Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-12-17 128,58 128,41 +0,13% -0,09% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-12-17 115,70 115,42 +0,24% +3,03% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-12-18 103,96 103,19 +0,75% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2014-12-18 30,65 30,42 +0,76% +4,18% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2014-12-18 61,52 61,24 +0,46% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2014-12-18 59,96 59,34 +1,04% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) EUR 2014-12-18 14,15 14,03 +0,86% 0,00% 59,83 58,83 +1,70% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) USD 2014-12-18 17,42 17,49 -0,40% 0,00% 59,10 58,63 +0,81% 0,00% kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2014-12-18 165,81 165,62 +0,11% -0,49% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2014-12-18 269,25 267,88 +0,51% +1,72% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-12-18 120,47 119,60 +0,73% +2,16% - - - - kup on-line
BGŻ SFIO subfundusz Stabilny PLN 2014-12-18 101,48 101,29 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2014-12-18 140,53 139,71 +0,59% +5,13% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu PLN 2014-12-18 17,01 16,92 +0,53% +1,86% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-12-19 113,49 113,53 -0,04% +1,24% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2014-12-18 223,47 222,32 +0,52% +5,40% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-12-18 253,43 251,22 +0,88% +2,74% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) PLN 2014-12-19 140,10 140,10 0,00% +7,72% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2014-12-18 26,86 26,62 +0,90% +4,19% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2014-12-18 238,02 236,18 +0,78% +5,08% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2014-12-18 101,10 100,55 +0,55% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior FIO PLN 2014-12-18 291,96 290,74 +0,42% +1,90% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-12-18 16,28 16,20 +0,49% +2,84% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-12-18 141,80 140,97 +0,59% -0,08% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2014-12-18 174,05 172,14 +1,11% +4,98% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2014-12-18 41,08 40,71 +0,91% +3,58% 173,71 170,72 +1,75% +4,82% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2014-12-18 50,55 50,74 -0,37% -7,33% 171,51 170,09 +0,83% +3,56% kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-12-18 134,68 133,85 +0,62% +0,51% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2014-12-19 207,64 206,87 +0,37% +1,67% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2014-12-18 113,79 113,38 +0,36% -0,82% - - - - kup on-line
Opera NGO SFIO PLN 2014-12-18 10,11 10,11 0,00% -5,95% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2014-12-18 11,97 11,87 +0,84% +0,25% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2014-12-18 194,51 192,93 +0,82% +0,58% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-12-18 147,85 146,88 +0,66% +3,93% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-12-18 125,07 124,57 +0,40% +3,45% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2014-12-18 131,36 130,50 +0,66% +0,15% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO PLN 2014-12-18 164,05 163,23 +0,50% -0,44% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2014-12-18 153,90 152,63 +0,83% +5,56% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2014-12-18 138,84 138,36 +0,35% +2,27% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2014-12-19 170,03 169,88 +0,09% +4,68% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)