Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-29 131,12 131,15 -0,02% -0,40% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-29 117,27 117,51 -0,20% +3,44% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-29 104,98 105,03 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-29 30,91 30,91 0,00% +2,86% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2014-10-29 61,17 61,11 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2014-10-29 59,12 59,04 +0,14% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) EUR 2014-10-29 13,99 13,97 +0,14% 0,00% 59,13 58,99 +0,24% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) USD 2014-10-29 17,81 17,73 +0,45% 0,00% 59,30 59,02 +0,47% 0,00% kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2014-10-29 167,31 167,38 -0,04% -1,93% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2014-10-29 271,74 272,15 -0,15% +0,88% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-29 121,52 121,47 +0,04% +0,54% - - - - kup on-line
BGŻ SFIO subfundusz Stabilny PLN 2014-10-29 102,38 102,21 +0,17% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-29 142,60 142,72 -0,08% +3,95% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-29 17,22 17,25 -0,17% +1,35% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-30 114,65 114,98 -0,29% -0,21% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-29 223,88 223,73 +0,07% +4,13% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-29 256,63 256,63 0,00% +1,47% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) PLN 2014-10-30 139,75 139,74 +0,01% +3,93% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2014-10-29 26,70 26,56 +0,53% +3,57% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2014-10-29 241,31 241,16 +0,06% +3,02% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2014-10-29 101,29 101,30 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior FIO PLN 2014-10-29 294,60 294,89 -0,10% +0,79% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-29 16,45 16,47 -0,12% +1,17% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-29 143,03 143,09 -0,04% -1,39% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-29 172,68 171,92 +0,44% +3,92% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2014-10-29 40,87 40,67 +0,49% +3,02% 172,75 171,75 +0,58% +4,17% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2014-10-29 52,02 51,64 +0,74% -4,73% 173,20 171,90 +0,76% +4,79% kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-10-29 136,95 137,32 -0,27% +2,72% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-30 210,49 211,52 -0,49% -0,34% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-29 115,05 115,15 -0,09% +1,93% - - - - kup on-line
Opera NGO SFIO PLN 2014-10-29 10,43 10,43 0,00% -1,97% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2014-10-29 12,08 12,08 0,00% -1,06% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-29 196,93 197,10 -0,09% -1,71% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-29 148,27 148,13 +0,09% +2,84% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-10-29 125,58 125,51 +0,06% +2,97% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2014-10-29 134,07 134,04 +0,02% -1,73% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO PLN 2014-10-29 168,55 168,18 +0,22% +0,27% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2014-10-29 154,54 154,73 -0,12% +2,34% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2014-10-29 140,04 140,17 -0,09% +1,85% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2014-10-30 170,99 171,50 -0,30% +2,71% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)