Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-06-01 986,72 985,39 +0,13% -1,26% - - - - kup on-line
Agio Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-06-22 122,59 121,72 +0,71% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Agresywny PLN 2016-06-23 75,27 74,66 +0,82% -11,95% - - - - kup on-line
Alior Stabilnych Spółek PLN 2016-06-23 97,03 96,05 +1,02% -15,69% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2016-06-22 128,24 127,20 +0,82% -18,33% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2016-06-23 107,85 107,88 -0,03% -9,04% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-06-23 116,63 115,83 +0,69% -7,66% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2016-06-23 99,00 99,01 -0,01% -4,19% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2016-06-23 84,29 83,27 +1,22% -13,93% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-06-22 143,36 142,43 +0,65% -7,92% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Short PLN 2016-06-23 111,09 112,60 -1,34% +16,14% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-06-23 105,96 104,86 +1,05% -2,81% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-06-23 88,34 86,83 +1,74% -13,40% - - - - kup on-line
Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw PLN 2016-06-23 101,40 101,47 -0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Polskich Subfundusz PLN 2016-06-23 29,70 29,32 +1,30% -14,46% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Tureckich Subfundusz PLN 2016-06-23 40,45 40,21 +0,60% -3,41% - - - - kup on-line
Arka Platinum Stabilny Subfundusz PLN 2016-06-22 60,25 60,08 +0,28% -2,11% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2016-06-23 87,48 86,83 +0,75% -8,73% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-06-23 110,17 110,68 -0,46% -6,55% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2016-06-23 154,43 153,69 +0,48% -2,59% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2016-06-23 140,04 139,65 +0,28% -1,34% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2016-06-23 157,72 157,68 +0,03% -5,62% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2016-06-23 408,86 405,07 +0,94% -8,97% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2016-06-23 1997,43 1969,93 +1,40% -10,21% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2016-06-23 119,25 118,55 +0,59% -6,43% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-06-23 95,55 94,30 +1,33% -19,13% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2016-06-23 99,99 98,86 +1,14% -16,33% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych I Średnich Spółek PLN 2016-06-23 103,11 102,20 +0,89% -7,80% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Equity Central Europe PLN 2016-06-23 92,88 92,94 -0,06% -13,05% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2016-06-22 95,83 95,15 +0,71% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2016-06-22 101,03 100,58 +0,45% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ Konserwatywny PLN 2016-06-23 104,84 104,77 +0,07% +1,25% - - - - kup on-line
BNP Paribas Akcji PLN 2016-06-23 121,77 120,20 +1,31% -13,36% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-06-23 268,77 265,58 +1,20% -12,36% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A PLN 2016-06-23 49,28 48,93 +0,72% -4,77% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) USD 2016-06-23 12,77 12,56 +1,67% -8,59% 49,73 48,66 +2,21% -3,26% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej A PLN 2016-06-23 56,91 56,29 +1,10% -5,56% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej A (EUR) EUR 2016-06-23 12,99 12,82 +1,33% -10,23% 57,03 56,32 +1,25% -5,55% kup on-line
BPH Subfundusz Akcji Globalny PLN 2016-06-23 171,51 171,03 +0,28% -5,61% - - - - kup on-line
BPH Subfundusz Superior Akcji PLN 2016-06-23 96,66 95,50 +1,21% -3,26% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2016-06-23 125,29 124,37 +0,74% -7,81% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-06-23 120,62 119,49 +0,95% -5,50% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2016-06-23 100,99 100,74 +0,25% +2,23% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-06-23 119,46 118,43 +0,87% -2,88% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2016-06-22 164,69 163,60 +0,67% -3,08% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2016-06-23 80,16 79,47 +0,87% -8,81% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2016-06-23 98,44 97,57 +0,89% -7,93% - - - - kup on-line
DB Funds Dynamiczny PLN 2016-06-22 12,23 12,18 +0,41% -7,56% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2016-06-23 100,59 100,60 -0,01% +1,05% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2016-06-23 95,20 94,96 +0,25% -4,94% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks MSCI EMU PLN 2016-06-24 89,32 89,06 +0,29% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks S&P 500 PLN 2016-06-24 99,24 99,41 -0,17% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2016-06-24 91,61 89,52 +2,33% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2016-06-23 93,09 92,68 +0,44% -6,37% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2016-06-23 185,06 182,23 +1,55% -17,05% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2016-06-23 215,63 212,90 +1,28% -7,34% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2016-06-23 140,20 140,49 -0,21% -5,14% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2016-06-23 62,22 62,58 -0,58% -17,77% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2016-06-23 191,69 192,44 -0,39% -18,72% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2016-06-23 117,43 121,61 -3,44% -3,56% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2016-06-23 77,92 77,21 +0,92% -3,17% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2016-06-23 78,17 78,19 -0,03% +8,89% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2016-05-23 233,53 234,10 -0,24% -8,15% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2016-06-23 47,17 46,80 +0,79% -4,44% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2016-06-23 174,69 172,40 +1,33% -8,26% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2016-05-23 319,39 318,72 +0,21% -21,59% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-06-23 77,74 77,82 -0,10% -19,00% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2016-06-23 90,70 89,29 +1,58% -8,02% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-06-23 89,05 88,09 +1,09% -12,78% - - - - kup on-line
IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-06-23 96,12 94,97 +1,21% -5,10% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2016-06-23 120,34 118,63 +1,44% -11,41% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2016-06-23 115,43 117,76 -1,98% +16,89% - - - - kup on-line
Ipopema Subfundusz Dłużny PLN 2016-06-23 106,90 106,73 +0,16% +6,47% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-06-22 76,45 76,37 +0,10% -9,23% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-06-23 77,75 76,79 +1,25% -14,74% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2016-06-23 126,75 127,18 -0,34% -9,28% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-06-23 81,25 80,27 +1,22% -9,13% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-06-23 70,00 69,14 +1,24% -20,64% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2016-05-25 1279,86 1262,67 +1,36% -6,72% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz Akcji PLN 2016-06-23 332,15 328,71 +1,05% -12,48% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz CEE Select PLN 2016-06-23 100,51 100,44 +0,07% -1,56% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Akcji PLN 2016-06-23 13,79 13,60 +1,40% -16,42% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2016-06-23 10,69 10,70 -0,09% -8,71% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-06-23 7,85 7,83 +0,26% -9,46% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-06-23 11,68 11,61 +0,60% -0,43% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2016-06-23 7,61 7,57 +0,53% -0,13% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-06-23 7,73 7,66 +0,91% -10,32% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-06-23 5,40 5,32 +1,50% -14,42% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-06-23 7,12 7,09 +0,42% +0,28% - - - - kup on-line
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-06-23 7,85 7,80 +0,64% -9,67% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-06-22 184,45 183,48 +0,53% -14,87% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-06-22 87,78 87,57 +0,24% -1,68% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2016-06-23 102,96 102,62 +0,33% +3,90% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-06-23 137,85 137,42 +0,31% -8,30% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-06-23 264,80 261,46 +1,28% -12,04% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2016-06-23 153,70 152,29 +0,93% -9,15% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny PLN 2016-06-23 68,73 67,87 +1,27% -12,43% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2016-06-23 174,47 173,09 +0,80% -4,53% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (L) Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji PLN 2016-06-23 147,85 147,03 +0,56% -12,00% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2016-06-23 322,40 318,30 +1,29% -13,13% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2016-06-23 56,72 55,17 +2,81% -12,20% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-06-23 150,33 147,72 +1,77% -15,21% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-06-23 194,75 192,60 +1,12% -8,69% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2016-06-23 153,20 150,98 +1,47% -26,02% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2016-06-23 105,12 105,17 -0,05% -15,06% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2016-06-23 91,58 91,08 +0,55% -17,35% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2016-06-23 169,51 166,84 +1,60% -3,33% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-05-31 1224,23 1247,36 -1,85% -4,59% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2016-06-23 112,58 110,81 +1,60% -12,96% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-06-23 87,50 86,74 +0,88% -3,63% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2016-06-23 47,11 46,59 +1,12% -14,16% - - - - kup on-line
Novo Akcji PLN 2016-06-24 138,91 147,53 -5,84% -35,22% - - - - kup on-line
Novo Akcji Globalnych PLN 2016-06-24 100,37 99,61 +0,76% -8,97% - - - - kup on-line
Novo Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2016-06-24 231,13 230,29 +0,36% +3,13% - - - - kup on-line
Novo Papierów Dłużnych PLN 2016-06-24 205,17 204,28 +0,44% +2,40% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2016-06-24 5,83 6,12 -4,74% -35,72% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2016-06-23 7,58 7,44 +1,88% -21,53% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2016-06-23 8,77 8,67 +1,15% -19,17% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-06-23 47,44 47,55 -0,23% -9,14% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-06-23 19,06 18,81 +1,33% -18,23% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-06-23 100,15 101,05 -0,89% -4,48% - - - - kup on-line
Pioneer Dynamicznych Spółek PLN 2016-06-23 17,03 16,88 +0,89% -9,75% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej PLN 2016-06-23 5,73 5,72 +0,17% -6,22% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2016-06-23 11,06 11,06 0,00% -10,66% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2016-06-23 8,16 8,16 0,00% -19,05% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-06-23 6,10 6,10 0,00% -17,68% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2016-06-23 960,80 951,58 +0,97% -8,65% - - - - kup on-line
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-06-23 8,64 8,55 +1,05% -11,02% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-06-23 214,40 211,41 +1,41% -5,01% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-06-23 99,64 98,93 +0,72% -1,66% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-06-23 76,36 75,38 +1,30% -8,94% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2016-06-23 153,77 151,77 +1,32% -0,76% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2016-06-23 85,53 85,05 +0,56% +0,97% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2016-06-23 103,92 103,35 +0,55% +20,92% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2016-06-23 177,49 174,54 +1,69% -0,75% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2016-06-23 104,94 103,81 +1,09% +4,91% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-06-23 84,47 83,83 +0,76% -14,10% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2016-06-23 97,91 97,39 +0,53% -2,99% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2016-06-23 87,97 87,68 +0,33% -11,03% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2016-06-23 88,03 86,83 +1,38% -11,06% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2016-06-23 79,48 78,57 +1,16% -22,02% - - - - kup on-line
PZU Akcji Krakowiak PLN 2016-06-23 89,54 88,24 +1,47% -13,78% - - - - kup on-line
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-06-23 47,72 47,40 +0,68% -3,58% - - - - kup on-line
PZU Akcji Nowa Europa PLN 2016-06-23 43,71 43,50 +0,48% -8,04% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-06-23 178,62 177,74 +0,50% -5,83% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-06-23 95,67 94,56 +1,17% -15,72% - - - - kup on-line
PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-06-23 104,54 103,43 +1,07% +12,53% - - - - kup on-line
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2016-06-23 129,56 129,52 +0,03% +3,51% - - - - kup on-line
PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2016-06-23 82,71 81,85 +1,05% -25,12% - - - - kup on-line
PZU Sejf+ PLN 2016-06-22 61,73 61,69 +0,06% +0,69% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2016-06-23 162,25 160,58 +1,04% -6,87% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus lev PLN 2016-06-23 52,62 50,65 +3,89% -39,88% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Rosja PLN 2016-06-23 65,28 65,50 -0,34% +2,61% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus short PLN 2016-06-23 92,93 94,91 -2,09% +16,41% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Turcja PLN 2016-06-23 102,72 102,04 +0,67% +1,20% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Brands PLN 2016-06-23 119,09 117,29 +1,53% -12,52% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-06-23 130,94 130,19 +0,58% -13,82% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja PLN 2016-06-23 247,65 243,42 +1,74% -16,60% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy PLN 2016-06-23 134,55 132,68 +1,41% -5,05% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych PLN 2016-06-23 68,76 67,82 +1,39% -11,90% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - emerging markets opportunities fund polska PLN 2016-06-23 100,84 101,28 -0,43% -15,86% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - highbridge US STEEP fund polska PLN 2016-06-23 109,45 108,95 +0,46% -9,43% - - - - kup on-line
Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2016-06-23 69,26 68,51 +1,09% -5,55% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A PLN 2016-05-23 7,08 7,05 +0,43% -21,07% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-05-23 1,60 1,60 0,00% -26,94% 7,07 7,03 +0,46% -20,99% kup on-line
Skarbiec SmartFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-05-31 12310,20 11760,80 +4,67% -6,00% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-06-23 90,02 89,56 +0,51% -1,56% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2016-06-23 96,03 95,49 +0,57% -7,59% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2016-06-23 1163,04 1151,36 +1,01% -8,48% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-06-22 1004,77 998,86 +0,59% -1,21% - - - - kup on-line
Subfundusz BPS Akcji PLN 2016-06-24 85,21 89,30 -4,58% -18,96% - - - - kup on-line
Subfundusz Eques Akcji PLN 2016-06-23 13,17 13,08 +0,69% -10,71% - - - - kup on-line
Subfundusz Ipopema Globalnych Megatrendów PLN 2016-06-23 99,63 98,60 +1,04% 0,00% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji PLN 2016-06-23 96,67 95,84 +0,87% -13,97% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-06-23 129,42 128,48 +0,73% -3,91% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2016-06-23 117,99 118,13 -0,12% +6,37% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2016-06-23 104,66 104,54 +0,11% +1,45% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2016-06-23 100,31 98,93 +1,39% -0,52% - - - - kup on-line
Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2016-06-24 994,69 994,36 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2016-06-23 95,08 94,99 +0,09% -14,75% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2016-06-23 777,05 778,06 -0,13% -11,14% - - - - kup on-line
UniAkcje Dywidendowy PLN 2016-06-24 109,93 115,38 -4,72% -10,77% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2016-06-24 87,29 90,76 -3,82% -9,70% - - - - kup on-line
UniAkcje Wzrostu PLN 2016-06-24 85,94 89,67 -4,16% -11,67% - - - - kup on-line
UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2016-06-24 97,22 97,21 +0,01% -6,59% - - - - kup on-line
UniAkcje: Nowa Europa PLN 2016-06-24 102,80 107,16 -4,07% -4,23% - - - - kup on-line
UniAkcje: Turcja PLN 2016-06-24 67,78 69,20 -2,05% -10,77% - - - - kup on-line
UniKorona Akcje PLN 2016-06-24 173,74 182,71 -4,91% -17,17% - - - - kup on-line
Union Investment Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy PLN 2016-06-24 102,89 102,78 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
UniStrategie Dynamiczny PLN 2016-06-24 100,04 99,86 +0,18% -7,57% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)