Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Dane nie są aktualizowane, ostatnia aktualizacja 31 stycznia. Dane nie są aktualizowane, ostatnia aktualizacja 31 stycznia. Trwają prace nad przywróceniem informacji w nowej odsłonie.
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-01-29 980,29 980,29 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2016-01-29 121,14 120,61 +0,44% -7,46% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2016-01-29 115,15 114,98 +0,15% -2,42% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2016-01-29 99,68 99,26 +0,42% -6,36% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2016-01-29 61,52 61,48 +0,07% -2,19% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2016-01-29 59,70 59,49 +0,35% -3,34% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) EUR 2016-01-29 13,44 13,34 +0,77% -7,85% 59,95 59,68 +0,45% -2,98% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) USD 2016-01-29 14,66 14,56 +0,72% -11,21% 59,92 59,89 +0,05% -2,64% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Stabilnego Wzrostu PLN 2016-01-29 28,89 28,78 +0,38% -7,49% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2016-01-29 167,95 167,66 +0,17% -0,07% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2016-01-29 259,97 259,38 +0,23% -5,10% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2016-01-29 111,22 110,73 +0,44% -9,41% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BGŻ Stabilny PLN 2016-01-29 100,44 100,27 +0,17% -3,02% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2016-01-29 134,36 133,82 +0,40% -5,31% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2016-01-29 16,24 16,16 +0,50% -5,25% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2016-02-01 106,34 106,33 +0,01% -7,13% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2016-01-29 219,97 219,44 +0,24% -3,86% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2016-01-29 94,13 93,43 +0,75% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2016-01-29 27,39 27,18 +0,77% -0,65% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2016-01-29 231,82 231,37 +0,19% -5,41% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2016-01-29 96,08 95,81 +0,28% -6,21% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-01-29 275,86 275,36 +0,18% -6,31% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2016-01-29 15,14 15,08 +0,40% -7,68% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2016-01-29 134,08 133,59 +0,37% -6,93% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2016-01-29 176,42 175,57 +0,48% -3,28% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2016-01-29 39,73 39,38 +0,89% -7,78% 177,15 176,15 +0,57% -2,90% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2016-01-29 43,32 42,96 +0,84% -11,14% 177,06 176,75 +0,17% -2,57% kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2016-01-29 243,98 243,00 +0,40% -5,27% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2016-01-29 140,29 139,63 +0,47% +1,02% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2016-02-01 176,26 176,95 -0,39% -16,49% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2016-01-29 106,37 106,07 +0,28% -6,71% - - - - kup on-line
OPERA NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-02-01 9,67 9,67 0,00% -4,82% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2016-01-29 11,04 10,92 +1,10% -9,36% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2016-01-29 182,54 181,25 +0,71% -7,36% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2016-01-29 143,97 143,50 +0,33% -4,18% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2016-01-29 125,74 125,24 +0,40% -5,93% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-01-29 157,14 156,92 +0,14% -6,40% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2016-01-29 144,08 142,94 +0,80% -8,82% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2016-01-29 134,65 134,21 +0,33% -3,79% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2016-02-01 157,98 157,93 +0,03% -9,09% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)