Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - zrównoważone
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2015-10-07 113,54 113,40 +0,12% +1,74% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2015-10-07 102,44 102,30 +0,14% -0,37% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Dynamiczny PLN 2015-10-07 39,04 39,08 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) EUR 2015-10-07 9,24 9,21 +0,32% 0,00% 39,21 39,10 +0,27% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) USD 2015-10-07 10,38 10,31 +0,66% 0,00% 39,34 38,92 +1,08% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Zrównoważony PLN 2015-10-07 28,92 28,86 +0,21% -2,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2015-10-07 119,95 119,55 +0,33% -2,32% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Makro Alokacji PLN 2015-10-07 107,21 107,13 +0,07% -7,82% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Zrównoważony PLN 2015-10-07 2,14 2,13 +0,47% -3,60% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2015-10-07 164,83 164,51 +0,19% -0,20% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony PLN 2015-10-07 11,35 11,37 -0,18% +5,19% - - - - kup on-line
Forum Akcyjny + Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-10-07 88,95 88,95 0,00% -11,18% - - - - kup on-line
GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty subfundusz subGO Fund Energia 2 PLN 2015-10-07 0,88 0,88 0,00% +15,67% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2015-10-07 95,19 94,87 +0,34% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2015-10-07 424,85 426,92 -0,48% +9,86% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących PLN 2015-10-07 142,75 142,80 -0,04% -1,42% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywny PLN 2015-10-07 203,63 203,06 +0,28% -1,99% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa PLN 2015-10-07 10,65 10,56 +0,85% -2,83% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki PLN 2015-10-07 14,16 14,08 +0,57% +6,79% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) USD 2015-10-07 3,77 3,72 +1,33% -6,09% 14,27 14,02 +1,76% +6,71% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2015-10-07 107,62 107,64 -0,02% -6,73% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) EUR 2015-10-07 25,46 25,36 +0,39% -7,72% 108,08 107,72 +0,34% -6,34% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) USD 2015-10-07 28,62 28,41 +0,74% -17,88% 108,44 107,19 +1,17% -6,68% kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zrównoważony PLN 2015-10-07 296,40 295,28 +0,38% +0,13% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2020 PLN 2015-10-07 119,18 118,88 +0,25% +0,96% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2025 PLN 2015-10-07 119,98 119,55 +0,36% +0,82% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2030 PLN 2015-10-07 118,84 118,34 +0,42% +0,58% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2035 PLN 2015-10-07 118,46 117,89 +0,48% +0,47% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2040 PLN 2015-10-07 117,45 116,84 +0,52% +0,15% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2045 PLN 2015-10-07 116,56 115,89 +0,58% +0,15% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu PLN 2015-10-08 170,74 170,51 +0,13% -12,79% - - - - kup on-line
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-10-07 939,76 939,76 0,00% -6,29% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Eurogeddon PLN 2015-10-07 5,20 5,56 -6,47% -1,52% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zrównoważony PLN 2015-10-07 115,84 115,48 +0,31% -6,66% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN 2015-10-07 9,67 9,65 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 2015-10-07 14,09 13,93 +1,15% -0,21% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 2015-10-07 15,68 15,41 +1,75% -0,25% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego PLN 2015-10-07 10,05 10,00 +0,50% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN 2015-10-07 11,01 10,99 +0,18% +5,97% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej PLN 2015-10-07 17,62 17,58 +0,23% +2,26% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny PLN 2015-10-07 10,06 10,05 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PLN 2015-10-07 49,31 49,42 -0,22% +12,09% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) USD 2015-10-07 13,11 13,04 +0,54% -1,35% 49,67 49,20 +0,96% +12,10% kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2015-10-07 127,33 127,03 +0,24% +0,55% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PLN 2015-10-07 11,03 11,03 0,00% +1,19% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PLN 2015-10-07 11,23 11,21 +0,18% +0,63% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PLN 2015-10-07 11,03 11,00 +0,27% -0,18% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PLN 2015-10-07 11,45 11,38 +0,62% +2,88% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PLN 2015-10-07 11,64 11,57 +0,61% +2,19% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2015-10-07 70,37 70,10 +0,39% -4,63% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga PLN 2015-10-07 282,33 282,07 +0,09% -2,38% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz B PLN 2015-10-07 911,11 932,47 -2,29% +3,47% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz B (EUR) EUR 2015-10-07 215,54 219,65 -1,87% +2,38% 915,03 932,96 -1,92% +3,91% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz B (USD) USD 2015-10-07 242,29 246,10 -1,55% -8,90% 918,04 928,53 -1,13% +3,52% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C PLN 2015-10-07 803,14 821,70 -2,26% +5,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C (EUR) EUR 2015-10-07 189,99 193,56 -1,84% +3,88% 806,57 822,15 -1,90% +5,43% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C (USD) USD 2015-10-07 213,58 216,86 -1,51% -7,56% 809,25 818,21 -1,09% +5,04% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz RED PLN 2015-10-07 564,92 574,34 -1,64% -25,20% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz RED (EUR) EUR 2015-10-07 133,64 135,29 -1,22% -25,99% 567,34 574,64 -1,27% -24,89% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz RED (USD) USD 2015-10-07 150,23 151,58 -0,89% -34,15% 569,22 571,91 -0,47% -25,17% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-10-07 81,66 83,55 -2,26% +3,04% - - - - kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (EUR) EUR 2015-10-07 19,32 19,68 -1,83% +1,95% 82,02 83,59 -1,88% +3,47% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (USD) USD 2015-10-07 21,72 22,05 -1,50% -9,27% 82,30 83,19 -1,08% +3,10% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty kat. Standardowa PLN 2015-10-07 79,02 80,86 -2,28% +2,38% - - - - kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty kat. Standardowa (EUR) EUR 2015-10-07 18,69 19,05 -1,89% +1,30% 79,34 80,91 -1,94% +2,81% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty kat. Standardowa (USD) USD 2015-10-07 21,01 21,34 -1,55% -9,87% 79,61 80,52 -1,13% +2,42% kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniKorona Zrównoważony PLN 2015-10-08 296,30 296,45 -0,05% -4,30% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniStrategie Dynamiczny PLN 2015-10-08 101,64 101,18 +0,45% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)