Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-08-28 129,47 130,13 -0,51% +1,52% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-08-28 114,51 114,85 -0,30% +8,30% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-08-28 101,96 102,93 -0,94% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2014-08-28 30,33 30,50 -0,56% +5,75% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2014-08-28 166,36 167,18 -0,49% +2,31% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2014-08-28 266,57 268,48 -0,71% +5,16% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-08-28 119,81 120,56 -0,62% +3,97% - - - - kup on-line
BGŻ SFIO subfundusz Stabilny PLN 2014-08-28 101,81 101,73 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2014-08-28 138,94 139,91 -0,69% +6,53% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu PLN 2014-08-28 16,92 17,04 -0,70% +3,93% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-08-29 114,05 114,29 -0,21% +3,32% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2014-08-28 217,53 218,37 -0,38% +6,30% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-08-28 252,76 254,20 -0,57% +4,68% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu PLN 2014-08-29 147,79 147,90 -0,07% +6,13% - - - - kup on-line
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO PLN 2014-08-28 26,33 26,50 -0,64% +8,53% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Stabilny PLN 2014-08-28 124,16 124,05 +0,09% +9,87% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2014-08-28 232,50 234,48 -0,84% +5,40% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior FIO PLN 2014-08-28 291,71 292,85 -0,39% +3,66% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-08-28 16,19 16,30 -0,67% +3,92% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-08-28 140,77 141,65 -0,62% +1,95% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2014-08-28 175,93 175,97 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2014-08-28 41,85 42,02 -0,40% 0,00% 175,27 175,64 -0,21% 0,00% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2014-08-28 55,26 55,40 -0,25% 0,00% 175,53 175,54 -0,01% 0,00% kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-08-28 136,83 137,55 -0,52% +9,97% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2014-08-29 207,78 207,94 -0,08% +3,80% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2014-08-28 113,88 114,34 -0,40% +4,18% - - - - kup on-line
Opera NGO SFIO PLN 2014-08-29 10,61 10,61 0,00% +0,66% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2014-08-28 11,89 11,97 -0,67% +6,45% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2014-08-28 193,81 195,29 -0,76% +1,73% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-08-28 146,31 147,06 -0,51% +6,52% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-08-28 124,56 124,88 -0,26% +5,61% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2014-08-28 132,13 133,47 -1,00% +4,22% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO PLN 2014-08-28 168,18 168,37 -0,11% +6,32% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2014-08-28 149,66 151,45 -1,18% +5,41% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2014-08-28 138,11 138,75 -0,46% +3,48% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2014-08-29 168,04 168,35 -0,18% +5,61% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)