Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus PLN 2016-10-21 131,60 131,25 +0,27% 0,00% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny PLN 2016-10-19 1181,03 1181,39 -0,03% -0,57% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnych Spółek PLN 2016-10-21 98,78 98,53 +0,25% -7,32% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2016-10-21 80,92 80,76 +0,20% -0,87% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2016-10-21 130,53 130,50 +0,02% -10,04% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2016-10-21 110,73 110,84 -0,10% +1,43% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-21 129,48 129,44 +0,03% +2,78% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2016-10-21 86,69 86,57 +0,14% -6,20% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii PLN 2016-10-21 102,00 101,61 +0,38% +8,42% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Azjatyckich PLN 2016-10-21 99,01 99,43 -0,42% +4,65% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europa Equity Growth Select PLN 2016-10-21 98,44 97,85 +0,60% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Equity PLN 2016-10-21 96,47 96,38 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia PLN 2016-10-21 107,13 106,64 +0,46% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich PLN 2016-10-21 101,78 101,48 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-10-21 149,65 149,05 +0,40% +1,34% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short PLN 2016-10-21 114,43 114,56 -0,11% +11,91% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-21 116,91 116,69 +0,19% +8,10% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-10-21 89,27 89,14 +0,15% -7,16% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Perspektyw PLN 2016-10-21 103,50 103,48 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-10-21 30,34 30,31 +0,10% -6,24% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-10-21 38,15 38,03 +0,32% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Tureckich PLN 2016-10-21 39,76 39,61 +0,38% +6,45% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2016-10-21 60,85 60,73 +0,20% +0,16% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich PLN 2016-10-21 1115,73 1109,91 +0,52% 0,00% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2016-10-21 1225,54 1219,53 +0,49% -3,09% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-10-21 1072,18 1069,31 +0,27% +12,12% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2016-10-21 989,32 988,61 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2016-10-21 87,41 87,13 +0,32% -0,44% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-10-21 116,26 115,76 +0,43% +5,73% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2016-10-21 167,16 166,54 +0,37% +4,42% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2016-10-21 149,32 148,52 +0,54% +6,94% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2016-10-21 167,54 166,68 +0,52% +4,19% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2016-10-21 434,11 433,33 +0,18% +1,13% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2016-10-21 2058,26 2056,82 +0,07% -2,20% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2016-10-21 123,98 123,68 +0,24% +2,85% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-21 99,07 98,90 +0,17% -8,78% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2016-10-21 104,00 103,89 +0,11% -7,74% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych I Średnich Spółek PLN 2016-10-21 116,43 116,54 -0,09% +6,11% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-10-21 96,28 96,07 +0,22% -2,47% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2016-10-21 101,96 101,94 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2016-10-21 105,94 105,80 +0,13% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2016-10-21 105,72 105,68 +0,04% +1,64% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2016-10-21 127,48 127,45 +0,02% -5,11% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji PLN 2016-10-20 276,89 277,33 -0,16% -4,86% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2016-10-20 52,82 53,02 -0,38% +2,23% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) USD 2016-10-14 13,59 13,42 +1,27% -0,95% 53,22 52,14 +2,08% +4,28% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Globalny PLN 2016-10-20 175,79 175,80 -0,01% +3,74% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A PLN 2016-10-20 57,37 57,41 -0,07% -0,61% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-10-18 13,23 13,09 +1,07% -1,93% 57,08 56,23 +1,51% +0,04% kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Akcji A PLN 2016-10-20 99,60 99,70 -0,10% -1,34% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-24 92,62 92,28 +0,37% -7,44% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2016-10-21 134,06 134,32 -0,19% +2,48% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-10-21 136,57 135,97 +0,44% +10,54% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2016-10-21 98,91 98,65 +0,26% +9,91% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-21 128,07 127,69 +0,30% +5,03% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2016-10-21 178,23 177,83 +0,22% +5,79% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2016-10-21 82,51 82,37 +0,17% +0,89% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2016-10-21 104,81 104,35 +0,44% +0,80% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny PLN 2016-10-21 13,05 13,06 -0,08% +0,46% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-21 13,78 13,76 +0,15% -2,06% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2016-10-24 88,72 88,57 +0,17% 0,00% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU PLN 2016-10-24 93,42 93,41 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 PLN 2016-10-24 101,28 101,30 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2016-10-21 97,43 97,32 +0,11% +1,61% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2016-10-21 101,90 101,91 -0,01% +2,09% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2016-10-21 97,86 97,78 +0,08% +0,35% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-10-21 334,15 333,89 +0,08% -6,26% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2016-10-21 253,10 252,54 +0,22% +5,40% - - - - kup on-line
Investor Parasol Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2016-10-21 234,68 234,57 +0,05% +6,42% - - - - kup on-line
Investor Parasol Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-21 48,76 48,73 +0,06% +2,98% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2016-10-21 99,45 99,81 -0,36% +3,15% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-10-21 82,85 82,75 +0,12% +1,16% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2016-10-21 167,73 166,93 +0,48% +39,08% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC PLN 2016-10-21 72,51 72,09 +0,58% +12,14% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Globalny Akcji PLN 2016-10-21 89,87 89,71 +0,18% -2,41% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2016-10-21 215,07 213,85 +0,57% +2,94% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy PLN 2016-10-21 192,89 193,18 -0,15% +0,57% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii PLN 2016-10-21 86,82 87,22 -0,46% +11,32% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja PLN 2016-10-21 133,42 131,39 +1,55% +21,76% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2016-10-21 79,13 79,28 -0,19% +6,80% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja PLN 2016-10-21 167,31 167,21 +0,06% -2,02% - - - - kup on-line
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-10-21 162,45 162,67 -0,14% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2016-10-21 100,50 100,51 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-21 123,39 123,36 +0,02% -3,19% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2016-10-21 107,78 107,80 -0,02% +3,88% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów PLN 2016-10-21 105,38 105,18 +0,19% +4,05% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz m-indeks. PLN 2016-10-21 111,81 111,90 -0,08% +10,24% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Eqiuty PLN 2016-10-21 118,02 118,15 -0,11% +10,24% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-21 86,51 86,62 -0,13% +2,10% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-10-21 83,16 83,16 0,00% -4,88% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2016-10-21 133,14 131,93 +0,92% +3,57% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-10-21 94,61 95,08 -0,49% +6,12% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-10-21 70,24 70,25 -0,01% -14,28% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-21 330,42 330,64 -0,07% -6,52% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CEE Select PLN 2016-10-21 105,13 104,93 +0,19% +7,70% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz LM Global Resources Fund PLN 2016-10-21 103,01 103,73 -0,69% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz LM Opportunity Fund PLN 2016-10-21 88,93 89,24 -0,35% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Akcji PLN 2016-10-21 14,09 14,07 +0,14% -9,39% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-10-21 9,25 9,23 +0,22% +9,08% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-10-21 11,64 11,66 -0,17% +5,53% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2016-10-21 11,45 11,48 -0,26% +6,51% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2016-10-21 8,70 8,66 +0,46% +11,25% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-10-21 7,91 7,86 +0,64% -0,13% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-10-21 5,55 5,55 0,00% -7,96% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-10-21 7,32 7,32 0,00% +9,58% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-10-21 8,42 8,41 +0,12% +10,21% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-21 190,63 190,28 +0,18% -6,17% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-10-21 98,44 98,03 +0,42% +9,93% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2016-10-21 105,19 105,11 +0,08% +3,49% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-10-21 139,61 139,48 +0,09% +0,64% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-21 275,85 275,79 +0,02% -4,74% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2016-10-21 155,20 154,96 +0,15% -1,70% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2016-10-21 198,46 198,88 -0,21% +9,13% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2016-10-21 338,96 338,81 +0,04% -3,52% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2016-10-21 65,44 65,42 +0,03% +26,67% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) PLN 2016-10-21 153,82 153,60 +0,14% +1,56% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-10-21 146,07 145,98 +0,06% -7,04% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-10-21 203,71 202,95 +0,37% +4,69% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2016-10-21 161,38 162,22 -0,52% -14,87% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2016-10-21 112,41 112,91 -0,44% +2,66% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2016-10-21 106,28 105,79 +0,46% +12,24% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2016-10-21 174,53 174,77 -0,14% +9,83% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-21 116,33 116,03 +0,26% -7,22% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-21 97,75 97,56 +0,19% +5,65% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier PLN 2016-10-21 49,15 48,91 +0,49% +4,22% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-24 144,05 142,17 +1,32% -22,97% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Globalnych PLN 2016-10-24 100,30 100,41 -0,11% -3,94% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2016-10-24 231,41 231,51 -0,04% +2,29% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2016-10-24 203,90 204,11 -0,10% +0,93% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-21 99,67 99,66 +0,01% -6,67% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-21 146,01 146,17 -0,11% +7,23% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2016-10-24 6,01 5,87 +2,39% -22,85% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2016-10-21 7,25 7,25 0,00% -16,18% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2016-10-21 8,98 8,95 +0,34% -6,26% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-10-21 19,37 19,37 0,00% -6,70% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-10-21 19,23 19,25 -0,10% +3,00% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2016-10-21 9,87 9,89 -0,20% +3,46% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej PLN 2016-10-21 6,27 6,26 +0,16% +10,58% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2016-10-21 10,80 10,80 0,00% +13,21% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2016-10-21 8,86 8,87 -0,11% -0,45% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-10-21 6,48 6,48 0,00% -1,52% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-10-21 1034,45 1036,20 -0,17% +3,78% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-10-21 104,69 103,53 +1,12% +5,94% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2016-10-21 46,76 46,63 +0,28% -5,02% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2016-10-21 104,96 104,92 +0,04% -0,01% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-21 227,81 227,15 +0,29% +3,28% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-10-21 101,94 101,39 +0,54% +2,25% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-10-21 77,08 77,01 +0,09% -4,07% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-10-21 89,35 89,47 -0,13% +3,34% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2016-10-21 97,67 97,72 -0,05% +2,10% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2016-10-21 92,86 93,22 -0,39% +3,05% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2016-10-21 87,02 87,09 -0,08% -4,10% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2016-10-21 82,39 82,38 +0,01% -12,59% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2016-10-21 163,15 163,10 +0,03% +7,27% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2016-10-21 89,58 89,30 +0,31% +5,36% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny PLN 2016-10-21 113,94 112,97 +0,86% +51,15% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2016-10-21 189,71 189,23 +0,25% +10,32% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak PLN 2016-10-21 92,70 92,63 +0,08% -4,39% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-21 52,82 52,77 +0,09% +5,09% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2016-10-21 45,34 45,14 +0,44% -0,37% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2016-10-21 82,59 82,74 -0,18% -11,56% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Telekomunikacja Media Technologia PLN 2016-10-21 49,80 49,77 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-10-21 187,19 186,52 +0,36% +5,54% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-10-21 100,26 100,47 -0,21% +1,42% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-10-21 116,29 116,19 +0,09% +21,71% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2016-10-21 131,95 131,90 +0,04% +4,03% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2016-10-21 169,51 169,23 +0,17% -1,00% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev PLN 2016-10-21 47,31 47,20 +0,23% -32,29% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja PLN 2016-10-21 71,74 71,17 +0,80% +20,37% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short PLN 2016-10-21 96,42 96,53 -0,11% +11,16% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Turcja PLN 2016-10-21 99,38 98,81 +0,58% +10,56% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2016-10-21 118,84 118,65 +0,16% +4,71% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2016-10-21 105,20 105,25 -0,05% +1,89% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2016-10-21 103,22 103,27 -0,05% +5,54% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Emerging markets opportunities fund polska PLN 2016-10-21 114,63 114,55 +0,07% +10,44% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska PLN 2016-10-21 104,75 105,04 -0,28% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska PLN 2016-10-21 98,36 98,65 -0,29% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2016-10-21 109,86 110,49 -0,57% +2,84% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-10-21 142,18 142,28 -0,07% -1,69% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja PLN 2016-10-21 263,45 263,39 +0,02% -4,62% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-21 142,80 142,75 +0,04% +2,17% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-21 79,51 79,39 +0,15% +8,49% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A PLN 2016-10-21 8,01 7,95 +0,75% +7,95% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-10-18 1,82 1,80 +1,11% +3,41% 7,85 7,73 +1,55% +5,48% kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych PLN 2016-10-21 75,06 74,85 +0,28% +5,33% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands PLN 2016-10-21 127,24 126,70 +0,43% +4,88% - - - - kup on-line
Skarbiec Smartfiz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-09-30 13188,60 12955,90 +1,80% +12,27% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-21 91,77 91,52 +0,27% +5,54% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2016-10-21 98,22 98,02 +0,20% -2,90% - - - - kup on-line
Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2016-10-24 1007,99 1009,35 -0,13% +0,64% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2016-10-21 95,07 95,05 +0,02% -8,72% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2016-10-21 782,65 782,23 +0,05% -8,20% - - - - kup on-line
UniAkcje Dywidendowy PLN 2016-10-24 120,48 120,18 +0,25% +5,75% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-24 100,15 100,08 +0,07% +5,93% - - - - kup on-line
UniAkcje Wzrostu PLN 2016-10-24 96,78 96,47 +0,32% +3,89% - - - - kup on-line
UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2016-10-24 106,80 106,26 +0,51% +13,12% - - - - kup on-line
UniAkcje: Nowa Europa PLN 2016-10-24 112,84 112,68 +0,14% +6,63% - - - - kup on-line
UniAkcje: Turcja PLN 2016-10-24 67,17 66,82 +0,52% -2,10% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy PLN 2016-10-24 103,38 103,25 +0,13% +3,61% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny PLN 2016-10-24 102,61 102,37 +0,23% +0,45% - - - - kup on-line
UniKorona Akcje PLN 2016-10-24 193,44 192,81 +0,33% -1,54% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)