Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO Market Neutral FIZ PLN 2015-05-22 1000,40 1000,40 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-05-22 133,25 133,37 -0,09% +2,43% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2015-05-22 121,52 121,73 -0,17% +5,83% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-05-22 109,19 109,34 -0,14% +8,01% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2015-05-22 31,52 31,54 -0,06% +5,56% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2015-05-22 62,35 62,37 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2015-05-22 62,32 62,27 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) EUR 2015-05-22 15,21 15,25 -0,26% 0,00% 62,11 61,92 +0,30% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) USD 2015-05-22 16,99 17,01 -0,12% 0,00% 62,19 62,15 +0,07% 0,00% kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2015-05-22 173,57 173,23 +0,20% +4,37% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2015-05-22 278,23 278,35 -0,04% +4,99% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-05-22 122,47 122,67 -0,16% +3,22% - - - - kup on-line
BGŻ SFIO subfundusz Stabilny PLN 2015-05-22 105,30 105,22 +0,08% +5,10% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2015-05-22 144,50 144,67 -0,12% +5,92% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu PLN 2015-05-22 17,66 17,68 -0,11% +4,62% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2015-05-25 116,81 117,47 -0,56% +2,46% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2015-05-22 232,53 232,77 -0,10% +8,23% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe SFIO Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2015-05-22 101,92 101,91 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-05-22 262,56 262,87 -0,12% +4,85% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2015-05-22 28,95 29,00 -0,17% +9,53% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2015-05-22 250,71 250,92 -0,08% +8,39% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2015-05-22 104,79 104,87 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior FIO PLN 2015-05-22 296,65 296,87 -0,07% +2,56% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-05-22 16,67 16,69 -0,12% +3,80% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-05-22 146,97 147,14 -0,12% +3,91% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2015-05-22 190,53 190,35 +0,09% +10,97% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2015-05-22 46,49 46,61 -0,26% +13,06% 189,85 189,26 +0,31% +10,23% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2015-05-22 51,93 52,00 -0,13% -7,68% 190,09 190,00 +0,05% +10,65% kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2015-05-22 145,15 145,36 -0,14% +6,72% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2015-05-25 211,03 212,30 -0,60% +1,79% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2015-05-22 114,41 114,59 -0,16% -0,37% - - - - kup on-line
Opera NGO SFIO PLN 2015-05-22 9,89 9,89 0,00% -6,26% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2015-05-22 12,36 12,36 0,00% +3,60% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2015-05-22 200,62 200,77 -0,07% +3,62% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-05-22 151,99 152,07 -0,05% +5,24% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2015-05-22 125,43 125,50 -0,06% +2,26% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2015-05-22 135,34 135,50 -0,12% +2,57% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO PLN 2015-05-22 175,38 175,23 +0,09% +6,05% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2015-05-22 160,64 160,84 -0,12% +8,53% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2015-05-22 142,25 142,34 -0,06% +3,96% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2015-05-25 174,12 175,01 -0,51% +4,41% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)