Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus PLN 2016-09-27 130,88 131,23 -0,27% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnych Spółek PLN 2016-09-27 98,17 98,44 -0,27% -6,25% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2016-09-27 80,77 80,85 -0,10% +0,95% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2016-09-27 130,33 130,84 -0,39% -8,59% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2016-09-27 110,98 111,24 -0,23% +5,48% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-27 129,08 129,37 -0,22% +5,84% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2016-09-27 85,90 86,12 -0,26% -5,08% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii PLN 2016-09-27 97,65 98,21 -0,57% +9,45% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Azjatyckich PLN 2016-09-27 100,94 100,43 +0,51% +14,06% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europa Equity Growth Select PLN 2016-09-27 98,78 98,80 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Equity PLN 2016-09-27 97,37 98,43 -1,08% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia PLN 2016-09-27 105,37 105,90 -0,50% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich PLN 2016-09-27 99,81 100,49 -0,68% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-09-27 149,95 149,86 +0,06% +5,40% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short PLN 2016-09-27 116,01 115,76 +0,22% +12,38% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-27 117,52 117,61 -0,08% +12,03% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-09-27 89,00 89,12 -0,13% -5,08% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Perspektyw PLN 2016-09-27 103,71 103,81 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-09-27 30,03 30,11 -0,27% -5,06% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-09-27 37,09 37,12 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Tureckich PLN 2016-09-27 38,60 38,17 +1,13% +14,20% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2016-09-27 60,47 60,51 -0,07% +1,10% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich PLN 2016-09-27 1091,31 1107,25 -1,44% 0,00% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2016-09-27 1222,51 1226,04 -0,29% -0,53% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-09-27 1024,06 1022,35 +0,17% +16,33% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2016-09-27 993,30 1006,63 -1,32% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2016-09-27 85,45 85,96 -0,59% +1,88% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-09-27 114,18 114,07 +0,10% +8,03% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2016-09-27 165,82 166,19 -0,22% +6,44% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2016-09-27 148,60 148,97 -0,25% +10,10% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2016-09-27 165,82 166,01 -0,11% +6,50% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2016-09-27 430,42 431,56 -0,26% +3,61% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2016-09-27 2026,82 2035,16 -0,41% -1,39% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2016-09-27 122,95 123,51 -0,45% +4,24% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-27 98,53 98,80 -0,27% -7,78% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2016-09-27 103,62 104,01 -0,37% -6,21% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych I Średnich Spółek PLN 2016-09-27 115,41 115,52 -0,10% +9,11% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-09-27 94,38 94,59 -0,22% -0,63% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2016-09-27 101,19 101,65 -0,45% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2016-09-27 104,47 104,27 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2016-09-27 105,65 105,67 -0,02% +2,11% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2016-09-27 126,46 127,06 -0,47% -4,35% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-09-27 276,57 278,06 -0,54% -1,24% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A PLN 2016-09-27 52,88 53,01 -0,25% +6,29% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) USD 2016-09-27 13,83 13,83 0,00% +5,09% 53,00 53,01 -0,01% +6,87% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Globalny PLN 2016-09-27 172,50 172,56 -0,03% +7,42% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A PLN 2016-09-27 55,86 55,75 +0,20% +3,81% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-09-27 13,00 12,94 +0,46% +1,72% 56,00 55,56 +0,78% +3,83% kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Akcji A PLN 2016-09-27 99,22 99,69 -0,47% +2,08% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-28 90,82 90,67 +0,17% -6,14% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2016-09-27 131,67 132,22 -0,42% +4,68% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-09-27 131,92 132,35 -0,32% +12,41% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2016-09-27 97,62 96,75 +0,90% +16,60% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-27 125,97 126,09 -0,10% +7,31% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2016-09-27 176,55 176,38 +0,10% +8,35% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2016-09-27 79,71 79,48 +0,29% +3,12% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2016-09-27 103,03 103,29 -0,25% +2,35% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny PLN 2016-09-27 12,99 13,06 -0,54% +3,92% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-27 13,76 13,76 0,00% -0,72% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2016-09-28 87,30 87,67 -0,42% 0,00% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU PLN 2016-09-28 90,61 90,74 -0,14% 0,00% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 PLN 2016-09-28 102,27 101,63 +0,63% 0,00% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2016-09-27 96,48 96,34 +0,15% +2,59% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2016-09-27 101,62 101,65 -0,03% +2,07% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2016-09-27 97,48 97,44 +0,04% +1,51% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-09-27 333,71 333,73 -0,01% -5,24% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2016-09-27 256,08 256,94 -0,33% +9,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2016-09-27 234,45 234,45 0,00% +8,41% - - - - kup on-line
Investor Parasol Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-27 49,43 49,46 -0,06% +8,38% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2016-09-27 100,17 100,16 +0,01% +9,30% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-09-27 81,00 80,83 +0,21% +5,54% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2016-09-27 151,04 153,86 -1,83% +34,83% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC PLN 2016-09-27 70,13 69,42 +1,02% +16,73% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Globalny Akcji PLN 2016-09-27 89,04 88,93 +0,12% -1,50% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2016-09-27 210,15 208,64 +0,72% +7,25% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy PLN 2016-09-27 190,23 189,38 +0,45% +3,02% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii PLN 2016-09-27 87,41 87,81 -0,46% +17,16% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja PLN 2016-09-27 126,79 127,08 -0,23% +26,88% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2016-09-27 81,17 80,77 +0,50% +15,73% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja PLN 2016-09-27 164,25 166,52 -1,36% +5,84% - - - - kup on-line
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-09-27 162,05 162,46 -0,25% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2016-09-27 100,75 100,89 -0,14% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-27 122,69 123,20 -0,41% -1,46% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2016-09-27 108,07 108,13 -0,06% +4,80% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów PLN 2016-09-27 105,43 103,80 +1,57% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz m-indeks. PLN 2016-09-27 111,32 111,68 -0,32% +14,44% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2016-09-27 120,16 119,75 +0,34% +11,21% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-27 86,63 87,01 -0,44% +5,94% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-09-27 83,52 83,83 -0,37% -1,79% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2016-09-27 128,17 130,28 -1,62% +6,20% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-09-27 94,49 95,04 -0,58% +10,73% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-09-27 70,29 70,59 -0,42% -12,65% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-27 329,84 331,40 -0,47% -5,05% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CEE Select PLN 2016-09-27 103,11 102,89 +0,21% +9,80% - - - - kup on-line
Legg Mason Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz LM Opportunity Fund PLN 2016-09-27 89,82 88,77 +1,18% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Akcji PLN 2016-09-27 13,94 13,99 -0,36% -8,17% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-09-27 9,09 9,13 -0,44% +10,45% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-09-27 11,81 11,76 +0,43% +8,55% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2016-09-27 11,58 11,53 +0,43% +14,31% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2016-09-27 8,60 8,65 -0,58% +14,06% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-09-27 7,64 7,69 -0,65% +1,60% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-09-27 5,49 5,51 -0,36% -6,63% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-09-27 7,31 7,28 +0,41% +13,86% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-09-27 8,29 8,23 +0,73% +15,14% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-27 191,31 192,12 -0,42% -3,89% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-09-27 99,13 99,35 -0,22% +13,69% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2016-09-27 104,52 104,48 +0,04% +3,45% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-09-27 139,03 139,38 -0,25% +3,15% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-27 272,50 273,57 -0,39% -3,11% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2016-09-27 150,47 150,43 +0,03% +1,31% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2016-09-27 196,92 197,62 -0,35% +11,99% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2016-09-27 333,96 335,71 -0,52% -2,39% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2016-09-27 60,37 59,85 +0,87% +22,88% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) PLN 2016-09-27 153,71 153,15 +0,37% +5,24% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-09-27 143,45 143,54 -0,06% -4,68% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-09-27 196,93 195,70 +0,63% +5,38% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2016-09-27 157,50 156,10 +0,90% -11,39% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2016-09-27 114,10 113,28 +0,72% +13,53% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2016-09-27 102,98 101,81 +1,15% +16,48% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2016-09-27 174,55 173,66 +0,51% +15,13% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-08-31 1254,67 1223,89 +2,51% -1,62% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-27 116,82 117,41 -0,50% -4,15% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-27 98,31 98,85 -0,55% +9,55% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier PLN 2016-09-27 47,85 47,91 -0,13% +3,64% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-28 140,32 140,10 +0,16% -18,14% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Globalnych PLN 2016-09-28 100,65 100,42 +0,23% +1,05% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2016-09-28 231,22 231,11 +0,05% +3,98% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2016-09-28 204,86 204,76 +0,05% +3,51% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-27 99,73 100,06 -0,33% -4,47% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-27 146,46 146,75 -0,20% +11,17% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2016-09-28 5,74 5,73 +0,17% -20,94% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2016-09-27 7,23 7,25 -0,28% -13,83% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2016-09-27 8,99 9,00 -0,11% -5,77% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-09-27 19,31 19,34 -0,16% -5,67% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-09-27 19,30 19,32 -0,10% +7,46% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2016-09-27 9,88 9,91 -0,30% +7,63% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej PLN 2016-09-27 6,08 6,12 -0,65% +17,15% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2016-09-27 10,80 10,81 -0,09% +17,65% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2016-09-27 9,00 8,92 +0,90% +8,70% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-09-27 6,41 6,41 0,00% +3,89% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2016-09-27 1022,59 1021,72 +0,09% +6,48% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-09-27 101,36 101,06 +0,30% +5,65% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2016-09-27 45,94 46,10 -0,35% -2,52% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2016-09-27 103,04 103,13 -0,09% +1,95% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-27 227,86 227,79 +0,03% +8,59% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-09-27 98,89 99,08 -0,19% +5,90% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-09-27 76,51 76,68 -0,22% -1,56% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-09-27 88,84 88,52 +0,36% +10,07% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2016-09-27 98,58 98,53 +0,05% +6,01% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2016-09-27 93,75 93,35 +0,43% +11,75% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2016-09-27 85,16 85,43 -0,32% -3,33% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2016-09-27 80,92 80,22 +0,87% -10,18% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2016-09-27 158,62 158,25 +0,23% +11,04% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2016-09-27 87,92 87,83 +0,10% +5,84% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny PLN 2016-09-27 112,91 114,10 -1,04% +63,90% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2016-09-27 191,74 191,12 +0,32% +19,60% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak PLN 2016-09-27 90,07 90,63 -0,62% -4,01% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-27 52,41 52,60 -0,36% +9,16% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2016-09-27 44,56 44,65 -0,20% +2,15% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2016-09-27 87,15 85,89 +1,47% -9,53% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Telekomunikacja Media Technologia PLN 2016-09-27 50,11 50,06 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-09-27 184,23 183,25 +0,53% +7,98% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-09-27 98,57 98,16 +0,42% +5,84% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-09-27 112,58 113,03 -0,40% +25,28% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2016-09-27 132,48 132,36 +0,09% +5,04% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2016-09-27 168,53 168,70 -0,10% +1,26% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev PLN 2016-09-27 45,81 46,14 -0,72% -33,20% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja PLN 2016-09-27 68,46 69,31 -1,23% +26,29% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short PLN 2016-09-27 98,20 97,88 +0,33% +11,76% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Turcja PLN 2016-09-27 97,53 96,18 +1,40% +19,60% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2016-09-27 119,89 119,80 +0,08% +6,57% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2016-09-27 105,12 105,15 -0,03% +2,05% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2016-09-27 102,84 102,79 +0,05% +6,39% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - emerging markets opportunities fund polska PLN 2016-09-27 111,06 110,17 +0,81% +16,79% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska PLN 2016-09-27 101,78 102,03 -0,25% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska PLN 2016-09-27 103,29 103,37 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2016-09-27 112,09 112,37 -0,25% +6,86% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-09-27 140,52 141,29 -0,54% +1,03% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja PLN 2016-09-27 260,90 262,15 -0,48% -3,33% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-27 142,89 142,82 +0,05% +9,26% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-27 77,77 78,22 -0,58% +11,50% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A PLN 2016-09-27 7,69 7,68 +0,13% +10,97% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-09-27 1,79 1,78 +0,56% +8,48% 7,71 7,64 +0,88% +10,73% kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych PLN 2016-09-27 74,87 74,63 +0,32% +7,66% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands PLN 2016-09-27 127,12 126,00 +0,89% +7,08% - - - - kup on-line
Skarbiec SmartFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-09-01 12955,90 12874,00 +0,64% +7,96% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-09-27 91,56 91,66 -0,11% +7,44% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2016-09-27 97,84 97,85 -0,01% -1,56% - - - - kup on-line
Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2016-09-28 1005,01 1007,75 -0,27% +0,44% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2016-09-27 95,45 95,66 -0,22% -7,33% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2016-09-27 785,68 787,48 -0,23% -6,71% - - - - kup on-line
UniAkcje Dywidendowy PLN 2016-09-28 118,27 118,33 -0,05% +10,40% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2016-09-28 100,52 100,29 +0,23% +9,55% - - - - kup on-line
UniAkcje Wzrostu PLN 2016-09-28 94,85 94,64 +0,22% +6,35% - - - - kup on-line
UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2016-09-28 103,76 105,14 -1,31% +18,19% - - - - kup on-line
UniAkcje: Nowa Europa PLN 2016-09-28 108,70 108,72 -0,02% +11,46% - - - - kup on-line
UniAkcje: Turcja PLN 2016-09-28 65,16 64,70 +0,71% +8,11% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy PLN 2016-09-28 102,08 103,36 -1,24% +1,94% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny PLN 2016-09-28 101,61 102,42 -0,79% +2,66% - - - - kup on-line
UniKorona Akcje PLN 2016-09-28 189,65 189,54 +0,06% +0,11% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)