Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus PLN 2016-10-26 131,98 132,08 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny PLN 2016-10-26 1195,26 1181,03 +1,20% -0,29% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnych Spółek PLN 2016-10-26 99,30 99,55 -0,25% -6,50% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2016-10-26 81,48 81,16 +0,39% +0,09% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2016-10-26 131,52 131,54 -0,02% -9,30% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2016-10-26 109,94 111,12 -1,06% -1,43% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-26 129,17 129,18 -0,01% +3,11% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2016-10-26 87,20 87,41 -0,24% -5,91% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii PLN 2016-10-26 101,17 101,80 -0,62% +7,02% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Azjatyckich PLN 2016-10-26 98,57 99,10 -0,53% +1,64% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europa Equity Growth Select PLN 2016-10-26 96,59 98,26 -1,70% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Equity PLN 2016-10-26 96,38 96,79 -0,42% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia PLN 2016-10-26 106,78 107,35 -0,53% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich PLN 2016-10-26 101,28 102,31 -1,01% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-10-26 150,87 150,72 +0,10% +1,56% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short PLN 2016-10-26 112,91 112,60 +0,28% +10,54% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-26 116,63 116,52 +0,09% +7,37% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-10-26 89,84 89,97 -0,14% -7,02% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Perspektyw PLN 2016-10-26 103,43 103,54 -0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-10-26 30,50 30,53 -0,10% -6,07% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-10-26 38,19 38,24 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Tureckich PLN 2016-10-26 39,82 39,79 +0,08% +4,65% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2016-10-26 60,65 60,79 -0,23% -1,27% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich PLN 2016-10-26 1116,39 1121,07 -0,42% 0,00% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2016-10-26 1226,20 1226,86 -0,05% -3,42% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-10-26 1073,85 1072,74 +0,10% +10,35% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2016-10-26 989,21 989,99 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2016-10-26 87,46 87,51 -0,06% -2,17% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-10-26 115,68 116,26 -0,50% +2,25% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2016-10-26 166,95 166,43 +0,31% +3,77% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2016-10-26 149,14 149,43 -0,19% +5,55% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2016-10-26 167,50 167,10 +0,24% +3,86% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2016-10-26 434,87 435,23 -0,08% +0,59% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2016-10-26 2076,31 2075,96 +0,02% -1,73% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2016-10-26 124,09 124,02 +0,06% +1,70% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-26 99,71 99,73 -0,02% -8,36% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2016-10-26 104,61 104,61 0,00% -7,25% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych I Średnich Spółek PLN 2016-10-26 116,33 116,10 +0,20% +6,35% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-10-26 96,18 96,20 -0,02% -3,69% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2016-10-26 102,54 102,59 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2016-10-26 106,02 106,29 -0,25% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2016-10-26 128,25 128,31 -0,05% -4,65% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji PLN 2016-10-26 277,34 277,53 -0,07% -4,29% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2016-10-26 52,81 52,72 +0,17% +2,80% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) USD 2016-10-14 13,59 13,42 +1,27% -0,95% 53,22 52,14 +2,08% +4,28% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Globalny PLN 2016-10-26 175,48 175,80 -0,18% +0,61% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A PLN 2016-10-26 57,28 57,53 -0,43% -1,85% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-10-18 13,23 13,09 +1,07% -1,93% 57,08 56,23 +1,51% +0,04% kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Akcji A PLN 2016-10-26 100,04 100,14 -0,10% -0,79% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-27 93,29 92,99 +0,32% -6,63% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2016-10-26 134,72 134,88 -0,12% +2,84% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-10-26 135,74 135,71 +0,02% +8,77% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2016-10-26 99,03 98,99 +0,04% +8,38% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-26 128,86 128,64 +0,17% +6,01% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2016-10-26 178,70 178,33 +0,21% +6,50% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2016-10-26 82,79 82,66 +0,16% -0,16% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2016-10-26 105,00 104,90 +0,10% +0,51% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny PLN 2016-10-26 13,08 13,13 -0,38% +0,23% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-26 13,78 13,77 +0,07% -3,03% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2016-10-27 90,31 90,32 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU PLN 2016-10-27 93,38 93,59 -0,22% 0,00% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 PLN 2016-10-27 101,19 101,75 -0,55% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-10-26 335,43 335,78 -0,10% -7,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2016-10-26 249,72 250,10 -0,15% +4,24% - - - - kup on-line
Investor Parasol Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2016-10-26 231,07 232,30 -0,53% +4,48% - - - - kup on-line
Investor Parasol Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-26 47,93 48,12 -0,39% +0,61% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2016-10-26 97,17 98,03 -0,88% +0,19% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-10-26 82,60 83,29 -0,83% -0,37% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2016-10-26 166,73 167,96 -0,73% +33,44% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC PLN 2016-10-26 71,86 72,70 -1,16% +8,11% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Globalny Akcji PLN 2016-10-26 89,42 89,74 -0,36% -4,31% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2016-10-26 212,94 214,81 -0,87% -0,50% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy PLN 2016-10-26 191,81 192,61 -0,42% -2,91% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii PLN 2016-10-26 85,18 85,86 -0,79% +9,05% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja PLN 2016-10-26 133,25 133,27 -0,02% +19,02% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2016-10-26 79,45 79,44 +0,01% +5,18% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja PLN 2016-10-26 167,15 167,57 -0,25% -3,89% - - - - kup on-line
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-10-26 162,23 162,07 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-26 124,48 124,56 -0,06% -2,80% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów PLN 2016-10-26 105,00 105,63 -0,60% +1,20% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-26 150,99 151,20 -0,14% +1,26% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz m-indeks. PLN 2016-10-26 111,70 111,56 +0,13% +10,39% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Eqiuty PLN 2016-10-26 115,99 115,54 +0,39% +8,55% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-26 86,29 86,19 +0,12% +2,03% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-10-26 83,55 83,58 -0,04% -4,17% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2016-10-26 132,69 132,69 0,00% -0,26% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-10-26 94,45 94,19 +0,28% +6,43% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-10-26 70,69 70,85 -0,23% -13,90% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-26 331,54 332,87 -0,40% -5,94% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CEE Select PLN 2016-10-26 105,58 105,26 +0,30% +6,97% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz LM Global Resources Fund PLN 2016-10-26 102,48 103,21 -0,71% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz LM Opportunity Fund PLN 2016-10-26 87,48 88,02 -0,61% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Akcji PLN 2016-10-26 14,19 14,23 -0,28% -8,57% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-10-26 9,23 9,23 0,00% +8,97% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-10-26 11,68 11,65 +0,26% +2,01% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2016-10-26 11,41 11,50 -0,78% +2,42% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2016-10-26 8,66 8,66 0,00% +10,46% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-10-26 7,94 7,95 -0,13% -1,37% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-10-26 5,59 5,60 -0,18% -7,30% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-10-26 7,31 7,31 0,00% +5,03% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-10-26 8,40 8,47 -0,83% +6,73% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-26 191,85 191,79 +0,03% -6,57% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-10-26 98,24 98,00 +0,24% +8,61% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-10-26 138,82 139,64 -0,59% -2,42% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-26 278,13 278,14 0,00% -4,26% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2016-10-26 155,87 156,03 -0,10% -2,21% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2016-10-26 198,49 198,14 +0,18% +8,96% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2016-10-26 341,75 341,65 +0,03% -3,02% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2016-10-26 65,69 65,77 -0,12% +25,29% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) PLN 2016-10-26 153,32 154,27 -0,62% -3,74% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-10-26 146,10 146,41 -0,21% -10,21% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-10-26 203,32 204,11 -0,39% +0,20% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2016-10-26 163,36 162,90 +0,28% -15,48% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2016-10-26 112,27 112,89 -0,55% +1,85% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2016-10-26 105,75 107,23 -1,38% +8,14% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2016-10-26 174,78 174,81 -0,02% +7,40% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-26 116,72 116,88 -0,14% -6,97% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-26 97,60 97,35 +0,26% +5,15% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier PLN 2016-10-26 49,30 49,51 -0,42% +3,77% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-27 145,45 144,78 +0,46% -21,26% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Globalnych PLN 2016-10-27 100,17 100,41 -0,24% -5,27% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-26 100,18 100,22 -0,04% -6,63% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-26 145,72 145,57 +0,10% +7,08% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2016-10-27 5,99 6,03 -0,66% -22,21% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2016-10-26 7,37 7,41 -0,54% -15,87% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2016-10-26 9,06 9,03 +0,33% -5,62% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-10-26 19,55 19,56 -0,05% -6,24% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-10-26 19,23 19,18 +0,26% +2,56% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2016-10-26 9,85 9,83 +0,20% +3,47% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej PLN 2016-10-26 6,29 6,31 -0,32% +9,97% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2016-10-26 10,74 10,75 -0,09% +12,82% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2016-10-26 8,85 8,91 -0,67% -1,34% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-10-26 6,46 6,51 -0,77% -1,67% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-10-26 1031,47 1035,43 -0,38% +1,54% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-10-26 103,72 103,83 -0,11% +0,08% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2016-10-26 46,35 46,40 -0,11% -8,51% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2016-10-26 105,06 105,39 -0,31% -2,34% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-26 228,00 227,49 +0,22% +2,58% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-10-26 101,68 102,31 -0,62% +1,20% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-10-26 77,58 77,72 -0,18% -3,53% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-10-26 89,12 89,92 -0,89% +2,08% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2016-10-26 97,81 97,92 -0,11% +0,89% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2016-10-26 92,72 93,40 -0,73% +1,67% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2016-10-26 86,86 87,02 -0,18% -7,23% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2016-10-26 83,04 82,88 +0,19% -13,38% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2016-10-26 163,68 162,64 +0,64% +5,19% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2016-10-26 89,18 89,31 -0,15% +3,41% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny PLN 2016-10-26 112,90 114,36 -1,28% +46,70% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2016-10-26 187,96 188,03 -0,04% +7,95% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak PLN 2016-10-26 93,73 93,56 +0,18% -3,27% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-26 52,91 52,73 +0,34% +5,57% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2016-10-26 45,38 45,41 -0,07% -0,72% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2016-10-26 80,63 81,03 -0,49% -16,73% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Telekomunikacja Media Technologia PLN 2016-10-26 49,79 49,71 +0,16% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-10-26 186,40 187,41 -0,54% +0,64% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-10-26 100,51 101,11 -0,59% -0,03% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-10-26 117,13 117,16 -0,03% +22,23% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2016-10-26 170,28 170,38 -0,06% -0,58% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev PLN 2016-10-26 48,92 49,30 -0,77% -30,21% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja PLN 2016-10-26 71,37 71,97 -0,83% +16,98% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short PLN 2016-10-26 94,71 94,34 +0,39% +9,45% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Turcja PLN 2016-10-26 99,66 99,44 +0,22% +8,57% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Emerging markets opportunities fund polska PLN 2016-10-26 113,99 115,22 -1,07% +6,32% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska PLN 2016-10-26 104,49 105,57 -1,02% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska PLN 2016-10-26 97,37 98,12 -0,76% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2016-10-26 109,64 110,36 -0,65% +2,82% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-10-26 142,31 142,95 -0,45% -2,23% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcji PLN 2016-10-26 263,47 263,87 -0,15% -5,14% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-26 141,44 141,82 -0,27% -0,02% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-26 79,22 79,08 +0,18% +7,67% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A PLN 2016-10-26 7,95 8,03 -1,00% +3,11% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-10-18 1,82 1,80 +1,11% +3,41% 7,85 7,73 +1,55% +5,48% kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych PLN 2016-10-26 74,60 75,24 -0,85% +3,81% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands PLN 2016-10-26 126,59 127,67 -0,85% +2,22% - - - - kup on-line
Skarbiec Smartfiz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-09-30 13188,60 12955,90 +1,80% +12,27% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-10-26 92,21 92,21 0,00% +5,53% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2016-10-26 98,73 98,86 -0,13% -2,69% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2016-10-25 95,17 95,25 -0,08% -7,75% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2016-10-25 782,55 782,95 -0,05% -7,53% - - - - kup on-line
UniAkcje Dywidendowy PLN 2016-10-27 118,99 119,23 -0,20% +4,64% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2016-10-27 99,58 99,82 -0,24% +5,10% - - - - kup on-line
UniAkcje Wzrostu PLN 2016-10-27 96,78 96,75 +0,03% +3,85% - - - - kup on-line
UniAkcje: Nowa Europa PLN 2016-10-27 112,34 112,26 +0,07% +6,91% - - - - kup on-line
UniAkcje: Turcja PLN 2016-10-27 66,47 66,32 +0,23% -1,15% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Biopharma PLN 2016-10-27 101,06 101,63 -0,56% -3,53% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy PLN 2016-10-27 103,86 103,94 -0,08% -0,09% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2016-10-27 107,47 107,15 +0,30% +9,64% - - - - kup on-line
UniKorona Akcje PLN 2016-10-27 193,40 193,35 +0,03% -1,49% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)