Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-07-01 975,42 986,72 -1,15% -2,22% - - - - kup on-line
Agio Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-07-22 128,17 127,73 +0,34% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Agresywny PLN 2016-07-22 76,53 76,39 +0,18% -7,19% - - - - kup on-line
Alior Stabilnych Spółek PLN 2016-07-22 96,17 96,37 -0,21% -11,92% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2016-07-22 128,90 129,06 -0,12% -13,87% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2016-07-22 110,22 110,26 -0,04% -5,56% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-22 119,68 119,10 +0,49% -5,92% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2016-07-22 99,66 99,75 -0,09% +0,75% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2016-07-22 84,39 84,51 -0,14% -11,79% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-07-22 143,97 143,92 +0,03% -4,49% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Short PLN 2016-07-22 113,26 112,96 +0,27% +12,21% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-22 107,30 106,83 +0,44% -1,81% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-07-22 85,83 85,81 +0,02% -13,05% - - - - kup on-line
Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw PLN 2016-07-22 103,58 103,55 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Polskich Subfundusz PLN 2016-07-22 29,46 29,51 -0,17% -11,85% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Tureckich Subfundusz PLN 2016-07-22 35,95 35,81 +0,39% -12,04% - - - - kup on-line
Arka Platinum Stabilny Subfundusz PLN 2016-07-22 60,90 60,97 -0,11% -1,01% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2016-07-22 86,11 86,16 -0,06% -9,75% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-22 113,22 113,60 -0,33% -2,43% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2016-07-22 156,23 155,67 +0,36% -1,42% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2016-07-22 142,02 142,30 -0,20% +0,95% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2016-07-22 159,29 159,03 +0,16% -3,22% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2016-07-22 410,83 410,12 +0,17% -5,98% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2016-07-22 1982,00 1985,41 -0,17% -9,43% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2016-07-22 121,84 121,78 +0,05% -3,74% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-22 94,99 95,02 -0,03% -17,61% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2016-07-22 99,92 99,92 0,00% -14,32% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych I Średnich Spółek PLN 2016-07-22 104,65 103,81 +0,81% -6,90% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Equity Central Europe PLN 2016-07-22 90,45 90,15 +0,33% -15,97% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2016-07-22 97,02 97,08 -0,06% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2016-07-22 104,54 104,61 -0,07% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ Konserwatywny PLN 2016-07-22 105,14 105,13 +0,01% +1,25% - - - - kup on-line
BNP Paribas Akcji PLN 2016-07-22 121,55 121,65 -0,08% -11,38% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-07-22 267,83 267,72 +0,04% -8,65% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A PLN 2016-07-22 49,49 49,21 +0,57% -3,43% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) USD 2016-07-22 12,53 12,40 +1,05% -8,00% 49,73 49,34 +0,78% -3,61% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej A PLN 2016-07-22 54,52 54,51 +0,02% -8,15% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej A (EUR) EUR 2016-07-22 12,51 12,47 +0,32% -13,25% 54,68 54,59 +0,16% -7,77% kup on-line
BPH Subfundusz Akcji Globalny PLN 2016-07-22 176,80 176,74 +0,03% -0,47% - - - - kup on-line
BPH Subfundusz Superior Akcji PLN 2016-07-22 96,59 96,64 -0,05% +0,15% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2016-07-22 126,76 126,38 +0,30% -4,31% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-07-22 123,91 124,04 -0,10% -3,73% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2016-07-22 90,54 90,22 +0,35% -8,97% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-22 121,62 121,41 +0,17% +0,37% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2016-07-22 172,00 172,14 -0,08% +3,64% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2016-07-22 75,76 75,51 +0,33% -11,51% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2016-07-22 98,47 98,29 +0,18% -6,79% - - - - kup on-line
DB Funds Dynamiczny PLN 2016-07-22 12,49 12,49 0,00% -6,58% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2016-07-22 101,26 101,21 +0,05% +1,53% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2016-07-22 96,43 96,32 +0,11% -2,84% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks MSCI EMU PLN 2016-07-25 89,51 89,53 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks S&P 500 PLN 2016-07-25 103,14 102,69 +0,44% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2016-07-25 90,53 91,07 -0,59% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2016-07-22 94,44 94,27 +0,18% -4,85% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2016-07-22 182,43 183,46 -0,56% -16,47% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2016-07-22 220,18 220,06 +0,05% -4,88% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2016-07-22 156,55 157,10 -0,35% +7,85% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2016-07-22 67,66 67,74 -0,12% -8,23% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2016-07-22 205,15 204,85 +0,15% -9,86% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2016-07-22 122,66 124,84 -1,75% +3,08% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2016-07-22 79,57 80,17 -0,75% -1,14% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2016-07-22 83,40 83,09 +0,37% +13,62% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2016-07-22 236,39 236,52 -0,05% -2,62% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-22 45,47 45,57 -0,22% -8,05% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2016-07-22 155,52 155,60 -0,05% -16,46% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2016-07-22 316,65 316,79 -0,04% -16,56% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-22 80,62 80,64 -0,02% -10,39% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2016-07-22 92,97 93,18 -0,23% -3,47% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-07-22 90,25 90,39 -0,15% -9,89% - - - - kup on-line
IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-22 98,94 98,42 +0,53% -1,26% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2016-07-22 120,27 120,56 -0,24% -7,97% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2016-07-22 116,99 116,58 +0,35% +11,57% - - - - kup on-line
Ipopema Subfundusz Dłużny PLN 2016-07-22 107,61 107,54 +0,07% +5,48% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-22 78,79 78,38 +0,52% -7,36% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-07-22 78,45 78,33 +0,15% -11,76% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2016-07-22 129,64 129,67 -0,02% -7,25% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-07-22 84,19 83,50 +0,83% -5,88% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-07-22 69,29 69,40 -0,16% -18,67% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2016-06-30 1335,81 1317,18 +1,41% +0,56% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz Akcji PLN 2016-07-22 325,61 326,24 -0,19% -9,97% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz CEE Select PLN 2016-07-22 98,15 97,91 +0,25% -3,57% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Akcji PLN 2016-07-22 13,75 13,73 +0,15% -13,08% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2016-07-22 11,17 11,18 -0,09% -2,36% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-22 8,19 8,21 -0,24% -2,27% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-07-22 11,93 11,91 +0,17% +1,10% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2016-07-22 7,74 7,72 +0,26% +1,18% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-07-22 7,69 7,71 -0,26% -7,13% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-07-22 5,39 5,40 -0,19% -11,78% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-07-22 7,28 7,27 +0,14% +2,82% - - - - kup on-line
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-07-22 8,13 8,10 +0,37% -4,91% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-22 185,38 185,86 -0,26% -12,69% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-07-22 91,64 91,26 +0,42% +1,13% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2016-07-22 103,31 103,19 +0,12% +2,86% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-07-22 138,07 138,17 -0,07% -9,04% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-22 264,45 264,45 0,00% -10,02% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2016-07-22 145,54 145,63 -0,06% -12,20% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny PLN 2016-06-23 68,73 67,87 +1,27% -12,43% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2016-07-22 179,83 178,38 +0,81% -1,62% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (L) Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji PLN 2016-07-22 153,89 153,56 +0,21% +70,84% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2016-07-22 323,51 323,46 +0,02% -9,81% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2016-07-22 60,58 60,65 -0,12% +0,68% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-07-22 143,22 143,40 -0,13% -18,95% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-07-22 199,74 199,45 +0,15% -6,15% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2016-07-22 154,95 156,48 -0,98% -22,96% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2016-07-22 109,27 109,44 -0,16% -5,66% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2016-07-22 99,49 99,42 +0,07% -6,70% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2016-07-22 174,01 173,09 +0,53% +3,41% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-06-30 1183,31 1224,23 -3,34% -4,07% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2016-07-22 112,77 112,88 -0,10% -10,17% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-22 89,48 88,76 +0,81% -2,93% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2016-07-22 48,00 48,10 -0,21% -7,46% - - - - kup on-line
Novo Akcji PLN 2016-07-25 144,80 142,03 +1,95% -25,92% - - - - kup on-line
Novo Akcji Globalnych PLN 2016-07-25 101,71 101,69 +0,02% -7,13% - - - - kup on-line
Novo Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2016-07-25 229,90 228,86 +0,45% +2,18% - - - - kup on-line
Novo Papierów Dłużnych PLN 2016-07-25 204,25 203,03 +0,60% +1,36% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2016-07-25 6,03 5,93 +1,69% -26,73% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2016-07-22 7,39 7,43 -0,54% -19,06% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2016-07-22 8,76 8,78 -0,23% -16,81% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-22 46,41 46,55 -0,30% -11,47% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-22 18,96 19,00 -0,21% -15,24% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-22 106,14 106,03 +0,10% +0,93% - - - - kup on-line
Pioneer Dynamicznych Spółek PLN 2016-07-22 17,47 17,45 +0,11% -7,17% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej PLN 2016-07-22 5,91 5,92 -0,17% -3,27% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2016-07-22 10,76 10,76 0,00% -13,71% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2016-07-22 8,44 8,47 -0,35% -11,53% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-22 6,14 6,15 -0,16% -12,41% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2016-07-22 993,99 994,94 -0,10% -3,83% - - - - kup on-line
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-22 8,84 8,82 +0,23% -8,77% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-22 217,67 217,44 +0,11% -2,78% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-07-22 97,89 98,10 -0,21% -3,31% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-07-22 76,39 76,67 -0,37% -6,18% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2016-07-22 154,22 154,64 -0,27% -0,45% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2016-07-22 86,02 86,31 -0,34% -1,39% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2016-07-22 115,12 115,76 -0,55% +51,69% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2016-07-22 183,18 183,17 +0,01% +5,75% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2016-07-22 103,80 103,63 +0,16% +3,76% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-22 87,17 87,27 -0,11% -5,74% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2016-07-22 99,52 99,56 -0,04% +0,69% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2016-07-22 90,66 90,93 -0,30% -4,01% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2016-07-22 85,56 85,49 +0,08% -13,24% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2016-07-22 80,23 80,59 -0,45% -20,22% - - - - kup on-line
PZU Akcji Krakowiak PLN 2016-07-22 88,39 88,06 +0,37% -11,07% - - - - kup on-line
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-22 49,27 48,88 +0,80% -0,44% - - - - kup on-line
PZU Akcji Nowa Europa PLN 2016-07-22 44,05 44,08 -0,07% -4,59% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-07-22 183,88 183,55 +0,18% -3,31% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-22 97,22 97,16 +0,06% -9,85% - - - - kup on-line
PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-07-22 106,78 106,25 +0,50% +15,15% - - - - kup on-line
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2016-07-22 131,42 131,41 +0,01% +4,57% - - - - kup on-line
PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2016-07-22 82,79 82,71 +0,10% -25,40% - - - - kup on-line
PZU Sejf+ PLN 2016-07-22 62,12 62,11 +0,02% +1,17% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2016-07-22 163,70 163,83 -0,08% -3,60% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus lev PLN 2016-07-22 49,53 49,87 -0,68% -34,42% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Rosja PLN 2016-07-22 68,04 68,77 -1,06% +9,28% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus short PLN 2016-07-22 95,32 95,05 +0,28% +11,83% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Turcja PLN 2016-07-22 89,51 88,53 +1,11% -10,45% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska PLN 2016-07-22 101,39 101,12 +0,27% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska PLN 2016-07-22 105,10 104,87 +0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Brands PLN 2016-07-22 124,35 123,85 +0,40% -10,59% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-22 132,65 132,42 +0,17% -11,31% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja PLN 2016-07-22 248,12 247,34 +0,32% -13,20% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy PLN 2016-07-22 136,43 135,50 +0,69% -4,94% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych PLN 2016-07-22 71,09 70,86 +0,32% -10,95% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - emerging markets opportunities fund polska PLN 2016-07-22 108,55 109,14 -0,54% -4,11% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - highbridge US STEEP fund polska PLN 2016-07-22 113,94 114,07 -0,11% -2,52% - - - - kup on-line
Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-22 71,33 70,63 +0,99% -3,16% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A PLN 2016-07-22 7,72 7,75 -0,39% -5,28% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-07-22 1,77 1,77 0,00% -11,94% 7,74 7,75 -0,16% -6,32% kup on-line
Skarbiec SmartFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-07-01 11613,70 11576,40 +0,32% -9,80% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-22 89,90 89,63 +0,30% +2,42% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2016-07-22 96,44 96,54 -0,10% -5,13% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2016-07-22 1180,96 1179,50 +0,12% -7,16% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-07-22 968,24 964,87 +0,35% -4,29% - - - - kup on-line
Subfundusz BPS Akcji PLN 2016-07-25 90,38 89,31 +1,20% -11,19% - - - - kup on-line
Subfundusz Eques Akcji PLN 2016-07-22 13,18 13,20 -0,15% -8,15% - - - - kup on-line
Subfundusz Ipopema Globalnych Megatrendów PLN 2016-07-22 100,21 100,26 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji PLN 2016-07-22 98,83 99,23 -0,40% -8,83% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-22 134,15 133,63 +0,39% -0,91% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2016-07-22 118,21 118,10 +0,09% +6,16% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2016-07-22 104,33 104,25 +0,08% +1,00% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2016-07-22 103,21 103,27 -0,06% +3,07% - - - - kup on-line
Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2016-07-25 1003,82 1006,15 -0,23% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2016-07-22 96,33 96,43 -0,10% -10,94% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2016-07-22 795,72 796,69 -0,12% -8,12% - - - - kup on-line
UniAkcje Dywidendowy PLN 2016-07-25 114,92 114,16 +0,67% -4,52% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-25 93,31 92,45 +0,93% -3,92% - - - - kup on-line
UniAkcje Wzrostu PLN 2016-07-25 91,43 90,33 +1,22% -3,18% - - - - kup on-line
UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2016-07-25 104,82 104,63 +0,18% -0,98% - - - - kup on-line
UniAkcje: Nowa Europa PLN 2016-07-25 107,70 105,71 +1,88% +1,74% - - - - kup on-line
UniAkcje: Turcja PLN 2016-07-25 64,16 61,51 +4,31% -9,68% - - - - kup on-line
UniKorona Akcje PLN 2016-07-25 184,09 181,40 +1,48% -8,97% - - - - kup on-line
Union Investment Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy PLN 2016-07-25 105,23 105,53 -0,28% 0,00% - - - - kup on-line
UniStrategie Dynamiczny PLN 2016-07-25 101,97 101,82 +0,15% -8,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)