Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-04-24 134,07 133,98 +0,07% +3,68% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2015-04-24 121,04 120,83 +0,17% +6,38% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-04-24 109,00 108,92 +0,07% +9,35% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2015-04-24 31,73 31,71 +0,06% +7,45% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2015-04-24 62,79 62,78 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2015-04-24 62,51 62,56 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) EUR 2015-04-24 15,56 15,61 -0,32% 0,00% 62,36 62,46 -0,17% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) USD 2015-04-24 16,94 16,74 +1,19% 0,00% 63,31 62,15 +1,87% 0,00% kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2015-04-24 172,09 172,15 -0,03% +3,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2015-04-24 277,96 277,98 -0,01% +5,72% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-04-24 123,61 123,49 +0,10% +4,95% - - - - kup on-line
BGŻ SFIO subfundusz Stabilny PLN 2015-04-24 105,44 105,47 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2015-04-24 145,11 144,88 +0,16% +7,69% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu PLN 2015-04-24 17,65 17,65 0,00% +5,06% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2015-04-27 118,05 117,57 +0,41% +4,21% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2015-04-24 233,16 232,87 +0,12% +9,76% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe SFIO Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2015-04-24 101,88 101,82 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-04-24 262,13 261,91 +0,08% +5,75% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2015-04-24 28,88 28,84 +0,14% +11,03% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2015-04-24 253,37 253,24 +0,05% +10,71% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2015-04-24 104,24 104,21 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior FIO PLN 2015-04-24 297,00 297,12 -0,04% +2,92% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-04-24 16,72 16,73 -0,06% +4,83% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-04-24 147,03 146,86 +0,12% +3,56% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2015-04-24 191,15 191,09 +0,03% +11,98% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2015-04-24 47,60 47,68 -0,17% +16,81% 190,76 190,79 -0,02% +11,68% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2015-04-24 51,81 51,13 +1,33% -8,07% 193,62 189,82 +2,00% +13,48% kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2015-04-24 143,65 143,47 +0,13% +5,25% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2015-04-27 212,04 210,35 +0,80% +4,13% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2015-04-24 114,38 114,39 -0,01% -0,32% - - - - kup on-line
Opera NGO SFIO PLN 2015-04-24 9,96 9,96 0,00% -6,30% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2015-04-24 12,49 12,49 0,00% +5,22% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2015-04-24 200,94 200,84 +0,05% +3,89% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-04-24 151,85 152,01 -0,11% +5,89% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2015-04-24 126,10 126,13 -0,02% +3,79% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2015-04-24 135,60 135,54 +0,04% +3,58% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO PLN 2015-04-24 174,03 174,01 +0,01% +5,18% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2015-04-24 160,96 161,04 -0,05% +10,07% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2015-04-24 142,41 142,43 -0,01% +4,31% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2015-04-27 175,79 175,04 +0,43% +7,42% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)