Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-09-01 993,16 990,28 +0,29% +0,36% - - - - kup on-line
Agio Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-09-22 132,41 131,49 +0,70% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnych Spółek PLN 2016-09-22 99,85 98,84 +1,02% -6,02% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2016-09-22 81,67 80,84 +1,03% +1,30% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2016-09-22 132,74 131,45 +0,98% -8,32% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2016-09-22 112,12 111,42 +0,63% +6,15% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-22 130,50 129,08 +1,10% +6,24% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2016-09-22 87,39 86,44 +1,10% -4,59% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii PLN 2016-09-22 98,95 97,74 +1,24% +10,45% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Azjatyckich PLN 2016-09-22 101,36 100,46 +0,90% +12,21% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europa Equity Growth Select PLN 2016-09-22 100,12 99,65 +0,47% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Equity PLN 2016-09-22 98,58 97,69 +0,91% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia PLN 2016-09-22 106,20 105,58 +0,59% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich PLN 2016-09-22 102,17 101,90 +0,26% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-09-22 151,15 149,66 +1,00% +6,16% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short PLN 2016-09-22 114,48 114,97 -0,43% +12,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-22 117,81 116,51 +1,12% +11,66% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-09-22 90,29 89,05 +1,39% -4,39% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Perspektyw PLN 2016-09-22 103,73 103,31 +0,41% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-09-22 30,48 30,22 +0,86% -4,72% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-09-22 38,01 37,56 +1,20% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Tureckich PLN 2016-09-22 40,07 39,28 +2,01% +18,62% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2016-09-22 60,67 60,56 +0,18% +1,17% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich PLN 2016-09-22 1095,72 1091,39 +0,40% 0,00% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2016-09-22 1235,43 1230,36 +0,41% -0,49% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-09-22 1048,96 1032,26 +1,62% +19,27% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2016-09-22 999,59 997,65 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2016-09-21 85,87 85,86 +0,01% +0,36% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-09-21 114,62 113,84 +0,69% +7,83% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2016-09-21 167,28 167,23 +0,03% +5,71% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2016-09-21 149,65 149,27 +0,25% +9,40% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2016-09-21 166,17 166,42 -0,15% +5,71% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2016-09-21 431,49 430,87 +0,14% +1,58% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2016-09-21 2043,22 2039,25 +0,19% -3,48% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2016-09-21 123,61 123,51 +0,08% +2,43% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-22 100,24 99,22 +1,03% -7,26% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2016-09-22 105,49 104,44 +1,01% -5,81% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych I Średnich Spółek PLN 2016-09-22 116,53 115,54 +0,86% +9,17% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-09-22 95,91 95,30 +0,64% +0,49% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2016-09-22 103,10 101,88 +1,20% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2016-09-22 105,92 104,55 +1,31% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2016-09-22 105,63 105,61 +0,02% +1,90% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2016-09-22 128,92 127,42 +1,18% -3,64% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-09-22 279,99 278,74 +0,45% -1,35% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A PLN 2016-09-22 53,27 52,92 +0,66% +6,58% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) USD 2016-09-22 13,97 13,71 +1,90% +4,64% 53,93 52,70 +2,33% +8,94% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Globalny PLN 2016-09-22 173,60 173,77 -0,10% +8,15% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A PLN 2016-09-22 56,53 56,32 +0,37% +4,84% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-09-22 13,19 13,09 +0,76% +2,57% 56,76 56,31 +0,80% +5,35% kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Akcji PLN 2016-09-22 100,55 99,92 +0,63% +2,50% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-23 92,01 91,79 +0,24% -6,76% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2016-09-22 132,82 132,49 +0,25% +4,60% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-09-22 133,44 132,41 +0,78% +14,79% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2016-09-22 100,71 98,94 +1,79% +20,45% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-22 126,36 126,49 -0,10% +6,68% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2016-09-22 176,78 176,91 -0,07% +8,02% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2016-09-22 81,31 80,41 +1,12% +4,77% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2016-09-22 104,37 103,63 +0,71% +2,71% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny PLN 2016-09-22 13,07 13,00 +0,54% +2,51% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-22 13,78 13,70 +0,58% -1,15% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2016-09-23 89,50 88,53 +1,10% 0,00% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU PLN 2016-09-23 92,80 90,95 +2,03% 0,00% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 PLN 2016-09-23 103,09 102,44 +0,63% 0,00% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2016-09-22 97,06 96,62 +0,46% +2,67% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2016-09-22 101,74 101,66 +0,08% +2,10% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2016-09-22 97,84 97,50 +0,35% +1,57% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-09-22 337,05 334,12 +0,88% -4,46% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2016-09-22 252,92 251,02 +0,76% +7,33% - - - - kup on-line
Investor Parasol Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2016-09-22 234,91 234,23 +0,29% +9,41% - - - - kup on-line
Investor Parasol Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-22 49,56 48,97 +1,20% +8,76% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2016-09-22 100,21 100,03 +0,18% +9,94% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-09-22 82,21 81,36 +1,04% +6,24% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2016-09-22 155,50 151,73 +2,48% +32,16% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC PLN 2016-09-22 70,79 70,39 +0,57% +15,78% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Globalny Akcji PLN 2016-09-22 90,14 89,48 +0,74% +0,13% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2016-09-22 212,44 211,42 +0,48% +7,35% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy PLN 2016-09-22 193,87 190,11 +1,98% +1,61% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii PLN 2016-09-22 87,10 86,88 +0,25% +17,26% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja PLN 2016-09-22 128,05 126,04 +1,59% +28,24% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2016-09-22 80,61 79,75 +1,08% +15,60% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja PLN 2016-09-22 170,30 166,52 +2,27% +9,38% - - - - kup on-line
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-09-22 163,82 161,48 +1,45% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2016-09-22 100,99 100,80 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-22 124,49 123,69 +0,65% -0,90% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2016-09-22 108,17 107,97 +0,19% +5,02% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów PLN 2016-09-22 105,38 104,49 +0,85% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz m-indeks. PLN 2016-09-22 112,57 110,99 +1,42% +14,54% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2016-09-22 117,78 118,65 -0,73% +10,47% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-22 87,34 86,15 +1,38% +5,79% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-09-22 84,82 83,58 +1,48% -1,49% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2016-09-22 128,98 128,74 +0,19% +4,32% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-09-22 96,05 95,01 +1,09% +11,56% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-09-22 71,80 70,94 +1,21% -12,33% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-22 335,17 331,67 +1,06% -4,93% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CEE Select PLN 2016-09-22 104,47 103,62 +0,82% +11,52% - - - - kup on-line
Legg Mason Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz LM Opportunity Fund PLN 2016-09-22 89,47 88,46 +1,14% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Akcji PLN 2016-09-22 14,18 14,04 +1,00% -7,68% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-09-22 9,11 8,98 +1,45% +10,02% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-09-22 11,90 11,82 +0,68% +9,17% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2016-09-22 11,67 11,58 +0,78% +14,30% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2016-09-22 8,52 8,47 +0,59% +12,40% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-09-22 7,81 7,75 +0,77% +3,17% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-09-22 5,58 5,53 +0,90% -6,06% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-09-22 7,37 7,32 +0,68% +15,34% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-09-22 8,37 8,27 +1,21% +15,13% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-22 194,40 192,18 +1,16% -3,21% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-09-22 99,65 98,97 +0,69% +14,04% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2016-09-22 104,69 104,72 -0,03% +3,38% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-09-22 140,67 139,40 +0,91% +2,99% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-22 278,02 274,53 +1,27% -2,08% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2016-09-22 155,02 152,57 +1,61% +4,08% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2016-09-22 198,82 196,82 +1,02% +12,07% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2016-09-22 340,65 337,59 +0,91% -1,74% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2016-09-22 61,52 60,23 +2,14% +23,86% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) PLN 2016-09-22 153,95 152,87 +0,71% +4,19% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-09-22 147,19 144,79 +1,66% -1,79% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-09-22 199,67 199,30 +0,19% +6,28% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2016-09-22 158,27 158,28 -0,01% -11,36% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2016-09-22 114,54 113,80 +0,65% +10,67% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2016-09-22 103,89 103,50 +0,38% +14,30% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2016-09-22 176,37 175,48 +0,51% +15,87% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-08-31 1254,67 1223,89 +2,51% -1,62% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-22 118,84 116,79 +1,76% -3,00% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-22 99,83 98,69 +1,16% +10,13% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier PLN 2016-09-22 48,37 48,10 +0,56% +3,78% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-23 143,88 143,24 +0,45% -19,41% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Globalnych PLN 2016-09-23 101,96 100,71 +1,24% +2,91% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2016-09-23 231,87 231,52 +0,15% +4,17% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2016-09-23 205,62 205,32 +0,15% +3,80% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-22 101,43 100,51 +0,92% -3,19% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-22 147,66 146,26 +0,96% +10,72% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2016-09-23 5,86 5,85 +0,17% -22,28% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2016-09-22 7,43 7,34 +1,23% -13,00% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2016-09-22 9,11 9,00 +1,22% -5,50% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-09-22 19,63 19,40 +1,19% -5,31% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-09-22 19,47 19,37 +0,52% +7,81% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2016-09-22 9,99 9,89 +1,01% +7,77% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej PLN 2016-09-22 6,11 6,03 +1,33% +13,78% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2016-09-22 11,00 10,89 +1,01% +18,66% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2016-09-22 9,08 9,02 +0,67% +7,08% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-09-22 6,53 6,44 +1,40% +4,48% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2016-09-22 1032,98 1020,49 +1,22% +8,24% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-09-22 101,96 102,65 -0,67% +6,88% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2016-09-22 46,89 46,41 +1,03% +0,49% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2016-09-22 105,03 103,39 +1,59% +4,99% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-22 230,58 229,14 +0,63% +10,04% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-09-22 101,22 99,99 +1,23% +8,19% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-09-22 77,85 77,18 +0,87% -0,35% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-09-22 89,86 88,71 +1,30% +10,08% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2016-09-22 99,55 98,59 +0,97% +7,11% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2016-09-22 94,30 93,23 +1,15% +10,90% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2016-09-22 87,17 85,86 +1,53% -0,38% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2016-09-22 81,47 81,06 +0,51% -8,80% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2016-09-22 160,73 159,18 +0,97% +12,68% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2016-09-22 88,39 87,58 +0,92% +5,98% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny PLN 2016-09-22 116,80 115,48 +1,14% +71,31% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2016-09-22 193,86 192,97 +0,46% +21,06% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak PLN 2016-09-22 91,70 91,28 +0,46% -3,45% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-22 52,71 52,41 +0,57% +9,36% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2016-09-22 45,10 44,50 +1,35% +2,92% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2016-09-22 87,20 86,85 +0,40% -12,29% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Telekomunikacja Media Technologia PLN 2016-09-22 50,05 49,96 +0,18% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-09-22 185,57 184,13 +0,78% +10,11% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-09-22 100,20 98,77 +1,45% +7,33% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-09-22 113,88 113,81 +0,06% +25,93% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2016-09-22 132,70 132,27 +0,33% +5,06% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2016-09-22 170,03 169,22 +0,48% +1,85% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev PLN 2016-09-22 47,70 47,07 +1,34% -32,62% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja PLN 2016-09-22 69,63 68,59 +1,52% +28,52% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short PLN 2016-09-22 96,21 96,93 -0,74% +11,11% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Turcja PLN 2016-09-22 100,61 98,67 +1,97% +23,28% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - emerging markets opportunities fund polska PLN 2016-09-22 111,75 111,46 +0,26% +15,94% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska PLN 2016-09-22 103,85 102,39 +1,43% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska PLN 2016-09-22 104,25 104,18 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2016-09-22 113,30 111,67 +1,46% +6,68% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-09-22 141,14 140,40 +0,53% -0,95% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcji PLN 2016-09-22 264,87 261,40 +1,33% -2,35% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-22 144,30 142,28 +1,42% +11,03% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-22 78,60 77,70 +1,16% +13,37% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A PLN 2016-09-22 7,78 7,73 +0,65% +12,10% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-09-22 1,82 1,80 +1,11% +9,64% 7,83 7,74 +1,15% +12,62% kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych PLN 2016-09-22 75,72 75,26 +0,61% +8,37% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands PLN 2016-09-22 127,23 127,41 -0,14% +7,06% - - - - kup on-line
Skarbiec SmartFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-09-01 12955,90 12874,00 +0,64% +7,96% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-22 92,19 91,45 +0,81% +7,51% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2016-09-22 98,48 97,55 +0,95% -1,59% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2016-09-22 119,42 119,22 +0,17% +6,39% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2016-09-22 105,15 105,15 0,00% +1,98% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2016-09-22 103,00 102,87 +0,13% +6,15% - - - - kup on-line
Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2016-09-23 1008,02 1005,99 +0,20% +0,76% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2016-09-22 96,09 95,61 +0,50% -7,28% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2016-09-22 789,29 786,62 +0,34% -6,94% - - - - kup on-line
UniAkcje Dywidendowy PLN 2016-09-23 119,85 119,51 +0,28% +10,25% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-23 100,94 100,96 -0,02% +8,89% - - - - kup on-line
UniAkcje Wzrostu PLN 2016-09-23 95,92 95,81 +0,11% +6,09% - - - - kup on-line
UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2016-09-23 104,81 104,15 +0,63% +14,80% - - - - kup on-line
UniAkcje: Nowa Europa PLN 2016-09-23 110,28 110,24 +0,04% +11,24% - - - - kup on-line
UniAkcje: Turcja PLN 2016-09-23 67,45 66,73 +1,08% +10,48% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy PLN 2016-09-23 103,07 102,02 +1,03% +2,94% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny PLN 2016-09-23 102,00 101,58 +0,41% +0,37% - - - - kup on-line
UniKorona Akcje PLN 2016-09-23 191,85 191,76 +0,05% -0,89% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)