Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-03 131,49 131,98 -0,37% +2,69% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-03 119,05 119,31 -0,22% +5,17% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-03 107,16 107,71 -0,51% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-03 31,27 31,40 -0,41% +7,49% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2015-03-03 62,82 62,89 -0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2015-03-03 62,02 62,10 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) EUR 2015-03-03 14,92 14,94 -0,13% 0,00% 62,01 61,99 +0,02% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) USD 2015-03-03 16,68 16,76 -0,48% 0,00% 61,80 61,98 -0,28% 0,00% kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2015-03-03 169,98 170,45 -0,28% +2,25% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2015-03-03 275,45 276,35 -0,33% +5,06% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-03 122,39 122,89 -0,41% +4,38% - - - - kup on-line
BGŻ SFIO subfundusz Stabilny PLN 2015-03-03 104,47 104,32 +0,14% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-03 142,65 143,31 -0,46% +7,17% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-03 17,29 17,38 -0,52% +3,97% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-04 114,17 114,68 -0,44% +0,46% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-03 230,49 231,06 -0,25% +9,51% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe SFIO Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2015-03-03 100,15 100,47 -0,32% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-03 257,56 258,53 -0,38% +5,21% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2015-03-03 28,36 28,42 -0,21% +8,70% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2015-03-03 248,49 249,52 -0,41% +8,44% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2015-03-03 103,08 103,12 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior FIO PLN 2015-03-03 294,31 295,00 -0,23% +2,87% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-03 16,48 16,54 -0,36% +4,04% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-03 145,05 145,63 -0,40% +1,95% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-03 187,47 187,29 +0,10% +10,65% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2015-03-03 45,11 45,07 +0,09% +11,77% 187,47 187,02 +0,24% +11,65% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2015-03-03 50,41 50,55 -0,28% -9,37% 186,78 186,93 -0,08% +11,00% kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2015-03-03 139,67 140,12 -0,32% +2,56% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-04 207,70 209,15 -0,69% +1,31% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-03 113,92 114,27 -0,31% -0,45% - - - - kup on-line
Opera NGO SFIO PLN 2015-03-03 10,13 10,13 0,00% -5,94% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2015-03-03 12,24 12,29 -0,41% +1,58% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-03 196,85 197,85 -0,51% +2,63% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-03 150,67 151,10 -0,28% +6,42% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2015-03-03 125,91 126,13 -0,17% +5,07% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2015-03-03 134,39 134,90 -0,38% +3,86% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO PLN 2015-03-03 170,38 170,37 +0,01% +2,10% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2015-03-03 159,25 160,31 -0,66% +10,54% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2015-03-03 140,23 140,65 -0,30% +3,46% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2015-03-04 172,69 173,44 -0,43% +6,15% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)