Na skróty
  • Na żywo w Money.pl:
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-11-20 130,37 130,63 -0,20% -0,88% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-11-20 116,40 116,50 -0,09% +1,92% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-11-19 104,88 105,11 -0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2014-11-20 30,89 30,93 -0,13% +3,38% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2014-11-20 61,39 61,32 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2014-11-20 59,65 59,70 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) EUR 2014-11-20 14,15 14,16 -0,07% 0,00% 59,67 59,73 -0,09% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) USD 2014-11-20 17,71 17,74 -0,17% 0,00% 59,60 59,79 -0,32% 0,00% kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2014-11-20 167,45 167,69 -0,14% -0,79% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2014-11-20 271,16 271,58 -0,15% +0,90% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-11-20 121,04 121,16 -0,10% +0,48% - - - - kup on-line
BGŻ SFIO subfundusz Stabilny PLN 2014-11-20 102,34 102,43 -0,09% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2014-11-20 142,08 142,29 -0,15% +3,71% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu PLN 2014-11-20 17,16 17,21 -0,29% +0,88% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-11-21 114,75 114,65 +0,09% -0,03% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2014-11-20 223,94 223,93 0,00% +4,37% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-11-20 255,71 256,05 -0,13% +1,51% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) PLN 2014-11-21 140,22 139,88 +0,24% +4,64% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2014-11-20 27,02 26,98 +0,15% +5,14% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2014-11-20 239,68 240,33 -0,27% +2,93% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2014-11-20 101,38 101,68 -0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior FIO PLN 2014-11-20 293,51 293,93 -0,14% +0,51% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-11-20 16,41 16,45 -0,24% +1,55% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-11-20 142,45 142,61 -0,11% -1,82% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2014-11-20 175,13 175,57 -0,25% +5,04% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2014-11-20 41,54 41,63 -0,22% +4,27% 175,17 175,59 -0,24% +5,22% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2014-11-20 52,00 52,17 -0,33% -3,49% 175,01 175,84 -0,48% +5,03% kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-11-20 135,93 136,18 -0,18% +0,23% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2014-11-21 211,32 210,03 +0,61% +0,58% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2014-11-20 114,41 114,62 -0,18% -0,43% - - - - kup on-line
Opera NGO SFIO PLN 2014-11-21 10,28 10,28 0,00% -4,55% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2014-11-20 12,03 12,05 -0,17% -1,39% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2014-11-20 195,69 196,00 -0,16% -1,60% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-11-20 148,19 148,21 -0,01% +2,91% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-11-20 125,37 125,31 +0,05% +3,11% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2014-11-20 133,07 133,23 -0,12% -1,71% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO PLN 2014-11-20 168,18 168,28 -0,06% -0,13% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2014-11-20 154,11 154,40 -0,19% +2,67% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2014-11-20 139,62 139,77 -0,11% +1,53% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2014-11-21 171,65 171,13 +0,30% +3,80% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)