Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-04-17 129,24 128,87 +0,29% +1,32% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-04-17 113,83 113,47 +0,32% 0,00% - - - - kup on-line
Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-04-16 15,86 15,90 -0,25% +2,79% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-04-17 99,60 99,19 +0,41% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2014-04-16 29,36 29,40 -0,14% +1,28% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2014-04-17 167,17 166,83 +0,20% -0,27% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2014-04-17 263,25 261,91 +0,51% +4,95% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-04-17 117,72 117,30 +0,36% +4,62% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2014-04-17 134,42 133,88 +0,40% +3,94% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu PLN 2014-04-17 16,79 16,72 +0,42% +4,55% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-04-17 112,94 112,78 +0,14% +7,16% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2014-04-16 211,44 212,02 -0,27% +3,52% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-04-17 247,64 246,54 +0,45% +3,72% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu PLN 2014-04-17 150,14 150,67 -0,35% +9,46% - - - - kup on-line
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO PLN 2014-04-16 25,89 25,89 0,00% +10,26% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny PLN 2014-04-17 116,10 115,60 +0,43% +0,73% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2014-04-17 229,09 228,65 +0,19% +4,75% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior FIO PLN 2014-04-17 288,33 287,56 +0,27% +3,99% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-04-17 141,90 141,40 +0,35% +4,41% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2014-04-17 169,90 169,20 +0,41% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2014-04-17 40,48 40,36 +0,30% 0,00% 169,71 168,87 +0,50% 0,00% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2014-04-17 56,04 55,89 +0,27% 0,00% 169,64 169,49 +0,09% 0,00% kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-04-17 136,51 136,02 +0,36% +15,24% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2014-04-17 203,58 202,93 +0,32% +2,95% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2014-04-17 114,76 114,39 +0,32% +7,67% - - - - kup on-line
Opera NGO SFIO PLN 2014-04-17 10,63 10,63 0,00% +1,43% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2014-04-17 11,86 11,84 +0,17% +6,27% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2014-04-17 193,20 192,24 +0,50% +3,24% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-04-17 121,43 121,17 +0,21% +2,08% - - - - kup on-line
PKO Stabilnego Wzrostu FIO PLN 2014-04-17 143,08 142,65 +0,30% +5,80% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2014-04-17 130,87 130,25 +0,48% +6,49% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO PLN 2014-04-17 164,22 164,28 -0,04% +6,31% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2014-04-17 145,86 144,91 +0,66% +4,61% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2014-04-16 135,86 136,16 -0,22% +3,50% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2014-04-17 163,44 163,23 +0,13% +4,75% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)