Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-21 129,17 129,34 -0,13% +1,48% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-21 113,38 113,41 -0,03% +11,53% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-21 100,73 100,87 -0,14% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-21 29,94 29,97 -0,10% +3,42% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2014-07-21 166,33 166,34 -0,01% +0,46% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2014-07-21 263,77 263,84 -0,03% +3,91% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-21 119,52 119,60 -0,07% +4,41% - - - - kup on-line
BGŻ SFIO subfundusz Stabilny PLN 2014-07-21 100,58 100,63 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-21 136,45 136,69 -0,18% +4,88% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-21 16,84 16,87 -0,18% +4,21% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-22 113,48 113,31 +0,15% +4,63% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-21 214,97 215,22 -0,12% +4,43% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-21 250,95 250,93 +0,01% +4,16% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-22 149,24 149,10 +0,09% +8,49% - - - - kup on-line
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO PLN 2014-07-21 26,32 26,35 -0,11% +9,53% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny PLN 2014-07-21 120,84 120,87 -0,02% +3,89% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2014-07-21 229,54 229,84 -0,13% +3,84% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior FIO PLN 2014-07-21 289,05 289,32 -0,09% +3,26% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-21 16,07 16,08 -0,06% +3,95% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-21 140,28 140,44 -0,11% +2,15% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-21 174,04 173,87 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2014-07-21 41,92 41,92 0,00% 0,00% 173,88 173,46 +0,24% 0,00% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2014-07-21 56,69 56,72 -0,05% 0,00% 173,77 173,44 +0,19% 0,00% kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-07-21 137,05 137,33 -0,20% +13,83% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-22 206,49 205,94 +0,27% +2,82% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-21 113,76 113,81 -0,04% +4,74% - - - - kup on-line
Opera NGO SFIO PLN 2014-07-21 10,57 10,57 0,00% +0,57% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2014-07-21 11,84 11,87 -0,25% +6,28% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-21 192,95 193,29 -0,18% +1,86% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-07-21 123,31 123,30 +0,01% +3,57% - - - - kup on-line
PKO Stabilnego Wzrostu FIO PLN 2014-07-21 144,99 145,05 -0,04% +6,14% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2014-07-21 131,63 131,83 -0,15% +5,60% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO PLN 2014-07-21 165,76 166,07 -0,19% +5,00% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2014-07-21 147,94 148,13 -0,13% +4,45% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2014-07-21 137,07 137,07 0,00% +3,90% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2014-07-22 166,03 165,75 +0,17% +5,14% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)