07-28 103,62 104,24 -0,59% +3,44% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-28 87,50 87,52 -0,02% -2,26% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2016-07-28 99,22 99,26 -0,04% +1,57% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2016-07-28 91,44 91,35 +0,10% -1,08% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2016-07-28 85,65 86,14 -0,57% -11,52% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2016-07-28 79,32 80,20 -1,10% -20,06% - - - - kup on-line
PZU Akcji Krakowiak PLN 2016-07-28 88,66 88,79 -0,15% -11,37% - - - - kup on-line
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-28 49,50 49,47 +0,06% -0,80% - - - - kup on-line
PZU Akcji Nowa Europa PLN 2016-07-27 44,07 44,14 -0,16% -2,69% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-07-28 182,53 184,01 -0,80% -1,90% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-28 96,90 97,08 -0,19% -6,27% - - - - kup on-line
PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-07-28 107,52 107,61 -0,08% +15,72% - - - - kup on-line
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2016-07-28 131,45 131,45 0,00% +4,67% - - - - kup on-line
PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2016-07-28 83,04 83,59 -0,66% -24,16% - - - - kup on-line
PZU Sejf+ PLN 2016-07-27 62,11 62,10 +0,02% +1,09% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2016-07-28 164,23 164,24 -0,01% -3,76% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus lev PLN 2016-07-28 49,42 49,63 -0,42% -35,12% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Rosja PLN 2016-07-28 66,98 67,36 -0,56% +13,97% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus short PLN 2016-07-28 95,37 95,18 +0,20% +12,31% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Turcja PLN 2016-07-28 94,86 94,95 -0,09% +1,04% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska PLN 2016-07-28 101,78 102,35 -0,56% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska PLN 2016-07-28 106,40 105,61 +0,75% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Brands PLN 2016-07-28 125,49 125,23 +0,21% -7,23% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-28 134,38 134,52 -0,10% -8,58% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja PLN 2016-07-27 250,40 251,14 -0,29% -11,99% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy PLN 2016-07-28 139,22 138,69 +0,38% -0,33% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych PLN 2016-07-28 71,26 71,69 -0,60% -8,49% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - emerging markets opportunities fund polska PLN 2016-07-28 109,04 110,13 -0,99% +2,18% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - highbridge US STEEP fund polska PLN 2016-07-28 113,59 114,05 -0,40% -0,17% - - - - kup on-line
Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-28 72,01 71,95 +0,08% -1,73% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A PLN 2016-07-28 7,71 7,77 -0,77% -0,90% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-07-28 1,76 1,78 -1,12% -6,38% 7,69 7,78 -1,12% -1,42% kup on-line
Skarbiec SmartFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-07-01 11613,70 11576,40 +0,32% -9,80% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-28 91,57 90,74 +0,91% +3,96% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2016-07-28 96,91 96,97 -0,06% -5,11% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2016-07-28 1192,22 1196,43 -0,35% -6,85% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-07-28 996,31 1000,08 -0,38% +2,17% - - - - kup on-line
Subfundusz BPS Akcji PLN 2016-07-29 89,73 90,14 -0,45% -12,58% - - - - kup on-line
Subfundusz Eques Akcji PLN 2016-07-28 13,28 13,28 0,00% -8,22% - - - - kup on-line
Subfundusz Ipopema Globalnych Megatrendów PLN 2016-07-28 101,13 101,31 -0,18% 0,00% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji PLN 2016-07-27 99,43 99,56 -0,13% -8,22% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-27 135,56 135,47 +0,07% -0,09% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2016-07-28 118,57 118,36 +0,18% +6,23% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2016-07-28 104,40 104,39 +0,01% +1,07% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2016-07-28 103,32 103,19 +0,13% +4,22% - - - - kup on-line
Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2016-07-29 1005,87 1007,87 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2016-07-28 96,90 96,76 +0,14% -10,49% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2016-07-28 798,22 798,44 -0,03% -7,65% - - - - kup on-line
UniAkcje Dywidendowy PLN 2016-07-29 114,84 115,35 -0,44% -4,17% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-29 94,06 94,01 +0,05% -3,51% - - - - kup on-line
UniAkcje Wzrostu PLN 2016-07-29 91,01 91,14 -0,14% -4,26% - - - - kup on-line
UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2016-07-29 105,21 104,77 +0,42% +4,56% - - - - kup on-line
UniAkcje: Nowa Europa PLN 2016-07-29 107,04 107,47 -0,40% +0,37% - - - - kup on-line
UniAkcje: Turcja PLN 2016-07-29 65,01 65,21 -0,31% -6,45% - - - - kup on-line
UniKorona Akcje PLN 2016-07-29 182,56 183,13 -0,31% -10,78% - - - - kup on-line
Union Investment Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy PLN 2016-07-29 105,08 105,31 -0,22% 0,00% - - - - kup on-line
UniStrategie Dynamiczny PLN 2016-07-29 102,45 102,22 +0,23% -5,18% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)