Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-31 997,53 997,53 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-31 129,31 128,73 +0,45% +0,74% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-31 119,00 118,40 +0,51% +5,34% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-31 106,84 106,45 +0,37% +6,95% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2015-07-31 62,03 61,98 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2015-07-31 61,57 61,40 +0,28% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) EUR 2015-07-31 14,84 14,82 +0,13% 0,00% 61,48 61,43 +0,08% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) USD 2015-07-31 16,23 16,26 -0,19% 0,00% 61,29 60,94 +0,57% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-31 30,57 30,48 +0,30% +2,83% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2015-07-31 172,17 171,88 +0,17% +3,90% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2015-07-31 271,89 271,11 +0,29% +3,83% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-31 119,25 118,83 +0,35% +0,84% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BGŻ Stabilny PLN 2015-07-31 103,06 103,04 +0,02% +2,46% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-31 142,09 141,51 +0,41% +4,66% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-31 17,12 17,05 +0,41% +2,39% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2015-08-03 113,49 112,93 +0,50% +1,66% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-31 228,92 228,45 +0,21% +6,81% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2015-07-31 99,47 99,24 +0,23% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2015-07-31 28,68 28,61 +0,24% +9,72% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2015-07-31 246,35 245,97 +0,15% +8,06% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2015-07-31 102,19 101,84 +0,34% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-07-31 288,82 288,07 +0,26% +0,28% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-31 16,30 16,22 +0,49% +2,32% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-31 143,41 142,84 +0,40% +3,11% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-31 188,95 188,54 +0,22% +8,45% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2015-07-31 45,54 45,51 +0,07% +8,84% 188,67 188,65 +0,01% +8,61% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2015-07-31 49,82 49,94 -0,24% -11,08% 188,09 187,13 +0,51% +8,37% kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-31 256,38 255,28 +0,43% +2,88% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2015-07-31 143,98 143,36 +0,43% +5,71% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2015-08-03 198,35 197,06 +0,65% -2,02% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-31 111,75 111,32 +0,39% -1,21% - - - - kup on-line
OPERA NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-07-31 9,84 9,84 0,00% -7,17% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2015-07-31 11,91 11,88 +0,25% +0,93% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-31 193,98 193,33 +0,34% +1,57% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-07-31 149,38 148,94 +0,30% +3,56% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2015-07-31 131,14 130,59 +0,42% +0,96% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-07-31 170,12 169,81 +0,18% +3,30% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2015-07-31 157,05 156,88 +0,11% +7,49% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2015-07-31 139,42 139,06 +0,26% +2,22% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2015-08-03 168,12 167,53 +0,35% +2,60% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)