Na skróty
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - stabilnego wzrostu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-09-18 131,44 131,66 -0,17% +2,37% - - - - kup on-line
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-09-18 116,53 116,75 -0,19% +8,80% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-09-18 105,02 105,39 -0,35% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu PLN 2014-09-18 30,79 30,87 -0,26% +6,10% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN 2014-09-18 168,57 168,33 +0,14% +2,67% - - - - kup on-line
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN 2014-09-18 272,88 273,18 -0,11% +6,36% - - - - kup on-line
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-09-18 121,86 122,16 -0,25% +4,49% - - - - kup on-line
BGŻ SFIO subfundusz Stabilny PLN 2014-09-18 102,29 102,10 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas FIO subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu PLN 2014-09-18 141,98 142,34 -0,25% +7,89% - - - - kup on-line
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu PLN 2014-09-18 17,24 17,26 -0,12% +5,25% - - - - kup on-line
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2014-09-19 117,08 116,85 +0,20% +4,42% - - - - kup on-line
Credit Agricole FIO subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN 2014-09-18 221,53 222,25 -0,32% +7,39% - - - - kup on-line
ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-09-18 256,69 257,10 -0,16% +5,60% - - - - kup on-line
Inventum Parasol FIO Subfundusz Inventum Stabilnego Wzrostu PLN 2014-09-19 141,80 141,39 +0,29% +4,27% - - - - kup on-line
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN 2014-09-18 26,75 26,67 +0,30% +8,12% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2014-09-18 239,94 240,54 -0,25% +7,89% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Stabilny PLN 2014-09-18 101,27 101,42 -0,15% 0,00% - - - - kup on-line
Legg Mason Senior FIO PLN 2014-09-18 295,25 295,43 -0,06% +4,44% - - - - kup on-line
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-09-18 16,52 16,55 -0,18% +5,29% - - - - kup on-line
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-09-18 143,70 143,92 -0,15% +3,34% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2014-09-18 175,43 175,11 +0,18% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) EUR 2014-09-18 41,89 41,79 +0,24% 0,00% 175,51 175,39 +0,07% 0,00% kup on-line
Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) USD 2014-09-18 54,00 54,16 -0,30% 0,00% 174,59 175,58 -0,57% 0,00% kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-09-18 138,55 138,70 -0,11% +9,50% - - - - kup on-line
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu PLN 2014-09-19 213,04 212,79 +0,12% +3,73% - - - - kup on-line
Open Finance FIO subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu PLN 2014-09-18 115,44 115,52 -0,07% +5,00% - - - - kup on-line
Opera NGO SFIO PLN 2014-09-18 10,62 10,62 0,00% +0,95% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania PLN 2014-09-18 12,09 12,11 -0,17% +5,13% - - - - kup on-line
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu PLN 2014-09-18 197,64 197,93 -0,15% +3,18% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2014-09-18 148,41 148,47 -0,04% +6,75% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus PLN 2014-09-18 125,42 125,48 -0,05% +4,34% - - - - kup on-line
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PLN 2014-09-18 134,59 134,82 -0,17% +4,33% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO PLN 2014-09-18 170,82 170,49 +0,19% +6,54% - - - - kup on-line
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar PLN 2014-09-18 154,08 154,67 -0,38% +7,59% - - - - kup on-line
SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji PLN 2014-09-18 140,15 140,33 -0,13% +4,57% - - - - kup on-line
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost PLN 2014-09-19 171,97 171,85 +0,07% +6,35% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)