Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-03 997,53 997,53 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-03 128,89 128,98 -0,07% -0,32% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-03 118,20 118,35 -0,13% +3,92% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-03 105,67 105,73 -0,06% +5,02% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2015-07-03 61,53 61,47 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2015-07-03 61,44 61,49 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) EUR 2015-07-03 14,66 14,66 +0,01% 0,00% 61,50 61,47 +0,04% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) USD 2015-07-03 16,29 16,24 +0,27% 0,00% 61,66 61,11 +0,90% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-03 30,47 30,50 -0,10% +2,08% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2015-07-03 171,09 171,20 -0,06% +2,76% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2015-07-03 269,88 270,12 -0,09% +2,25% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-03 118,76 118,88 -0,10% -0,54% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BGŻ Stabilny PLN 2015-07-03 102,64 102,51 +0,13% +2,01% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-03 140,54 140,53 +0,01% +3,44% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-03 17,06 17,08 -0,12% +1,19% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-06 112,99 113,35 -0,32% -0,05% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-03 226,08 226,06 +0,01% +5,13% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2015-07-03 99,08 99,14 -0,06% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-03 255,33 255,54 -0,08% +2,12% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2015-07-03 28,47 28,47 0,00% +6,27% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2015-07-03 242,35 242,61 -0,11% +5,66% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2015-07-03 101,91 102,05 -0,14% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-07-03 289,25 289,50 -0,09% +0,24% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-03 16,18 16,21 -0,19% +1,06% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-03 142,41 142,63 -0,15% +1,39% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-03 186,89 187,13 -0,13% +6,62% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2015-07-03 44,61 44,62 -0,02% +5,71% 187,07 187,06 +0,01% +6,82% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2015-07-03 49,54 49,43 +0,22% -14,02% 187,55 185,98 +0,85% +7,12% kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2015-07-03 142,25 142,38 -0,09% +2,88% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-06 201,41 202,32 -0,45% -1,52% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-03 111,38 111,47 -0,08% -1,96% - - - - kup on-line
OPERA NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-07-03 9,80 9,80 0,00% -7,37% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2015-07-03 11,87 11,88 -0,08% -0,50% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-03 193,60 193,79 -0,10% +0,49% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-03 148,78 148,84 -0,04% +2,76% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2015-07-03 130,48 130,66 -0,14% -0,89% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-07-03 169,72 169,67 +0,03% +2,15% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2015-07-03 155,69 155,98 -0,19% +5,49% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2015-07-03 139,37 139,44 -0,05% +2,07% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2015-07-06 167,90 168,47 -0,34% +1,88% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)