Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-07-01 975,42 986,72 -1,15% -2,22% - - - - kup on-line
Agio Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-07-25 128,90 128,17 +0,57% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Agresywny PLN 2016-07-25 76,96 76,53 +0,56% -7,12% - - - - kup on-line
Alior Stabilnych Spółek PLN 2016-07-25 96,98 96,17 +0,84% -11,31% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2016-07-25 130,09 128,90 +0,92% -13,37% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2016-07-25 110,63 110,22 +0,37% -4,52% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-25 120,42 119,68 +0,62% -6,06% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Energetyczny PLN 2016-07-25 99,16 99,66 -0,50% +2,31% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2016-07-25 85,03 84,39 +0,76% -11,45% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-07-25 144,52 143,97 +0,38% -4,15% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Short PLN 2016-07-25 112,59 113,26 -0,59% +11,70% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-25 108,15 107,30 +0,79% -1,59% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-07-25 86,69 85,83 +1,00% -12,29% - - - - kup on-line
Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw PLN 2016-07-25 103,62 103,58 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Polskich Subfundusz PLN 2016-07-25 29,72 29,46 +0,88% -11,36% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Tureckich Subfundusz PLN 2016-07-25 37,62 35,95 +4,65% -4,78% - - - - kup on-line
Arka Platinum Stabilny Subfundusz PLN 2016-07-25 60,98 60,90 +0,13% -0,75% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2016-07-25 86,39 86,11 +0,33% -8,13% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-25 113,82 113,22 +0,53% -0,51% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2016-07-25 157,02 156,23 +0,51% -1,06% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2016-07-25 142,53 142,02 +0,36% +1,17% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2016-07-25 159,96 159,29 +0,42% -3,37% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2016-07-25 413,34 410,83 +0,61% -5,80% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2016-07-25 1999,56 1982,00 +0,89% -6,90% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2016-07-25 122,70 121,84 +0,71% -1,96% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-25 96,02 94,99 +1,08% -16,34% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dużych Spółek PLN 2016-07-25 101,01 99,92 +1,09% -13,66% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych I Średnich Spółek PLN 2016-07-25 105,71 104,65 +1,01% -6,41% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Equity Central Europe PLN 2016-07-25 91,93 90,45 +1,64% -12,67% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2016-07-25 98,01 97,02 +1,02% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2016-07-25 104,49 104,54 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ Konserwatywny PLN 2016-07-25 105,19 105,14 +0,05% +1,39% - - - - kup on-line
BNP Paribas Akcji PLN 2016-07-25 122,79 121,55 +1,02% -10,76% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2016-07-25 269,63 267,83 +0,67% -7,90% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A PLN 2016-07-25 49,69 49,49 +0,40% -3,74% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) USD 2016-07-25 12,52 12,53 -0,08% -8,68% 49,46 49,73 -0,54% -3,95% kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej A PLN 2016-07-25 55,13 54,52 +1,12% -6,35% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej A (EUR) EUR 2016-07-25 12,64 12,51 +1,04% -11,55% 55,06 54,68 +0,71% -6,66% kup on-line
BPH Subfundusz Akcji Globalny PLN 2016-07-25 176,31 176,80 -0,28% +0,75% - - - - kup on-line
BPH Subfundusz Superior Akcji PLN 2016-07-25 97,29 96,59 +0,72% +0,87% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2016-07-25 127,40 126,76 +0,50% -3,63% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-07-25 125,40 123,91 +1,20% -1,75% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2016-07-25 94,96 90,54 +4,88% -1,08% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-25 122,74 121,62 +0,92% +1,10% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2016-07-25 173,09 172,00 +0,63% +2,95% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2016-07-25 76,92 75,76 +1,53% -9,19% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2016-07-25 99,45 98,47 +1,00% -6,38% - - - - kup on-line
DB Funds Dynamiczny PLN 2016-07-25 12,53 12,49 +0,32% -5,65% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2016-07-25 101,26 101,26 0,00% +1,54% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2016-07-25 96,57 96,43 +0,15% -2,53% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks MSCI EMU PLN 2016-07-26 89,80 89,51 +0,32% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks S&P 500 PLN 2016-07-26 102,83 103,14 -0,30% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2016-07-26 91,60 90,53 +1,18% 0,00% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2016-07-25 94,76 94,44 +0,34% -4,36% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Agrobiznes PLN 2016-07-25 183,76 182,43 +0,73% -15,34% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji PLN 2016-07-25 221,97 220,18 +0,81% -3,63% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2016-07-25 156,23 156,55 -0,20% +11,11% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC PLN 2016-07-25 67,78 67,66 +0,18% -5,66% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2016-07-25 205,78 205,15 +0,31% -8,13% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja PLN 2016-07-25 123,04 122,66 +0,31% +7,90% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki PLN 2016-07-25 80,19 79,57 +0,78% +0,17% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2016-07-25 83,89 83,40 +0,59% +15,85% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2016-07-25 237,59 236,39 +0,51% -2,84% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-25 46,17 45,47 +1,54% -5,83% - - - - kup on-line
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja PLN 2016-07-25 161,47 155,52 +3,83% -10,36% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Dużych Spółek PLN 2016-07-25 319,76 316,65 +0,98% -15,24% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-25 80,86 80,62 +0,30% -8,03% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2016-07-25 93,56 92,97 +0,63% -2,64% - - - - kup on-line
Investor Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-07-25 90,41 90,25 +0,18% -8,97% - - - - kup on-line
IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-25 99,71 98,94 +0,78% -1,37% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2016-07-25 121,57 120,27 +1,08% -7,27% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2016-07-25 116,01 116,99 -0,84% +10,77% - - - - kup on-line
Ipopema Subfundusz Dłużny PLN 2016-07-25 107,59 107,61 -0,02% +5,40% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-25 79,28 78,79 +0,62% -7,56% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny PLN 2016-07-25 79,17 78,45 +0,92% -11,49% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2016-07-25 129,49 129,64 -0,12% -6,36% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-07-25 84,74 84,19 +0,65% -6,14% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2016-07-25 69,93 69,29 +0,92% -18,61% - - - - kup on-line
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ PLN 2016-06-30 1335,81 1317,18 +1,41% +0,56% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz Akcji PLN 2016-07-25 327,04 325,61 +0,44% -9,95% - - - - kup on-line
Legg Mason Subfundusz CEE Select PLN 2016-07-25 99,91 98,15 +1,79% -0,54% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Akcji PLN 2016-07-25 13,84 13,75 +0,65% -13,01% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2016-07-25 11,18 11,17 +0,09% -1,50% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-25 8,19 8,19 0,00% +0,12% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2016-07-25 11,90 11,93 -0,25% +1,62% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2016-07-25 7,78 7,74 +0,52% +0,78% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-07-25 7,76 7,69 +0,91% -5,13% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Polskich PLN 2016-07-25 5,43 5,39 +0,74% -11,71% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-07-25 7,28 7,28 0,00% +4,15% - - - - kup on-line
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2016-07-25 8,19 8,13 +0,74% -4,77% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-25 187,66 185,38 +1,23% -11,71% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2016-07-25 92,59 91,64 +1,04% +1,46% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2016-07-25 103,36 103,31 +0,05% +2,76% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2016-07-25 138,27 138,07 +0,14% -8,47% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-25 266,75 264,45 +0,87% -9,05% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2016-07-25 148,71 145,54 +2,18% -8,86% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny PLN 2016-06-23 68,73 67,87 +1,27% -12,43% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2016-07-25 181,06 179,83 +0,68% -1,64% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (L) Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji PLN 2016-07-25 153,65 153,89 -0,16% -7,12% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2016-07-25 326,62 323,51 +0,96% -8,93% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2016-07-25 60,17 60,58 -0,68% +3,94% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-07-25 143,18 143,22 -0,03% -17,64% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2016-07-25 199,58 199,74 -0,08% -4,64% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2016-07-25 154,75 154,95 -0,13% -22,69% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2016-07-25 109,37 109,27 +0,09% -4,20% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2016-07-25 99,32 99,49 -0,17% -4,31% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2016-07-25 173,63 174,01 -0,22% +4,89% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-06-30 1183,31 1224,23 -3,34% -4,07% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji PLN 2016-07-25 113,51 112,77 +0,66% -9,90% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-25 90,07 89,48 +0,66% -2,43% - - - - kup on-line
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier PLN 2016-07-25 47,81 48,00 -0,40% -6,37% - - - - kup on-line
Novo Akcji PLN 2016-07-26 144,29 144,80 -0,35% -26,18% - - - - kup on-line
Novo Akcji Globalnych PLN 2016-07-26 101,58 101,71 -0,13% -7,25% - - - - kup on-line
Novo Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2016-07-26 230,01 229,90 +0,05% +2,23% - - - - kup on-line
Novo Papierów Dłużnych PLN 2016-07-26 204,03 204,25 -0,11% +1,25% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2016-07-26 6,03 6,03 0,00% -26,73% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2016-07-25 7,48 7,39 +1,22% -17,62% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2016-07-25 8,82 8,76 +0,68% -16,24% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-25 46,46 46,41 +0,11% -10,07% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-25 19,11 18,96 +0,79% -14,61% - - - - kup on-line
Pioneer Akcji Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-25 106,36 106,14 +0,21% +2,60% - - - - kup on-line
Pioneer Dynamicznych Spółek PLN 2016-07-25 17,57 17,47 +0,57% -7,09% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej PLN 2016-07-25 5,89 5,91 -0,34% -1,01% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2016-07-25 10,77 10,76 +0,09% +10,57% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2016-07-25 8,43 8,44 -0,12% -11,17% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-25 6,14 6,14 0,00% -11,01% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ PLN 2016-07-25 999,00 993,99 +0,50% -2,21% - - - - kup on-line
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-25 8,90 8,84 +0,68% -8,62% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-25 218,30 217,67 +0,29% -2,42% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2016-07-25 99,17 97,89 +1,31% -0,51% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Plus PLN 2016-07-25 76,90 76,39 +0,67% -5,73% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2016-07-25 154,78 154,22 +0,36% +0,28% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2016-07-25 86,07 86,02 +0,06% -0,84% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Surowców Globalny PLN 2016-07-25 114,19 115,12 -0,81% +52,93% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2016-07-25 183,96 183,18 +0,43% +6,12% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2016-07-25 103,83 103,80 +0,03% +3,68% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-25 86,95 87,17 -0,25% -4,70% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2016-07-25 99,32 99,52 -0,20% +0,57% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2016-07-25 90,64 90,66 -0,02% -3,68% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2016-07-25 85,60 85,56 +0,05% -12,69% - - - - kup on-line
PKO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2016-07-25 80,09 80,23 -0,17% -20,61% - - - - kup on-line
PZU Akcji Krakowiak PLN 2016-07-25 89,12 88,39 +0,83% -10,68% - - - - kup on-line
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-25 49,47 49,27 +0,41% -0,90% - - - - kup on-line
PZU Akcji Nowa Europa PLN 2016-07-25 44,23 44,05 +0,41% -3,17% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2016-07-25 183,43 183,88 -0,24% -2,60% - - - - kup on-line
PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2016-07-25 97,03 97,22 -0,20% -7,51% - - - - kup on-line
PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2016-07-25 107,41 106,78 +0,59% +15,73% - - - - kup on-line
PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2016-07-25 131,49 131,42 +0,05% +4,64% - - - - kup on-line
PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2016-07-25 83,08 82,79 +0,35% -24,10% - - - - kup on-line
PZU Sejf+ PLN 2016-07-25 62,14 62,12 +0,03% +1,16% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2016-07-25 164,67 163,70 +0,59% -3,40% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus lev PLN 2016-07-25 50,24 49,53 +1,43% -33,65% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Rosja PLN 2016-07-25 67,72 68,04 -0,47% +11,62% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus short PLN 2016-07-25 94,63 95,32 -0,72% +11,17% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Turcja PLN 2016-07-25 94,26 89,51 +5,31% -2,50% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska PLN 2016-07-25 101,41 101,39 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska PLN 2016-07-25 104,80 105,10 -0,29% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Brands PLN 2016-07-25 125,03 124,35 +0,55% -9,29% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-07-25 133,30 132,65 +0,49% -10,08% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja PLN 2016-07-25 250,39 248,12 +0,91% -12,77% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcji Nowej Europy PLN 2016-07-25 137,14 136,43 +0,52% -2,43% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych PLN 2016-07-25 71,36 71,09 +0,38% -9,76% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - emerging markets opportunities fund polska PLN 2016-07-25 109,05 108,55 +0,46% -1,30% - - - - kup on-line
Skarbiec JPMorgan - highbridge US STEEP fund polska PLN 2016-07-25 114,25 113,94 +0,27% -1,42% - - - - kup on-line
Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-25 71,74 71,33 +0,57% -2,78% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A PLN 2016-07-25 7,72 7,72 0,00% -3,38% - - - - kup on-line
Skarbiec Rynków Wschodzących A (EUR) EUR 2016-07-25 1,77 1,77 0,00% -8,76% 7,71 7,74 -0,32% -3,73% kup on-line
Skarbiec SmartFIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-07-01 11613,70 11576,40 +0,32% -9,80% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2016-07-25 90,60 89,90 +0,78% +2,65% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2016-07-25 97,23 96,44 +0,82% -4,74% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2016-07-25 1194,04 1180,96 +1,11% -6,97% - - - - kup on-line
subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2016-07-25 987,19 968,24 +1,96% -0,66% - - - - kup on-line
Subfundusz BPS Akcji PLN 2016-07-26 90,40 90,38 +0,02% -11,17% - - - - kup on-line
Subfundusz Eques Akcji PLN 2016-07-25 13,32 13,18 +1,06% -7,69% - - - - kup on-line
Subfundusz Ipopema Globalnych Megatrendów PLN 2016-07-25 100,62 100,21 +0,41% 0,00% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji PLN 2016-07-25 99,75 98,83 +0,93% -7,95% - - - - kup on-line
Subfundusz Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-25 135,00 134,15 +0,63% -0,76% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2016-07-25 118,34 118,21 +0,11% +6,19% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2016-07-25 104,37 104,33 +0,04% +1,03% - - - - kup on-line
Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2016-07-25 103,22 103,21 +0,01% +3,44% - - - - kup on-line
Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2016-07-26 1007,01 1003,82 +0,32% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2016-07-25 96,81 96,33 +0,50% -10,69% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2016-07-25 798,87 795,72 +0,40% -7,78% - - - - kup on-line
UniAkcje Dywidendowy PLN 2016-07-26 114,86 114,92 -0,05% -4,57% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2016-07-26 93,55 93,31 +0,26% -3,68% - - - - kup on-line
UniAkcje Wzrostu PLN 2016-07-26 91,37 91,43 -0,07% -3,24% - - - - kup on-line
UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2016-07-26 104,91 104,82 +0,09% -0,90% - - - - kup on-line
UniAkcje: Nowa Europa PLN 2016-07-26 107,02 107,70 -0,63% +1,10% - - - - kup on-line
UniAkcje: Turcja PLN 2016-07-26 63,98 64,16 -0,28% -9,94% - - - - kup on-line
UniKorona Akcje PLN 2016-07-26 183,84 184,09 -0,14% -9,09% - - - - kup on-line
Union Investment Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy PLN 2016-07-26 105,62 105,23 +0,37% 0,00% - - - - kup on-line
UniStrategie Dynamiczny PLN 2016-07-26 102,08 101,97 +0,11% -7,90% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)