Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
AGIO Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-08-27 1001,48 1001,48 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-08-27 127,21 126,34 +0,69% -2,24% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2015-08-27 117,69 116,92 +0,66% +2,47% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-08-27 104,46 103,32 +1,10% +1,49% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Konserwatywny PLN 2015-08-27 61,41 61,27 +0,23% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2015-08-27 60,06 59,54 +0,87% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Stabilny (EUR) EUR 2015-08-27 14,21 14,05 +1,17% 0,00% 60,24 59,44 +1,35% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Stabilny (USD) USD 2015-08-27 16,04 16,12 -0,51% 0,00% 59,24 59,02 +0,37% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Stabilnego Wzrostu PLN 2015-08-27 30,03 29,81 +0,74% -1,54% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2015-08-27 171,37 170,54 +0,49% +2,51% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2015-08-27 267,30 264,85 +0,93% -0,44% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-08-27 116,57 115,93 +0,55% -3,31% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BGŻ Stabilny PLN 2015-08-27 101,26 101,30 -0,04% -0,46% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2015-08-27 140,49 139,25 +0,89% +0,41% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-08-27 16,78 16,64 +0,84% -1,53% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2015-08-28 111,43 111,09 +0,31% -2,50% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2015-08-27 226,46 224,83 +0,72% +3,70% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2015-08-27 96,60 95,66 +0,98% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2015-08-27 28,07 27,87 +0,72% +5,92% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2015-08-27 241,29 239,11 +0,91% +2,90% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny PLN 2015-08-27 100,60 99,99 +0,61% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-08-27 284,58 283,29 +0,46% -2,82% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-08-27 15,90 15,77 +0,82% -2,45% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-08-27 140,46 139,47 +0,71% -0,84% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2015-08-27 181,12 179,42 +0,95% +2,93% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2015-08-27 42,86 42,34 +1,23% +2,00% 181,65 179,14 +1,40% +3,42% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2015-08-27 48,36 48,57 -0,43% -12,71% 178,63 177,83 +0,45% +1,76% kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-08-27 251,46 249,60 +0,75% -1,08% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2015-08-27 141,19 139,70 +1,07% +2,65% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2015-08-28 192,18 191,57 +0,32% -7,58% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2015-08-27 110,50 110,15 +0,32% -3,36% - - - - kup on-line
OPERA NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-08-27 9,77 9,77 0,00% -7,92% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2015-08-27 11,54 11,48 +0,52% -3,59% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2015-08-27 190,50 189,06 +0,76% -2,45% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2015-08-27 147,53 146,55 +0,67% +0,32% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2015-08-27 128,36 127,29 +0,84% -3,83% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-08-27 164,39 164,08 +0,19% -2,36% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2015-08-27 153,35 151,18 +1,44% +1,25% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2015-08-27 138,42 137,84 +0,42% -0,24% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2015-08-28 164,75 164,48 +0,16% -2,14% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)