Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-20 130,26 130,40 -0,11% +0,29% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-20 116,57 116,45 +0,10% +4,78% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-20 103,91 103,98 -0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-20 30,62 30,59 +0,10% +3,20% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2014-10-20 60,80 60,69 +0,18% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2014-10-20 58,38 58,07 +0,53% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) EUR 2014-10-20 13,82 13,73 +0,66% 0,00% 58,45 57,97 +0,82% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) USD 2014-10-20 17,63 17,62 +0,06% 0,00% 58,12 58,12 -0,01% 0,00% kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2014-10-20 166,68 166,53 +0,09% -0,48% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2014-10-20 270,04 270,09 -0,02% +2,14% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-20 120,38 120,27 +0,09% +0,87% - - - - kup on-line
BGŻ SFIO subfundusz Stabilny PLN 2014-10-20 101,74 101,44 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-20 141,69 141,87 -0,13% +4,14% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-20 17,07 17,08 -0,06% +1,67% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-21 114,21 114,15 +0,05% +0,18% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-20 222,40 222,22 +0,08% +4,93% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-20 254,31 254,43 -0,05% +2,06% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) PLN 2014-10-21 142,37 142,36 +0,01% +6,35% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2014-10-20 26,21 26,20 +0,04% +2,99% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2014-10-20 239,35 239,26 +0,04% +4,12% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2014-10-20 100,49 100,62 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior FIO PLN 2014-10-20 293,42 293,65 -0,08% +1,58% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-20 16,34 16,36 -0,12% +1,62% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-20 141,71 141,87 -0,11% -0,99% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-20 168,98 167,64 +0,80% +1,95% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2014-10-20 40,01 39,64 +0,93% +0,83% 169,21 167,37 +1,10% +2,17% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2014-10-20 51,04 50,86 +0,35% -6,06% 168,25 167,76 +0,29% +1,12% kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-10-20 136,38 136,46 -0,06% +3,45% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-21 208,07 207,68 +0,19% -0,41% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-20 114,45 114,54 -0,08% +2,65% - - - - kup on-line
Opera NGO SFIO PLN 2014-10-20 10,50 10,50 0,00% -1,13% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2014-10-20 12,02 12,02 0,00% +0,17% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-20 195,26 195,46 -0,10% -1,14% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-20 146,54 146,65 -0,08% +3,02% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-10-20 124,85 124,83 +0,02% +2,95% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2014-10-20 132,76 132,82 -0,05% -0,72% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO PLN 2014-10-20 166,45 165,83 +0,37% +0,76% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2014-10-20 152,51 152,76 -0,16% +2,88% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2014-10-20 139,46 139,58 -0,09% +2,26% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2014-10-21 170,10 170,23 -0,08% +3,20% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)