Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-07-01 975,42 986,72 -1,15% -2,22% - - - - kup on-line
Agio Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-07-25 128,90 128,17 +0,57% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Agresywny PLN 2016-07-26 77,18 76,96 +0,29% -6,85% - - - - kup on-line
Alior Stabilnych Spółek PLN 2016-07-26 96,84 96,98 -0,14% -11,44% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2016-07-25 130,09 128,90 +0,92% -13,37% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2016-07-26 110,45 110,63 -0,16% -4,68% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-26 120,72 120,42 +0,25% -5,83% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2016-07-26 98,37 99,16 -0,80% +1,50% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2016-07-26 84,80 85,03 -0,27% -11,69% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-07-25 144,52 143,97 +0,38% -4,15% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Short PLN 2016-07-26 112,59 112,59 0,00% +11,70% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-26 108,62 108,15 +0,43% -1,16% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-07-26 86,68 86,69 -0,01% -12,30% - - - - kup on-line
Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw PLN 2016-07-26 103,59 103,62 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Polskich Subfundusz PLN 2016-07-26 29,68 29,72 -0,13% -11,48% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Tureckich Subfundusz PLN 2016-07-26 37,31 37,62 -0,82% -5,57% - - - - kup on-line
Arka Platinum Stabilny Subfundusz PLN 2016-07-25 60,98 60,90 +0,13% -0,75% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2016-07-26 86,45 86,39 +0,07% -8,07% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-26 114,06 113,82 +0,21% -0,30% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2016-07-25 157,02 156,23 +0,51% -1,06% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2016-07-26 143,26 142,53 +0,51% +1,69% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2016-07-26 160,57 159,96 +0,38% -3,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2016-07-26 413,78 413,34 +0,11% -5,70% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2016-07-26 1996,29 1999,56 -0,16% -7,05% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2016-07-26 122,83 122,70 +0,11% -1,85% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-26 95,77 96,02 -0,26% -16,55% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2016-07-25 101,01 99,92 +1,09% -13,66% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych I Średnich Spółek PLN 2016-07-26 105,89 105,71 +0,17% -6,25% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Equity Central Europe PLN 2016-07-26 92,13 91,93 +0,22% -12,48% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2016-07-26 97,83 98,01 -0,18% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2016-07-26 104,56 104,49 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ Konserwatywny PLN 2016-07-26 105,21 105,19 +0,02% +1,41% - - - - kup on-line
BNP Paribas Akcji PLN 2016-07-26 122,58 122,79 -0,17% -10,91% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-07-26 269,24 269,63 -0,14% -8,03% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A PLN 2016-07-26 49,85 49,69 +0,32% -3,43% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) USD 2016-07-26 12,56 12,52 +0,32% -8,39% 49,86 49,46 +0,81% -3,17% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej A PLN 2016-07-26 55,14 55,13 +0,02% -6,34% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej A (EUR) EUR 2016-07-26 12,62 12,64 -0,16% -11,69% 55,02 55,06 -0,08% -6,73% kup on-line
BPH Subfundusz Akcji Globalny PLN 2016-07-26 176,81 176,31 +0,28% +1,03% - - - - kup on-line
BPH Subfundusz Superior Akcji PLN 2016-07-26 97,11 97,29 -0,19% +0,68% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2016-07-25 127,40 126,76 +0,50% -3,63% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-07-25 125,40 123,91 +1,20% -1,75% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2016-07-26 94,49 94,96 -0,49% -1,57% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-25 122,74 121,62 +0,92% +1,10% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2016-07-25 173,09 172,00 +0,63% +2,95% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2016-07-26 76,84 76,92 -0,10% -9,28% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2016-07-26 99,66 99,45 +0,21% -6,18% - - - - kup on-line
DB Funds Dynamiczny PLN 2016-07-25 12,53 12,49 +0,32% -5,65% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2016-07-26 101,25 101,26 -0,01% +1,53% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2016-07-26 96,53 96,57 -0,04% -2,57% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks MSCI EMU PLN 2016-07-27 89,99 89,80 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks S&P 500 PLN 2016-07-27 102,85 102,83 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2016-07-27 91,07 91,60 -0,58% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2016-07-26 94,75 94,76 -0,01% -4,37% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2016-07-26 184,47 183,76 +0,39% -15,01% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2016-07-25 221,97 220,18 +0,81% -3,63% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2016-07-26 157,65 156,23 +0,91% +12,12% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2016-07-26 67,83 67,78 +0,07% -5,59% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2016-07-26 206,19 205,78 +0,20% -7,95% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2016-07-26 122,84 123,04 -0,16% +7,73% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2016-07-26 80,51 80,19 +0,40% +0,57% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2016-07-26 83,86 83,89 -0,04% +15,81% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2016-07-26 237,99 237,59 +0,17% -2,67% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-26 46,04 46,17 -0,28% -6,10% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2016-07-26 160,44 161,47 -0,64% -10,93% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2016-07-26 319,78 319,76 +0,01% -15,23% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-26 81,03 80,86 +0,21% -7,84% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2016-07-26 94,12 93,56 +0,60% -2,06% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-07-26 90,44 90,41 +0,03% -8,94% - - - - kup on-line
IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-26 99,97 99,71 +0,26% -1,11% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2016-07-26 121,10 121,57 -0,39% -7,63% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2016-07-26 116,04 116,01 +0,03% +10,80% - - - - kup on-line
Ipopema Subfundusz Dłużny PLN 2016-07-26 107,55 107,59 -0,04% +5,36% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-25 79,28 78,79 +0,62% -7,56% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-07-25 79,17 78,45 +0,92% -11,49% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2016-07-26 130,20 129,49 +0,55% -5,85% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-07-26 84,99 84,74 +0,30% -5,86% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-07-26 69,81 69,93 -0,17% -18,75% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2016-06-30 1335,81 1317,18 +1,41% +0,56% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz Akcji PLN 2016-07-26 327,18 327,04 +0,04% -9,91% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz CEE Select PLN 2016-07-25 99,91 98,15 +1,79% -0,54% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Akcji PLN 2016-07-26 13,83 13,84 -0,07% -13,07% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2016-07-26 11,19 11,18 +0,09% -1,41% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-26 8,21 8,19 +0,24% +0,37% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-07-26 11,93 11,90 +0,25% +1,88% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2016-07-26 7,81 7,78 +0,39% +1,17% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-07-26 7,74 7,76 -0,26% -5,38% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-07-26 5,43 5,43 0,00% -11,71% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-07-26 7,29 7,28 +0,14% +4,29% - - - - kup on-line
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-07-26 8,24 8,19 +0,61% -4,19% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-25 187,66 185,38 +1,23% -11,71% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-07-25 92,59 91,64 +1,04% +1,46% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2016-07-26 103,28 103,36 -0,08% +2,68% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-07-26 138,43 138,27 +0,12% -8,37% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-26 266,12 266,75 -0,24% -9,26% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2016-07-26 147,90 148,71 -0,54% -9,36% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny PLN 2016-06-23 68,73 67,87 +1,27% -12,43% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2016-07-26 181,29 181,06 +0,13% -1,51% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (L) Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji PLN 2016-07-26 153,32 153,65 -0,21% -7,32% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2016-07-26 326,11 326,62 -0,16% -9,08% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2016-07-26 59,88 60,17 -0,48% +3,44% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-07-26 142,87 143,18 -0,22% -17,82% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-07-26 199,50 199,58 -0,04% -4,68% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2016-07-26 152,39 154,75 -1,53% -23,87% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2016-07-26 109,85 109,37 +0,44% -3,78% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2016-07-26 99,64 99,32 +0,32% -4,00% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2016-07-26 174,04 173,63 +0,24% +5,13% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-06-30 1183,31 1224,23 -3,34% -4,07% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2016-07-25 113,51 112,77 +0,66% -9,90% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-26 90,49 90,07 +0,47% -1,97% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2016-07-25 47,81 48,00 -0,40% -6,37% - - - - kup on-line
Novo Akcji PLN 2016-07-27 143,80 144,29 -0,34% -24,91% - - - - kup on-line
Novo Akcji Globalnych PLN 2016-07-27 101,87 101,58 +0,29% -6,30% - - - - kup on-line
Novo Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2016-07-27 229,92 230,01 -0,04% +2,43% - - - - kup on-line
Novo Papierów Dłużnych PLN 2016-07-26 204,03 204,25 -0,11% +1,25% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2016-07-27 6,01 6,03 -0,33% -25,43% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2016-07-26 7,45 7,48 -0,40% -17,95% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2016-07-26 8,80 8,82 -0,23% -16,43% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-26 46,62 46,46 +0,34% -9,76% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-26 19,09 19,11 -0,10% -14,70% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-26 106,32 106,36 -0,04% +2,57% - - - - kup on-line
Pioneer Dynamicznych Spółek PLN 2016-07-26 17,61 17,57 +0,23% -6,87% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej PLN 2016-07-26 5,89 5,89 0,00% -1,01% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2016-07-26 10,79 10,77 +0,19% +10,78% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2016-07-26 8,46 8,43 +0,36% -10,85% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-26 6,15 6,14 +0,16% -10,87% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2016-07-26 1000,59 999,00 +0,16% -2,05% - - - - kup on-line
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-26 8,94 8,90 +0,45% -8,21% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-26 219,61 218,30 +0,60% -1,83% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-07-26 98,32 99,17 -0,86% -1,36% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-07-26 76,93 76,90 +0,04% -5,69% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2016-07-26 155,40 154,78 +0,40% +0,68% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2016-07-26 86,24 86,07 +0,20% -0,65% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2016-07-26 115,30 114,19 +0,97% +54,41% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2016-07-26 186,47 183,96 +1,36% +7,57% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2016-07-26 103,84 103,83 +0,01% +3,69% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-26 87,33 86,95 +0,44% -4,29% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2016-07-26 99,41 99,32 +0,09% +0,66% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2016-07-26 91,10 90,64 +0,51% -3,19% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2016-07-26 85,73 85,60 +0,15% -12,56% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2016-07-26 79,30 80,09 -0,99% -21,39% - - - - kup on-line
PZU Akcji Krakowiak PLN 2016-07-26 88,91 89,12 -0,24% -10,89% - - - - kup on-line
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-26 49,47 49,47 0,00% -0,90% - - - - kup on-line
PZU Akcji Nowa Europa PLN 2016-07-25 44,23 44,05 +0,41% -3,17% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-07-26 183,71 183,43 +0,15% -2,45% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-26 97,27 97,03 +0,25% -7,28% - - - - kup on-line
PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-07-26 107,20 107,41 -0,20% +15,50% - - - - kup on-line
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2016-07-26 131,43 131,49 -0,05% +4,59% - - - - kup on-line
PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2016-07-26 82,70 83,08 -0,46% -24,45% - - - - kup on-line
PZU Sejf+ PLN 2016-07-25 62,14 62,12 +0,03% +1,16% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2016-07-26 164,67 164,67 0,00% -3,40% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus lev PLN 2016-07-26 50,17 50,24 -0,14% -33,74% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Rosja PLN 2016-07-26 67,01 67,72 -1,05% +10,45% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus short PLN 2016-07-26 94,64 94,63 +0,01% +11,18% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Turcja PLN 2016-07-26 93,32 94,26 -1,00% -3,48% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska PLN 2016-07-26 101,60 101,41 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska PLN 2016-07-26 105,39 104,80 +0,56% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Brands PLN 2016-07-26 124,93 125,03 -0,08% -9,37% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-26 134,13 133,30 +0,62% -9,52% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja PLN 2016-07-25 250,39 248,12 +0,91% -12,77% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy PLN 2016-07-26 138,07 137,14 +0,68% -1,77% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych PLN 2016-07-26 71,38 71,36 +0,03% -9,74% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - emerging markets opportunities fund polska PLN 2016-07-26 109,31 109,05 +0,24% -1,07% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - highbridge US STEEP fund polska PLN 2016-07-26 114,35 114,25 +0,09% -1,34% - - - - kup on-line
Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-26 72,32 71,74 +0,81% -1,99% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A PLN 2016-07-26 7,75 7,72 +0,39% -3,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-07-26 1,77 1,77 0,00% -8,76% 7,72 7,71 +0,08% -3,65% kup on-line
Skarbiec SmartFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-07-01 11613,70 11576,40 +0,32% -9,80% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-26 90,92 90,60 +0,35% +3,01% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2016-07-26 97,24 97,23 +0,01% -4,73% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2016-07-25 1194,04 1180,96 +1,11% -6,97% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-07-25 987,19 968,24 +1,96% -0,66% - - - - kup on-line
Subfundusz BPS Akcji PLN 2016-07-26 90,40 90,38 +0,02% -11,17% - - - - kup on-line
Subfundusz Eques Akcji PLN 2016-07-25 13,32 13,18 +1,06% -7,69% - - - - kup on-line
Subfundusz Ipopema Globalnych Megatrendów PLN 2016-07-26 100,81 100,62 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji PLN 2016-07-26 99,56 99,75 -0,19% -8,13% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-26 135,47 135,00 +0,35% -0,41% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2016-07-26 118,59 118,34 +0,21% +6,42% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2016-07-26 104,38 104,37 +0,01% +1,04% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2016-07-26 103,28 103,22 +0,06% +3,50% - - - - kup on-line
Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2016-07-27 1005,13 1007,01 -0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2016-07-26 96,77 96,81 -0,04% -10,73% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2016-07-26 798,50 798,87 -0,05% -7,82% - - - - kup on-line
UniAkcje Dywidendowy PLN 2016-07-27 115,22 114,86 +0,31% -3,29% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-27 93,55 93,55 0,00% -3,01% - - - - kup on-line
UniAkcje Wzrostu PLN 2016-07-27 91,03 91,37 -0,37% -2,41% - - - - kup on-line
UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2016-07-27 104,97 104,91 +0,06% +0,47% - - - - kup on-line
UniAkcje: Nowa Europa PLN 2016-07-27 106,97 107,02 -0,05% +2,09% - - - - kup on-line
UniAkcje: Turcja PLN 2016-07-27 64,44 63,98 +0,72% -7,71% - - - - kup on-line
UniKorona Akcje PLN 2016-07-27 183,14 183,84 -0,38% -8,37% - - - - kup on-line
Union Investment Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy PLN 2016-07-27 105,42 105,62 -0,19% 0,00% - - - - kup on-line
UniStrategie Dynamiczny PLN 2016-07-27 102,16 102,08 +0,08% -7,38% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)