Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-01-29 130,90 130,54 +0,28% +2,40% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2015-01-29 118,00 117,96 +0,03% +5,63% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-01-29 106,45 106,20 +0,24% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2015-01-29 31,23 31,16 +0,22% +7,65% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2015-01-29 62,90 62,92 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2015-01-29 61,76 61,76 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) EUR 2015-01-29 14,59 14,58 +0,07% 0,00% 61,79 61,65 +0,22% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) USD 2015-01-29 16,51 16,57 -0,36% 0,00% 61,54 61,89 -0,55% 0,00% kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2015-01-29 168,06 167,88 +0,11% +1,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2015-01-29 273,93 273,38 +0,20% +4,22% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-01-29 122,77 122,62 +0,12% +4,66% - - - - kup on-line
BGŻ SFIO subfundusz Stabilny PLN 2015-01-29 103,57 103,62 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2015-01-29 141,90 141,63 +0,19% +7,07% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu PLN 2015-01-29 17,14 17,09 +0,29% +3,19% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2015-01-30 114,51 114,33 +0,16% +3,15% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2015-01-29 228,81 228,37 +0,19% +9,05% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-01-29 257,54 256,95 +0,23% +6,01% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2015-01-29 27,57 27,53 +0,15% +6,16% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2015-01-29 245,08 244,35 +0,30% +8,12% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2015-01-29 102,44 102,19 +0,24% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior FIO PLN 2015-01-29 294,44 293,96 +0,16% +3,62% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-01-29 16,40 16,36 +0,24% +4,26% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-01-29 144,06 143,74 +0,22% +1,69% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2015-01-29 182,40 182,80 -0,22% +9,16% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2015-01-29 43,08 43,17 -0,21% +8,68% 182,44 182,54 -0,06% +10,03% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2015-01-29 48,75 49,04 -0,59% -10,06% 181,72 183,16 -0,78% +9,44% kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2015-01-29 138,88 138,71 +0,12% +2,47% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2015-01-30 211,06 211,36 -0,14% +5,50% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2015-01-29 114,02 113,64 +0,33% -0,18% - - - - kup on-line
Opera NGO SFIO PLN 2015-01-30 10,16 10,16 0,00% -5,22% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2015-01-29 12,18 12,12 +0,50% +1,58% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2015-01-29 197,04 196,35 +0,35% +3,26% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-01-29 150,25 149,92 +0,22% +6,28% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2015-01-29 126,77 126,53 +0,19% +6,45% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2015-01-29 133,67 133,34 +0,25% +3,25% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO PLN 2015-01-29 167,89 167,62 +0,16% +2,74% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2015-01-29 158,02 157,66 +0,23% +10,19% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2015-01-29 139,96 139,60 +0,26% +3,74% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2015-01-30 173,77 173,90 -0,07% +8,90% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)