Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-07-01 975,42 986,72 -1,15% -2,22% - - - - kup on-line
Agio Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-07-27 128,84 129,27 -0,33% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Agresywny PLN 2016-07-27 77,21 77,18 +0,04% -6,56% - - - - kup on-line
Alior Stabilnych Spółek PLN 2016-07-27 96,74 96,84 -0,10% -11,39% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2016-07-27 129,44 129,72 -0,22% -13,64% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2016-07-27 110,67 110,45 +0,20% -2,80% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-27 120,70 120,72 -0,02% -5,09% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2016-07-27 98,70 98,37 +0,34% +2,96% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2016-07-27 84,69 84,80 -0,13% -11,44% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-07-27 145,35 145,33 +0,01% -3,18% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Short PLN 2016-07-27 113,11 112,59 +0,46% +12,44% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-27 108,56 108,62 -0,06% -0,52% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-07-27 86,57 86,68 -0,13% -11,97% - - - - kup on-line
Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw PLN 2016-07-27 103,67 103,59 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Polskich Subfundusz PLN 2016-07-27 29,65 29,68 -0,10% -11,33% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Tureckich Subfundusz PLN 2016-07-27 37,97 37,31 +1,77% -0,39% - - - - kup on-line
Arka Platinum Stabilny Subfundusz PLN 2016-07-27 61,03 60,97 +0,10% -0,18% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2016-07-27 86,82 86,45 +0,43% -6,41% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-27 114,43 114,06 +0,32% +1,94% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2016-07-27 157,70 157,82 -0,08% +0,14% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2016-07-27 143,99 143,26 +0,51% +2,93% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2016-07-27 161,21 160,57 +0,40% -1,71% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2016-07-27 413,04 413,78 -0,18% -4,81% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2016-07-27 1992,88 1996,29 -0,17% -6,80% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2016-07-27 122,64 122,83 -0,15% -0,91% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-27 95,81 95,77 +0,04% -15,62% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2016-07-27 100,78 100,74 +0,04% -13,40% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych I Średnich Spółek PLN 2016-07-27 105,95 105,89 +0,06% -5,08% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Equity Central Europe PLN 2016-07-27 92,72 92,13 +0,64% -10,67% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2016-07-27 97,67 97,83 -0,16% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2016-07-27 104,90 104,56 +0,33% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ Konserwatywny PLN 2016-07-27 105,19 105,21 -0,02% +1,35% - - - - kup on-line
BNP Paribas Akcji PLN 2016-07-27 122,36 122,58 -0,18% -11,15% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-07-27 268,79 269,24 -0,17% -7,98% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A PLN 2016-07-27 49,81 49,85 -0,08% -3,13% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) USD 2016-07-27 12,53 12,56 -0,24% -8,74% 49,72 49,86 -0,28% -3,82% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej A PLN 2016-07-27 55,42 55,14 +0,51% -4,63% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej A (EUR) EUR 2016-07-27 12,68 12,62 +0,48% -9,43% 55,40 55,02 +0,69% -3,93% kup on-line
BPH Subfundusz Akcji Globalny PLN 2016-07-27 176,95 176,81 +0,08% +2,71% - - - - kup on-line
BPH Subfundusz Superior Akcji PLN 2016-07-27 96,92 97,11 -0,20% +0,71% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2016-07-27 128,61 127,71 +0,70% -2,16% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-07-27 127,33 126,15 +0,94% +1,46% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2016-07-27 96,36 94,49 +1,98% +4,00% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-27 122,76 122,32 +0,36% +0,75% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2016-07-27 172,96 172,98 -0,01% +3,10% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2016-07-27 77,34 76,84 +0,65% -7,05% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2016-07-27 100,02 99,66 +0,36% -5,45% - - - - kup on-line
DB Funds Dynamiczny PLN 2016-07-27 12,61 12,58 +0,24% -4,61% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2016-07-27 101,23 101,25 -0,02% +1,55% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2016-07-27 96,51 96,53 -0,02% -2,18% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks MSCI EMU PLN 2016-07-28 90,58 89,99 +0,66% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks S&P 500 PLN 2016-07-28 102,65 102,85 -0,19% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2016-07-28 90,74 91,07 -0,36% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2016-07-27 94,76 94,75 +0,01% -3,95% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2016-07-27 186,48 184,47 +1,09% -12,12% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2016-07-27 223,11 222,83 +0,13% -2,14% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2016-07-27 155,95 157,65 -1,08% +13,07% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2016-07-27 67,90 67,83 +0,10% -2,05% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2016-07-27 206,85 206,19 +0,32% -3,86% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2016-07-27 123,44 122,84 +0,49% +11,61% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2016-07-27 81,15 80,51 +0,79% +2,63% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2016-07-27 83,23 83,86 -0,75% +15,32% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2016-07-27 237,87 237,99 -0,05% -1,86% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-27 46,45 46,04 +0,89% -3,55% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2016-07-27 162,87 160,44 +1,51% -6,27% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2016-07-27 319,03 319,78 -0,23% -14,60% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-27 81,00 81,03 -0,04% -6,17% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2016-07-27 94,69 94,12 +0,61% -1,01% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-07-27 90,57 90,44 +0,14% -7,70% - - - - kup on-line
IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-27 99,89 99,97 -0,08% -0,20% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2016-07-27 120,81 121,10 -0,24% -7,55% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2016-07-27 116,67 116,04 +0,54% +11,68% - - - - kup on-line
Ipopema Subfundusz Dłużny PLN 2016-07-27 107,54 107,55 -0,01% +5,33% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-27 79,75 79,67 +0,10% -6,34% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-07-27 79,13 79,23 -0,13% -11,01% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2016-07-27 129,78 130,20 -0,32% -5,12% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-07-27 85,22 84,99 +0,27% -4,84% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-07-27 69,74 69,81 -0,10% -18,46% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2016-07-27 1349,74 1335,81 +1,04% +1,61% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz Akcji PLN 2016-07-27 326,98 327,18 -0,06% -9,29% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz CEE Select PLN 2016-07-27 100,44 99,75 +0,69% +0,28% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Akcji PLN 2016-07-27 13,84 13,83 +0,07% -12,68% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2016-07-27 11,23 11,19 +0,36% +2,00% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-27 8,23 8,21 +0,24% +3,39% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-07-27 11,89 11,93 -0,34% +3,21% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2016-07-27 7,86 7,81 +0,64% +2,61% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-07-27 7,74 7,74 0,00% -4,21% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-07-27 5,43 5,43 0,00% -11,27% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-07-27 7,29 7,29 0,00% +5,81% - - - - kup on-line
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-07-27 8,25 8,24 +0,12% -3,40% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-27 187,39 187,67 -0,15% -11,09% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-07-27 93,07 93,18 -0,12% +2,68% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2016-07-27 103,03 103,28 -0,24% +2,38% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-07-27 138,89 138,43 +0,33% -6,73% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-27 266,68 266,12 +0,21% -8,66% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2016-07-27 149,31 147,90 +0,95% -6,99% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny PLN 2016-06-23 68,73 67,87 +1,27% -12,43% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2016-07-27 182,04 181,29 +0,41% -0,36% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (L) Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji PLN 2016-07-27 153,41 153,32 +0,06% -5,62% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2016-07-27 325,88 326,11 -0,07% -8,85% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2016-07-27 59,73 59,88 -0,25% +4,48% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-07-27 143,89 142,87 +0,71% -15,61% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-07-27 199,71 199,50 +0,11% -2,74% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2016-07-27 155,06 152,39 +1,75% -22,03% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2016-07-27 110,17 109,85 +0,29% -1,27% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2016-07-27 99,82 99,64 +0,18% -0,78% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2016-07-27 174,25 174,04 +0,12% +6,02% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-06-30 1183,31 1224,23 -3,34% -4,07% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2016-07-27 113,22 113,55 -0,29% -9,93% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-27 90,89 90,49 +0,44% -1,06% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2016-07-27 47,99 47,67 +0,67% -5,29% - - - - kup on-line
Novo Akcji PLN 2016-07-28 144,41 143,80 +0,42% -25,79% - - - - kup on-line
Novo Akcji Globalnych PLN 2016-07-28 101,81 101,87 -0,06% -4,82% - - - - kup on-line
Novo Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2016-07-28 229,90 229,92 -0,01% +2,55% - - - - kup on-line
Novo Papierów Dłużnych PLN 2016-07-28 203,93 203,90 +0,01% +1,65% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2016-07-28 6,00 6,01 -0,17% -26,83% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2016-07-27 7,42 7,45 -0,40% -17,65% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2016-07-27 8,81 8,80 +0,11% -15,94% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-27 46,81 46,62 +0,41% -8,05% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-27 19,07 19,09 -0,10% -14,48% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-27 106,24 106,32 -0,08% +3,56% - - - - kup on-line
Pioneer Dynamicznych Spółek PLN 2016-07-27 17,63 17,61 +0,11% -6,07% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej PLN 2016-07-27 5,85 5,89 -0,68% +0,52% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2016-07-27 10,82 10,79 +0,28% +12,01% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2016-07-27 8,46 8,46 0,00% -8,24% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-27 6,16 6,15 +0,16% -8,61% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2016-07-27 1004,00 1000,59 +0,34% -0,47% - - - - kup on-line
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-27 8,93 8,94 -0,11% -7,56% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-27 220,26 219,61 +0,30% -0,42% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-07-27 99,05 98,32 +0,74% +0,56% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-07-27 76,90 76,93 -0,04% -5,21% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2016-07-27 156,46 155,40 +0,68% +2,64% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2016-07-27 86,46 86,24 +0,26% +0,65% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2016-07-27 117,50 115,30 +1,91% +61,58% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2016-07-27 187,38 186,47 +0,49% +9,80% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2016-07-27 104,24 103,84 +0,39% +4,06% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-27 87,52 87,33 +0,22% -1,76% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2016-07-27 99,26 99,41 -0,15% +2,29% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2016-07-27 91,35 91,10 +0,27% -0,68% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2016-07-27 86,14 85,73 +0,48% -10,76% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2016-07-27 80,20 79,30 +1,13% -19,39% - - - - kup on-line
PZU Akcji Krakowiak PLN 2016-07-27 88,79 88,91 -0,13% -10,84% - - - - kup on-line
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-27 49,47 49,47 0,00% -0,22% - - - - kup on-line
PZU Akcji Nowa Europa PLN 2016-07-27 44,07 44,14 -0,16% -2,69% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-07-27 184,01 183,71 +0,16% -0,38% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-27 97,08 97,27 -0,20% -5,83% - - - - kup on-line
PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-07-27 107,61 107,20 +0,38% +16,16% - - - - kup on-line
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2016-07-27 131,45 131,43 +0,02% +4,65% - - - - kup on-line
PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2016-07-27 83,59 82,70 +1,08% -23,02% - - - - kup on-line
PZU Sejf+ PLN 2016-07-27 62,11 62,10 +0,02% +1,09% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2016-07-27 164,24 164,67 -0,26% -3,13% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus lev PLN 2016-07-27 49,63 50,17 -1,08% -34,85% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Rosja PLN 2016-07-27 67,36 67,01 +0,52% +13,17% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus short PLN 2016-07-27 95,18 94,64 +0,57% +12,08% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Turcja PLN 2016-07-27 94,95 93,32 +1,75% +1,57% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska PLN 2016-07-27 102,35 101,60 +0,74% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska PLN 2016-07-27 105,61 105,39 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Brands PLN 2016-07-27 125,23 124,93 +0,24% -6,62% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-27 134,52 134,13 +0,29% -9,03% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja PLN 2016-07-27 250,40 251,14 -0,29% -11,99% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy PLN 2016-07-27 138,69 138,07 +0,45% -0,15% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych PLN 2016-07-27 71,69 71,38 +0,43% -7,17% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - emerging markets opportunities fund polska PLN 2016-07-27 110,13 109,31 +0,75% +3,33% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - highbridge US STEEP fund polska PLN 2016-07-27 114,05 114,35 -0,26% +0,24% - - - - kup on-line
Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-27 71,95 72,32 -0,51% -1,03% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A PLN 2016-07-27 7,77 7,75 +0,26% +0,13% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-07-27 1,78 1,77 +0,56% -4,81% 7,78 7,72 +0,78% +0,96% kup on-line
Skarbiec SmartFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-07-01 11613,70 11576,40 +0,32% -9,80% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-27 90,74 90,92 -0,20% +3,02% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2016-07-27 96,97 97,24 -0,28% -4,96% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2016-07-27 1196,43 1195,39 +0,09% -6,11% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-07-27 1000,08 990,04 +1,01% +2,94% - - - - kup on-line
Subfundusz BPS Akcji PLN 2016-07-28 90,14 89,98 +0,18% -11,15% - - - - kup on-line
Subfundusz Eques Akcji PLN 2016-07-27 13,28 13,33 -0,38% -7,46% - - - - kup on-line
Subfundusz Ipopema Globalnych Megatrendów PLN 2016-07-27 101,31 100,81 +0,50% 0,00% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji PLN 2016-07-27 99,43 99,56 -0,13% -8,22% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-27 135,56 135,47 +0,07% -0,09% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2016-07-27 118,36 118,59 -0,19% +6,23% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2016-07-27 104,39 104,38 +0,01% +1,06% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2016-07-27 103,19 103,28 -0,09% +3,72% - - - - kup on-line
Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2016-07-28 1007,87 1005,13 +0,27% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2016-07-27 96,76 96,77 -0,01% -10,70% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2016-07-27 798,44 798,50 -0,01% -7,76% - - - - kup on-line
UniAkcje Dywidendowy PLN 2016-07-28 115,35 115,22 +0,11% -3,36% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-28 94,01 93,55 +0,49% -2,98% - - - - kup on-line
UniAkcje Wzrostu PLN 2016-07-28 91,14 91,03 +0,12% -3,10% - - - - kup on-line
UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2016-07-28 104,77 104,97 -0,19% +1,10% - - - - kup on-line
UniAkcje: Nowa Europa PLN 2016-07-28 107,47 106,97 +0,47% +1,43% - - - - kup on-line
UniAkcje: Turcja PLN 2016-07-28 65,21 64,44 +1,19% -6,19% - - - - kup on-line
UniKorona Akcje PLN 2016-07-28 183,13 183,14 -0,01% -9,26% - - - - kup on-line
Union Investment Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy PLN 2016-07-28 105,31 105,42 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
UniStrategie Dynamiczny PLN 2016-07-28 102,22 102,16 +0,06% -6,90% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)