Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-26 132,27 132,81 -0,41% +2,42% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-26 119,88 120,37 -0,41% +5,47% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-26 106,88 107,56 -0,63% +7,18% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-26 31,38 31,54 -0,51% +6,99% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2015-03-26 62,75 63,00 -0,40% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2015-03-26 61,96 62,33 -0,59% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) EUR 2015-03-26 15,15 15,23 -0,53% 0,00% 62,00 62,58 -0,92% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) USD 2015-03-26 16,72 16,69 +0,18% 0,00% 62,46 62,51 -0,08% 0,00% kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2015-03-26 170,70 171,21 -0,30% +2,34% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2015-03-26 275,69 277,06 -0,49% +4,59% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-26 122,33 122,94 -0,50% +3,93% - - - - kup on-line
BGŻ SFIO subfundusz Stabilny PLN 2015-03-26 104,75 104,94 -0,18% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-26 143,13 143,83 -0,49% +6,25% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-26 17,37 17,46 -0,52% +3,70% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-27 115,53 115,60 -0,06% +2,21% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-26 230,99 231,87 -0,38% +9,09% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe SFIO Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2015-03-26 100,61 100,87 -0,26% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-26 258,45 259,64 -0,46% +4,76% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2015-03-26 28,59 28,68 -0,31% +9,29% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2015-03-26 249,00 250,18 -0,47% +7,75% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2015-03-26 103,35 103,33 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior FIO PLN 2015-03-26 294,37 295,01 -0,22% +2,34% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-26 16,52 16,57 -0,30% +3,64% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-26 145,59 146,18 -0,40% +2,06% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-26 187,75 189,20 -0,77% +10,83% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2015-03-26 45,92 46,23 -0,67% +13,41% 187,94 189,96 -1,06% +10,75% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2015-03-26 50,67 50,65 +0,04% -9,32% 189,28 189,70 -0,22% +11,63% kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2015-03-26 141,36 141,93 -0,40% +3,74% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-27 207,22 207,11 +0,05% +0,66% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-26 113,87 114,29 -0,37% -0,70% - - - - kup on-line
Opera NGO SFIO PLN 2015-03-26 10,13 10,13 0,00% -6,20% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2015-03-26 12,34 12,39 -0,40% +2,92% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-26 197,85 198,88 -0,52% +2,44% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-03-26 150,73 151,23 -0,33% +5,69% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2015-03-26 125,77 126,16 -0,31% +4,29% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2015-03-26 134,45 135,15 -0,52% +3,11% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO PLN 2015-03-26 171,36 171,76 -0,23% +4,23% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2015-03-26 158,90 159,75 -0,53% +8,75% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2015-03-26 140,94 141,18 -0,17% +3,38% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2015-03-27 172,88 172,92 -0,02% +5,83% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)