Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-05-02 985,39 986,28 -0,09% -1,58% - - - - kup on-line
Agio Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-05-25 123,09 121,49 +1,32% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Agresywny PLN 2016-05-25 76,28 75,59 +0,91% -13,78% - - - - kup on-line
Alior Stabilnych Spółek PLN 2016-05-25 97,53 96,84 +0,71% -19,71% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2016-05-24 129,24 128,68 +0,44% -22,01% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2016-05-25 108,21 106,21 +1,88% -11,04% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-05-25 118,70 117,94 +0,64% -8,88% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2016-05-25 95,66 95,33 +0,35% -9,30% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2016-05-25 84,84 84,24 +0,71% -16,18% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-05-24 145,39 145,53 -0,10% -10,78% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Short PLN 2016-05-25 111,86 112,53 -0,60% +20,94% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-05-25 107,47 106,77 +0,66% -3,87% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-05-25 88,22 87,54 +0,78% -16,55% - - - - kup on-line
Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw PLN 2016-05-25 100,80 100,50 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Polskich Subfundusz PLN 2016-05-23 29,34 29,23 +0,38% -19,37% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Tureckich Subfundusz PLN 2016-05-25 40,38 40,40 -0,05% -8,08% - - - - kup on-line
Arka Platinum Stabilny Subfundusz PLN 2016-05-23 60,04 60,00 +0,07% -3,66% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2016-05-25 87,90 87,64 +0,30% -11,83% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-05-25 110,60 110,04 +0,51% -10,98% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2016-05-25 160,03 158,96 +0,67% -1,82% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2016-05-25 142,50 141,99 +0,36% -1,35% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2016-05-25 161,04 160,22 +0,51% -5,40% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2016-05-23 410,18 409,05 +0,28% -13,09% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2016-05-25 1984,99 1970,61 +0,73% -13,81% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2016-05-25 120,41 119,37 +0,87% -9,08% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-05-25 95,81 95,19 +0,65% -21,45% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2016-05-25 100,30 99,60 +0,70% -18,94% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych I Średnich Spółek PLN 2016-05-25 103,99 103,40 +0,57% -9,38% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Equity Central Europe PLN 2016-05-25 96,01 95,51 +0,52% -14,20% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2016-05-24 95,90 95,56 +0,36% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2016-05-24 100,81 99,66 +1,15% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ Konserwatywny PLN 2016-05-24 104,72 104,72 0,00% +0,24% - - - - kup on-line
BNP Paribas Akcji PLN 2016-05-25 121,38 120,39 +0,82% -15,80% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-05-23 265,73 264,54 +0,45% -17,93% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A PLN 2016-05-23 49,97 49,81 +0,32% -6,96% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) USD 2016-05-23 12,65 12,66 -0,08% -13,59% 49,79 49,58 +0,42% -7,09% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej A PLN 2016-05-23 56,19 55,93 +0,46% -9,73% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej A (EUR) EUR 2016-05-23 12,69 12,66 +0,24% -16,46% 56,04 55,65 +0,70% -9,65% kup on-line
BPH Subfundusz Akcji Globalny PLN 2016-05-25 171,08 170,01 +0,63% -7,78% - - - - kup on-line
BPH Subfundusz Superior Akcji PLN 2016-05-25 96,22 95,56 +0,69% 0,00% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2016-05-25 128,52 127,59 +0,73% -8,19% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-05-25 119,97 119,71 +0,22% -7,29% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2016-05-25 103,38 103,98 -0,58% +2,26% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-05-25 119,89 118,86 +0,87% -4,03% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2016-05-25 167,01 165,83 +0,71% -5,32% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2016-05-25 81,52 81,46 +0,07% -9,48% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2016-05-25 99,25 98,85 +0,40% -9,27% - - - - kup on-line
DB Funds Dynamiczny PLN 2016-05-24 12,31 12,26 +0,41% -10,41% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2016-05-25 100,44 100,41 +0,03% +0,39% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2016-05-25 95,60 95,45 +0,16% -5,99% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks MSCI EMU PLN 2016-05-25 90,21 88,23 +2,24% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks S&P 500 PLN 2016-05-25 98,94 97,60 +1,37% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2016-05-25 91,58 90,97 +0,67% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2016-05-25 93,66 93,36 +0,32% -8,04% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2016-05-25 183,50 182,15 +0,74% -19,63% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2016-05-19 211,42 213,56 -1,00% -10,89% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2016-05-25 137,70 135,51 +1,62% -11,54% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2016-05-25 61,11 60,00 +1,85% -22,46% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2016-05-25 192,19 189,44 +1,45% -20,83% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2016-05-25 116,71 115,38 +1,15% -11,02% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2016-05-25 78,70 77,68 +1,31% -4,65% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2016-05-25 77,46 77,62 -0,21% +3,89% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2016-05-23 233,53 234,10 -0,24% -8,15% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2016-05-25 47,39 47,14 +0,53% -8,27% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2016-05-25 175,00 172,86 +1,24% -13,19% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2016-05-23 319,39 318,72 +0,21% -21,59% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-05-25 76,23 74,99 +1,65% -23,90% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2016-05-25 91,34 90,81 +0,58% -8,61% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-05-25 88,80 87,90 +1,02% -13,98% - - - - kup on-line
IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-05-25 96,28 95,49 +0,83% -7,01% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2016-05-25 119,88 118,83 +0,88% -14,18% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2016-05-25 117,96 119,00 -0,87% +24,40% - - - - kup on-line
Ipopema Subfundusz Dłużny PLN 2016-05-25 106,50 106,34 +0,15% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-05-24 78,69 78,67 +0,03% -10,45% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-05-25 79,07 78,50 +0,73% -16,46% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2016-05-25 127,88 126,88 +0,79% -10,68% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-05-25 83,47 82,85 +0,75% -9,27% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-05-23 70,35 70,11 +0,34% -24,08% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2016-05-25 1279,86 1262,67 +1,36% -6,72% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz Akcji PLN 2016-05-23 329,07 328,63 +0,13% -18,16% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz CEE Select PLN 2016-05-25 100,46 101,54 -1,06% -2,72% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Akcji PLN 2016-05-23 13,63 13,57 +0,44% -21,67% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2016-05-25 10,37 10,25 +1,17% -14,23% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-05-25 7,72 7,62 +1,31% -14,70% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-05-25 11,62 11,52 +0,87% -1,19% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2016-05-25 7,79 7,76 +0,39% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-05-25 7,73 7,68 +0,65% -14,49% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-05-25 5,41 5,36 +0,93% -16,77% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-05-25 7,12 7,06 +0,85% -1,52% - - - - kup on-line
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-05-25 8,02 7,95 +0,88% -10,19% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-05-23 186,85 186,53 +0,17% -17,86% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-05-24 90,17 89,83 +0,38% -2,68% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2016-05-25 102,66 102,66 0,00% +2,41% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-05-23 136,32 135,85 +0,35% -10,16% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-05-23 261,55 259,91 +0,63% -16,75% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2016-05-25 154,42 153,95 +0,31% -12,11% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny PLN 2016-05-25 68,68 68,33 +0,51% -15,23% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2016-05-23 175,03 174,27 +0,44% -7,03% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (L) Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji PLN 2016-05-25 147,97 147,54 +0,29% -13,93% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2016-05-23 318,66 317,02 +0,52% -17,63% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2016-05-25 53,14 53,25 -0,21% -19,39% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-05-25 150,89 148,84 +1,38% -16,70% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-05-25 194,80 192,40 +1,25% +7,54% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2016-05-25 159,44 157,90 +0,98% -22,22% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2016-05-25 102,43 101,01 +1,41% -19,30% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2016-05-25 88,81 87,65 +1,32% -23,98% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2016-05-25 166,50 165,05 +0,88% -4,82% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-04-29 1247,36 1223,61 +1,94% +0,76% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2016-05-25 114,36 113,63 +0,64% -14,94% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-05-25 88,68 88,14 +0,61% -4,11% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2016-05-25 47,49 47,44 +0,11% -17,16% - - - - kup on-line
Novo Akcji PLN 2016-05-24 146,16 144,05 +1,46% -36,79% - - - - kup on-line
Novo Akcji Globalnych PLN 2016-05-27 100,32 99,40 +0,93% -9,53% - - - - kup on-line
Novo Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2016-05-24 228,92 228,61 +0,14% +1,05% - - - - kup on-line
Novo Papierów Dłużnych PLN 2016-05-24 203,33 203,02 +0,15% -0,47% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2016-05-27 6,24 6,23 +0,16% -33,97% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2016-05-25 7,55 7,45 +1,34% -24,95% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2016-05-25 8,79 8,75 +0,46% -22,14% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-05-25 48,93 48,61 +0,66% -7,70% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-05-23 18,83 18,78 +0,27% -22,86% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-05-23 101,11 100,99 +0,12% -2,56% - - - - kup on-line
Pioneer Dynamicznych Spółek PLN 2016-05-25 17,32 17,21 +0,64% -9,98% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej PLN 2016-05-25 5,69 5,62 +1,25% -14,31% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2016-05-25 11,27 11,18 +0,81% -10,63% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2016-05-25 7,98 7,88 +1,27% -23,71% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-05-25 6,10 6,03 +1,16% -20,88% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2016-05-25 956,11 950,68 +0,57% -12,11% - - - - kup on-line
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-05-25 8,76 8,69 +0,81% -12,14% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-05-25 213,56 212,55 +0,48% -6,43% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-05-25 100,07 99,60 +0,47% -3,90% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-05-25 75,55 75,06 +0,65% -11,92% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2016-05-25 151,65 150,78 +0,58% -1,38% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2016-05-25 85,62 85,34 +0,33% -1,34% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2016-05-25 99,31 97,97 +1,37% +11,80% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2016-05-25 172,92 172,11 +0,47% -2,98% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2016-05-25 105,37 104,06 +1,26% +5,36% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-05-25 81,88 81,03 +1,05% -19,94% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2016-05-25 97,21 96,44 +0,80% -4,23% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2016-05-25 85,76 84,84 +1,08% -16,00% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2016-05-25 88,60 87,49 +1,27% -11,37% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2016-05-25 82,47 81,62 +1,04% -18,30% - - - - kup on-line
PZU Akcji Krakowiak PLN 2016-05-23 88,08 87,74 +0,39% -20,01% - - - - kup on-line
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-05-25 49,23 48,85 +0,78% -2,94% - - - - kup on-line
PZU Akcji Nowa Europa PLN 2016-05-25 44,01 43,69 +0,73% -11,13% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-05-25 180,20 178,92 +0,72% -6,06% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-05-25 92,43 91,92 +0,55% -20,99% - - - - kup on-line
PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-05-25 103,80 103,32 +0,46% +9,67% - - - - kup on-line
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2016-05-25 129,53 129,57 -0,03% +2,11% - - - - kup on-line
PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2016-05-25 85,46 84,50 +1,14% -23,15% - - - - kup on-line
PZU Sejf+ PLN 2016-05-24 61,68 61,70 -0,03% +0,54% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2016-05-25 164,70 163,52 +0,72% -8,50% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus lev PLN 2016-05-25 51,77 50,81 +1,89% -45,87% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Rosja PLN 2016-05-25 64,61 63,53 +1,70% -8,07% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus short PLN 2016-05-25 94,77 95,67 -0,94% +23,27% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Turcja PLN 2016-05-25 102,94 103,18 -0,23% -3,71% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Brands PLN 2016-05-25 116,60 116,57 +0,03% -12,89% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-05-25 132,71 131,90 +0,61% -16,43% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja PLN 2016-05-23 246,33 245,75 +0,24% -20,84% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy PLN 2016-05-25 134,04 133,34 +0,52% -8,61% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych PLN 2016-05-25 69,07 68,95 +0,17% -11,46% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - emerging markets opportunities fund polska PLN 2016-05-25 99,63 98,74 +0,90% -19,89% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - highbridge US STEEP fund polska PLN 2016-05-25 106,79 105,74 +0,99% -11,78% - - - - kup on-line
Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2016-05-25 70,25 69,89 +0,52% -5,97% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A PLN 2016-05-23 7,08 7,05 +0,43% -21,07% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-05-23 1,60 1,60 0,00% -26,94% 7,07 7,03 +0,46% -20,99% kup on-line
Skarbiec SmartFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-05-02 11760,80 11708,00 +0,45% -6,23% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-05-25 90,93 90,29 +0,71% -3,98% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2016-05-25 96,76 96,12 +0,67% -8,75% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2016-05-25 1178,90 1171,81 +0,61% -8,79% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-05-24 1015,33 992,39 +2,31% -3,93% - - - - kup on-line
Subfundusz BPS Akcji PLN 2016-05-25 90,72 89,82 +1,00% -16,07% - - - - kup on-line
Subfundusz Eques Akcji PLN 2016-05-25 13,51 13,39 +0,90% -9,75% - - - - kup on-line
Subfundusz Ipopema Globalnych Megatrendów PLN 2016-05-25 99,55 99,21 +0,34% 0,00% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji PLN 2016-05-25 95,48 94,94 +0,57% -17,85% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-05-25 129,10 128,33 +0,60% -5,27% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2016-05-25 119,07 118,79 +0,24% +7,13% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2016-05-25 104,80 104,78 +0,02% +1,76% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2016-05-25 98,59 98,03 +0,57% -3,86% - - - - kup on-line
Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2016-05-27 992,94 990,87 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2016-05-25 96,40 96,52 -0,12% -15,53% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2016-05-25 797,29 798,42 -0,14% -11,53% - - - - kup on-line
UniAkcje Dywidendowy PLN 2016-05-27 118,68 118,91 -0,19% -7,25% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2016-05-24 93,85 93,76 +0,10% -6,84% - - - - kup on-line
UniAkcje Wzrostu PLN 2016-05-27 92,12 92,05 +0,08% -8,47% - - - - kup on-line
UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2016-05-27 93,24 93,53 -0,31% -16,99% - - - - kup on-line
UniAkcje: Nowa Europa PLN 2016-05-27 108,88 109,66 -0,71% -0,42% - - - - kup on-line
UniAkcje: Turcja PLN 2016-05-27 69,26 70,13 -1,24% -12,65% - - - - kup on-line
UniBessa PLN 2016-04-14 99,13 99,12 +0,01% -1,26% - - - - kup on-line
UniKorona Akcje PLN 2016-05-24 183,90 182,15 +0,96% -17,02% - - - - kup on-line
Union Investment Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy PLN 2016-05-27 102,08 100,46 +1,61% 0,00% - - - - kup on-line
UniStrategie Dynamiczny PLN 2016-05-27 99,60 98,85 +0,76% -11,40% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)