Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-07-01 975,42 986,72 -1,15% -2,22% - - - - kup on-line
Agio Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-07-21 127,73 127,35 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Agresywny PLN 2016-07-21 76,39 76,08 +0,41% -8,95% - - - - kup on-line
Alior Stabilnych Spółek PLN 2016-07-21 96,37 96,25 +0,12% -13,51% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2016-07-20 128,81 128,12 +0,54% -15,64% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2016-07-21 110,26 110,07 +0,17% -6,07% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-21 119,10 118,64 +0,39% -7,16% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2016-07-21 99,75 100,15 -0,40% +0,84% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2016-07-21 84,51 84,29 +0,26% -13,00% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-07-20 143,75 142,96 +0,55% -6,28% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Short PLN 2016-07-21 112,96 112,75 +0,19% +14,38% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-21 106,83 106,57 +0,24% -3,15% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-07-21 85,81 85,60 +0,25% -14,88% - - - - kup on-line
Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw PLN 2016-07-21 103,55 103,48 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Polskich Subfundusz PLN 2016-07-21 29,51 29,52 -0,03% -13,49% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Tureckich Subfundusz PLN 2016-07-21 35,81 38,02 -5,81% -13,90% - - - - kup on-line
Arka Platinum Stabilny Subfundusz PLN 2016-07-21 60,97 60,99 -0,03% -1,36% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2016-07-21 86,16 86,93 -0,89% -10,99% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-21 113,60 113,77 -0,15% -2,93% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2016-07-21 155,67 155,47 +0,13% -2,76% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2016-07-21 142,30 142,13 +0,12% +0,30% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2016-07-21 159,03 158,59 +0,28% -4,80% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2016-07-21 410,12 409,61 +0,12% -8,02% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2016-07-21 1985,41 1982,61 +0,14% -9,28% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2016-07-21 121,78 121,41 +0,30% -3,78% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-21 95,02 94,74 +0,30% -18,86% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2016-07-21 99,92 99,51 +0,41% -15,72% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych I Średnich Spółek PLN 2016-07-21 103,81 103,53 +0,27% -8,38% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Equity Central Europe PLN 2016-07-21 90,15 91,41 -1,38% -16,25% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2016-07-21 97,08 96,71 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2016-07-21 104,61 104,71 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ Konserwatywny PLN 2016-07-21 105,13 105,14 -0,01% +1,23% - - - - kup on-line
BNP Paribas Akcji PLN 2016-07-21 121,65 121,20 +0,37% -13,22% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-07-21 267,72 267,28 +0,16% -10,67% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A PLN 2016-07-21 49,21 49,18 +0,06% -5,16% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) USD 2016-07-21 12,40 12,36 +0,32% -9,49% 49,34 48,92 +0,85% -4,90% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej A PLN 2016-07-21 54,51 55,46 -1,71% -9,35% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej A (EUR) EUR 2016-07-21 12,47 12,67 -1,58% -14,76% 54,59 55,51 -1,66% -9,18% kup on-line
BPH Subfundusz Akcji Globalny PLN 2016-07-21 176,74 177,17 -0,24% -1,09% - - - - kup on-line
BPH Subfundusz Superior Akcji PLN 2016-07-21 96,64 96,45 +0,20% -1,58% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2016-07-21 126,38 126,30 +0,06% -5,51% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-07-21 124,04 124,77 -0,59% -4,25% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2016-07-21 90,22 95,71 -5,74% -10,95% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-21 121,41 121,43 -0,02% -0,70% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2016-07-21 172,14 171,77 +0,22% +1,89% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2016-07-21 75,51 77,33 -2,35% -13,02% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2016-07-21 98,29 98,66 -0,38% -8,56% - - - - kup on-line
DB Funds Dynamiczny PLN 2016-07-20 12,44 12,44 0,00% -7,37% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2016-07-21 101,21 101,20 +0,01% +1,46% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2016-07-21 96,32 96,37 -0,05% -3,41% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks MSCI EMU PLN 2016-07-22 89,53 89,52 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks S&P 500 PLN 2016-07-22 102,69 103,06 -0,36% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2016-07-22 91,07 90,93 +0,15% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2016-07-21 94,27 94,35 -0,08% -5,47% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2016-07-21 183,46 183,46 0,00% -16,83% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2016-07-20 219,16 217,01 +0,99% -6,59% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2016-07-21 157,10 159,16 -1,29% +8,39% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2016-07-21 67,74 67,52 +0,33% -8,76% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2016-07-21 204,85 205,26 -0,20% -9,97% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2016-07-21 124,84 124,87 -0,02% +4,05% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2016-07-21 80,17 79,53 +0,80% -1,07% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2016-07-21 83,09 83,27 -0,22% +13,22% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2016-07-21 236,52 235,36 +0,49% -3,50% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-21 45,57 46,30 -1,58% -8,73% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2016-07-21 155,60 165,84 -6,17% -17,39% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2016-07-21 316,79 315,83 +0,30% -17,65% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-21 80,64 81,12 -0,59% -11,30% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2016-07-21 93,18 92,40 +0,84% -4,10% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-07-21 90,39 90,32 +0,08% -10,20% - - - - kup on-line
IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-21 98,42 97,72 +0,72% -2,73% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2016-07-21 120,56 120,22 +0,28% -9,68% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2016-07-21 116,58 116,30 +0,24% +14,06% - - - - kup on-line
Ipopema Subfundusz Dłużny PLN 2016-07-21 107,54 107,54 0,00% +5,43% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-20 77,91 77,51 +0,52% -9,15% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-07-20 78,12 77,65 +0,61% -13,39% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2016-07-21 129,67 130,04 -0,28% -7,75% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-07-21 83,50 82,64 +1,04% -7,57% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-07-21 69,40 69,17 +0,33% -20,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2016-06-30 1335,81 1317,18 +1,41% +0,56% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz Akcji PLN 2016-07-21 326,24 325,08 +0,36% -11,38% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz CEE Select PLN 2016-07-20 99,82 101,07 -1,24% -2,56% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Akcji PLN 2016-07-19 13,63 13,58 +0,37% -16,69% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2016-07-19 11,13 11,13 0,00% -3,13% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-19 8,17 8,17 0,00% -4,00% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-07-19 11,86 11,88 -0,17% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2016-07-19 7,60 7,59 +0,13% -1,81% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-07-19 7,76 7,80 -0,51% -9,35% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-07-19 5,36 5,35 +0,19% -14,65% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-07-19 7,25 7,25 0,00% +1,68% - - - - kup on-line
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-07-19 7,94 7,92 +0,25% -9,05% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-20 185,45 184,65 +0,43% -14,27% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-07-20 90,67 90,33 +0,38% -1,07% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2016-07-21 103,19 103,20 -0,01% +2,80% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-07-21 138,17 138,27 -0,07% -9,65% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-21 264,45 264,10 +0,13% -11,32% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2016-07-21 145,63 149,70 -2,72% -13,44% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny PLN 2016-06-23 68,73 67,87 +1,27% -12,43% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2016-07-21 178,38 177,59 +0,44% -3,06% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (L) Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji PLN 2016-07-21 153,56 153,58 -0,01% +69,94% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2016-07-21 323,46 322,44 +0,32% -11,47% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2016-07-21 60,65 60,83 -0,30% -0,96% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-07-21 143,40 143,48 -0,06% -19,23% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-07-21 199,45 198,95 +0,25% -6,69% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2016-07-21 156,48 155,06 +0,92% -23,11% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2016-07-21 109,44 109,40 +0,04% -6,16% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2016-07-21 99,42 99,13 +0,29% -7,30% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2016-07-21 173,09 173,70 -0,35% +2,38% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-06-30 1183,31 1224,23 -3,34% -4,07% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2016-07-21 112,88 112,45 +0,38% -11,77% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-21 88,76 88,39 +0,42% -3,71% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2016-07-21 48,10 48,30 -0,41% -7,68% - - - - kup on-line
Novo Akcji PLN 2016-07-22 142,03 142,81 -0,55% -28,80% - - - - kup on-line
Novo Akcji Globalnych PLN 2016-07-22 101,69 101,89 -0,20% -7,63% - - - - kup on-line
Novo Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2016-07-22 228,86 228,63 +0,10% +1,58% - - - - kup on-line
Novo Papierów Dłużnych PLN 2016-07-21 202,84 204,09 -0,61% +0,10% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2016-07-22 5,93 5,97 -0,67% -29,15% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2016-07-21 7,43 7,44 -0,13% -20,62% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2016-07-21 8,78 8,76 +0,23% -17,25% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-21 46,55 46,74 -0,41% -11,20% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-21 19,00 18,95 +0,26% -16,45% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-21 106,03 106,57 -0,51% +0,24% - - - - kup on-line
Pioneer Dynamicznych Spółek PLN 2016-07-21 17,45 17,38 +0,40% -7,92% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej PLN 2016-07-21 5,92 5,95 -0,50% -3,27% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2016-07-21 10,76 10,79 -0,28% +10,36% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2016-07-21 8,47 8,42 +0,59% -12,05% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-21 6,15 6,14 +0,16% -12,64% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2016-07-21 994,94 996,44 -0,15% -4,67% - - - - kup on-line
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-21 8,82 8,78 +0,46% -9,54% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-21 217,44 218,11 -0,31% -3,57% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-07-21 98,10 99,65 -1,56% -3,76% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-07-21 76,67 76,83 -0,21% -7,39% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2016-07-21 154,64 154,88 -0,15% -0,51% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2016-07-21 86,31 86,48 -0,20% -1,17% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2016-07-21 115,76 114,41 +1,18% +50,87% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2016-07-21 183,17 185,26 -1,13% +4,99% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2016-07-21 103,63 103,72 -0,09% +3,43% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-21 87,27 87,29 -0,02% -6,84% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2016-07-21 99,56 99,61 -0,05% +0,06% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2016-07-21 90,93 90,80 +0,14% -4,53% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2016-07-21 85,49 85,50 -0,01% -13,78% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2016-07-21 80,59 80,52 +0,09% -20,52% - - - - kup on-line
PZU Akcji Krakowiak PLN 2016-07-21 88,06 87,84 +0,25% -13,51% - - - - kup on-line
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-21 48,88 48,63 +0,51% -2,20% - - - - kup on-line
PZU Akcji Nowa Europa PLN 2016-07-21 44,08 44,15 -0,16% -5,53% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-07-21 183,55 183,91 -0,20% -4,07% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-21 97,16 97,56 -0,41% -10,51% - - - - kup on-line
PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-07-21 106,25 105,94 +0,29% +13,03% - - - - kup on-line
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2016-07-21 131,41 131,45 -0,03% +4,63% - - - - kup on-line
PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2016-07-21 82,71 82,24 +0,57% -25,73% - - - - kup on-line
PZU Sejf+ PLN 2016-07-20 62,09 62,13 -0,06% +1,11% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2016-07-21 163,83 163,58 +0,15% -4,81% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus lev PLN 2016-07-21 49,87 50,09 -0,44% -37,90% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Rosja PLN 2016-07-21 68,77 68,69 +0,12% +8,52% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus short PLN 2016-07-21 95,05 94,85 +0,21% +14,74% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Turcja PLN 2016-07-21 88,53 94,81 -6,62% -12,92% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska PLN 2016-07-21 101,12 101,14 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska PLN 2016-07-21 104,87 103,80 +1,03% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Brands PLN 2016-07-21 123,85 124,69 -0,67% -11,50% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-21 132,42 131,83 +0,45% -12,14% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja PLN 2016-07-20 247,17 245,90 +0,52% -15,55% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy PLN 2016-07-21 135,50 136,38 -0,65% -5,59% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych PLN 2016-07-21 70,86 71,12 -0,37% -12,05% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - emerging markets opportunities fund polska PLN 2016-07-21 109,14 109,27 -0,12% -4,71% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - highbridge US STEEP fund polska PLN 2016-07-21 114,07 113,54 +0,47% -3,01% - - - - kup on-line
Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-21 70,63 70,28 +0,50% -5,39% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A PLN 2016-07-21 7,75 7,77 -0,26% -6,29% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-07-21 1,77 1,77 0,00% -11,94% 7,75 7,75 -0,08% -6,17% kup on-line
Skarbiec SmartFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-07-01 11613,70 11576,40 +0,32% -9,80% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-21 89,63 89,59 +0,04% +0,78% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2016-07-21 96,54 96,43 +0,11% -6,08% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2016-07-21 1179,50 1177,27 +0,19% -8,59% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-07-21 964,87 989,28 -2,47% -5,64% - - - - kup on-line
Subfundusz BPS Akcji PLN 2016-07-22 89,31 89,45 -0,16% -12,53% - - - - kup on-line
Subfundusz Eques Akcji PLN 2016-07-21 13,20 13,15 +0,38% -9,53% - - - - kup on-line
Subfundusz Ipopema Globalnych Megatrendów PLN 2016-07-21 100,26 100,37 -0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji PLN 2016-07-21 99,23 99,24 -0,01% -9,68% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-21 133,63 133,18 +0,34% -2,12% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2016-07-21 118,10 117,94 +0,14% +5,87% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2016-07-21 104,25 104,24 +0,01% +0,93% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2016-07-21 103,27 103,18 +0,09% +2,83% - - - - kup on-line
Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2016-07-22 1006,15 1005,50 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2016-07-21 96,43 96,36 +0,07% -12,49% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2016-07-21 796,69 797,01 -0,04% -9,05% - - - - kup on-line
UniAkcje Dywidendowy PLN 2016-07-22 114,16 114,18 -0,02% -6,56% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-22 92,45 92,20 +0,27% -5,09% - - - - kup on-line
UniAkcje Wzrostu PLN 2016-07-22 90,33 90,18 +0,17% -5,21% - - - - kup on-line
UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2016-07-22 104,63 104,64 -0,01% -1,42% - - - - kup on-line
UniAkcje: Nowa Europa PLN 2016-07-22 105,71 105,15 +0,53% -0,95% - - - - kup on-line
UniAkcje: Turcja PLN 2016-07-22 61,51 61,60 -0,15% -16,27% - - - - kup on-line
UniKorona Akcje PLN 2016-07-22 181,40 181,35 +0,03% -11,03% - - - - kup on-line
Union Investment Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy PLN 2016-07-22 105,53 105,13 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
UniStrategie Dynamiczny PLN 2016-07-22 101,82 101,43 +0,38% -8,89% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)