Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-22 130,87 130,78 +0,07% +0,19% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-22 117,24 117,06 +0,15% +4,19% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-22 104,71 104,60 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-22 30,82 30,75 +0,23% +3,28% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2014-10-22 61,03 60,86 +0,28% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2014-10-22 58,82 58,46 +0,62% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) EUR 2014-10-22 13,93 13,83 +0,72% 0,00% 58,87 58,41 +0,80% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) USD 2014-10-22 17,68 17,72 -0,23% 0,00% 58,32 58,67 -0,59% 0,00% kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2014-10-22 167,34 166,97 +0,22% -0,88% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2014-10-22 271,79 271,30 +0,18% +1,84% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-22 121,12 120,97 +0,12% +0,87% - - - - kup on-line
BGŻ SFIO subfundusz Stabilny PLN 2014-10-22 102,06 101,77 +0,28% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-22 142,42 142,28 +0,10% +4,17% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-22 17,21 17,18 +0,17% +1,89% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-23 114,89 114,79 +0,09% +0,61% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-22 223,31 222,98 +0,15% +4,84% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-22 255,82 255,44 +0,15% +1,93% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu (zarządzany przez depozytariusza) PLN 2014-10-23 142,38 142,38 0,00% +5,77% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2014-10-22 26,46 26,41 +0,19% +3,20% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2014-10-22 240,73 240,40 +0,14% +3,66% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2014-10-22 100,93 100,80 +0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior FIO PLN 2014-10-22 294,33 294,03 +0,10% +1,30% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-22 16,43 16,42 +0,06% +1,61% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-22 142,54 142,39 +0,11% -1,06% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-22 171,15 169,57 +0,93% +2,78% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2014-10-22 40,53 40,12 +1,02% +1,71% 171,29 169,44 +1,10% +2,71% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2014-10-22 51,44 51,41 +0,06% -5,58% 169,69 170,21 -0,31% +1,72% kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-10-22 136,96 137,08 -0,09% +3,46% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-23 210,44 209,80 +0,31% +0,81% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-22 114,90 114,84 +0,05% +2,22% - - - - kup on-line
Opera NGO SFIO PLN 2014-10-22 10,41 10,41 0,00% -2,07% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2014-10-22 12,06 12,03 +0,25% +0,17% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-22 196,56 196,24 +0,16% -1,19% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-10-22 147,51 147,28 +0,16% +3,18% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-10-22 125,28 125,11 +0,14% +3,03% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2014-10-22 133,58 133,47 +0,08% -1,02% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO PLN 2014-10-22 167,57 166,80 +0,46% +0,34% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2014-10-22 153,97 153,70 +0,18% +2,78% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2014-10-22 140,05 139,91 +0,10% +2,24% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2014-10-23 171,33 171,10 +0,13% +3,83% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)