Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-29 129,38 129,48 -0,08% +1,80% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-29 113,56 113,67 -0,10% +11,62% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-29 101,38 101,48 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-29 30,09 30,12 -0,10% +4,26% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2014-07-29 166,37 166,41 -0,02% +0,75% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2014-07-29 264,84 264,89 -0,02% +4,21% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-29 119,54 119,74 -0,17% +4,18% - - - - kup on-line
BGŻ SFIO subfundusz Stabilny PLN 2014-07-29 100,96 100,95 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-29 137,33 137,43 -0,07% +5,37% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-29 16,90 16,92 -0,12% +4,51% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-30 112,75 113,38 -0,56% +4,49% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-29 216,54 216,51 +0,01% +5,12% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-29 251,65 251,94 -0,12% +4,51% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-30 148,68 148,70 -0,01% +8,49% - - - - kup on-line
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO PLN 2014-07-29 26,28 26,28 0,00% +8,64% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny PLN 2014-07-29 122,35 122,13 +0,18% +5,82% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2014-07-29 230,69 230,98 -0,13% +4,25% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior FIO PLN 2014-07-29 289,86 289,87 0,00% +3,68% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-29 16,07 16,11 -0,25% +4,15% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-29 140,28 140,45 -0,12% +2,07% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-29 175,01 174,92 +0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2014-07-29 42,15 42,18 -0,07% 0,00% 174,80 174,87 -0,04% 0,00% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2014-07-29 56,64 56,68 -0,07% 0,00% 174,79 174,75 +0,02% 0,00% kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-07-29 137,28 137,26 +0,01% +13,61% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-30 206,03 207,21 -0,57% +3,00% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-29 113,79 113,86 -0,06% +4,84% - - - - kup on-line
Opera NGO SFIO PLN 2014-07-29 10,60 10,58 +0,19% +0,95% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2014-07-29 11,91 11,91 0,00% +7,01% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-29 193,35 193,55 -0,10% +2,07% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-07-29 145,43 145,38 +0,03% +6,41% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-07-29 123,74 123,72 +0,02% +4,10% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2014-07-29 131,71 131,90 -0,14% +5,14% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO PLN 2014-07-29 166,44 166,58 -0,08% +5,80% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2014-07-29 148,44 148,78 -0,23% +4,75% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2014-07-29 137,15 137,28 -0,09% +4,10% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2014-07-30 165,86 166,61 -0,45% +5,21% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)