Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-11-25 985,61 985,61 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-11-24 125,32 125,66 -0,27% -4,17% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2015-11-24 118,42 118,52 -0,08% +1,54% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-11-24 103,78 104,26 -0,46% -1,38% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2015-11-24 62,27 62,25 +0,03% +1,12% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2015-11-24 61,43 61,49 -0,10% +2,49% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) EUR 2015-11-24 14,42 14,50 -0,60% +0,96% 61,12 61,56 -0,71% +1,70% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) USD 2015-11-24 15,35 15,42 -0,45% -13,33% 61,21 61,22 -0,01% +2,18% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Stabilnego Wzrostu PLN 2015-11-24 29,84 29,95 -0,37% -3,74% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2015-11-24 171,21 171,37 -0,09% +2,03% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2015-11-24 266,99 267,60 -0,23% -1,73% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-11-24 115,24 115,77 -0,46% -5,28% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BGŻ Stabilny PLN 2015-11-24 102,13 102,44 -0,30% -0,48% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2015-11-24 138,49 138,86 -0,27% -2,78% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-11-24 16,67 16,72 -0,30% -3,19% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2015-11-25 110,14 110,17 -0,03% -4,08% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2015-11-24 226,90 227,39 -0,22% +0,99% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2015-11-24 97,42 97,68 -0,27% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2015-11-24 27,94 28,16 -0,78% +2,76% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2015-11-24 240,03 240,05 -0,01% -0,22% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2015-11-24 98,76 99,15 -0,39% -2,95% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-11-24 280,82 281,80 -0,35% -4,54% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-11-24 15,67 15,77 -0,63% -4,63% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-11-24 139,46 139,96 -0,36% -2,42% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2015-11-24 185,08 185,61 -0,29% +4,63% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2015-11-24 43,44 43,78 -0,78% +3,08% 184,16 185,81 -0,88% +3,84% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2015-11-24 46,25 46,54 -0,62% -11,52% 184,44 184,79 -0,19% +4,32% kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-11-24 250,43 251,27 -0,33% -2,39% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2015-11-24 142,96 143,70 -0,51% +4,46% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2015-11-25 187,79 188,62 -0,44% -10,61% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2015-11-24 108,99 109,48 -0,45% -4,92% - - - - kup on-line
OPERA NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-11-25 9,69 9,69 0,00% -4,53% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2015-11-24 11,28 11,32 -0,35% -6,78% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2015-11-24 188,75 189,36 -0,32% -4,01% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-11-24 147,01 147,43 -0,28% -1,34% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2015-11-24 129,31 129,70 -0,30% -3,20% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-11-24 165,39 166,33 -0,57% -1,82% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2015-11-24 150,57 151,07 -0,33% -2,84% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2015-11-24 138,11 138,26 -0,11% -1,20% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2015-11-25 163,91 163,97 -0,04% -4,50% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)