Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - zrównoważone
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2015-08-31 113,94 113,89 +0,04% +2,69% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2015-08-31 102,14 101,98 +0,16% +1,85% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Dynamiczny PLN 2015-08-31 39,24 39,12 +0,31% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) EUR 2015-08-31 9,27 9,24 +0,26% 0,00% 39,22 39,06 +0,43% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) USD 2015-08-31 10,39 10,43 -0,46% 0,00% 38,94 39,08 -0,34% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Zrównoważony PLN 2015-08-31 29,12 29,04 +0,28% +0,21% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2015-08-31 119,75 119,63 +0,10% -0,39% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Makro Alokacji PLN 2015-08-31 108,52 108,31 +0,19% -6,04% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Zrównoważony PLN 2015-08-31 2,14 2,12 +0,94% -1,83% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2015-08-31 165,60 165,33 +0,16% +2,27% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony PLN 2015-08-31 11,39 11,38 +0,09% +3,64% - - - - kup on-line
Forum Akcyjny + Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-08-28 91,60 91,60 0,00% -5,38% - - - - kup on-line
GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty subfundusz subGO Fund Energia 2 PLN 2015-08-31 0,85 0,85 0,00% +11,79% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2015-08-28 95,39 94,93 +0,48% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2015-08-31 427,25 425,93 +0,31% +11,49% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących PLN 2015-08-31 143,45 143,86 -0,28% -1,99% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywny PLN 2015-08-31 204,20 203,83 +0,18% +1,29% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa PLN 2015-08-31 10,58 10,53 +0,47% -2,94% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki PLN 2015-08-31 14,01 13,93 +0,57% +6,38% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) USD 2015-08-31 3,71 3,72 -0,19% -9,99% 13,90 13,91 -0,08% +6,01% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2015-08-31 108,49 108,59 -0,09% -9,29% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) EUR 2015-08-31 25,62 25,66 -0,16% -9,76% 108,44 108,43 +0,01% -9,15% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) USD 2015-08-31 28,72 28,96 -0,83% -23,25% 107,68 108,45 -0,71% -9,61% kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zrównoważony PLN 2015-08-31 296,40 295,37 +0,35% +1,85% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2020 PLN 2015-08-31 118,45 118,43 +0,02% +0,64% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2025 PLN 2015-08-31 119,26 119,20 +0,05% +0,35% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2030 PLN 2015-08-31 118,29 118,21 +0,07% +0,12% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2035 PLN 2015-08-31 118,04 117,94 +0,08% -0,10% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2040 PLN 2015-08-31 117,21 117,10 +0,09% -0,42% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2045 PLN 2015-08-31 116,43 116,30 +0,11% -0,49% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu PLN 2015-09-01 169,16 170,86 -0,99% -13,80% - - - - kup on-line
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-08-31 951,52 951,52 0,00% -6,78% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Eurogeddon PLN 2015-08-31 5,37 5,37 0,00% +4,07% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zrównoważony PLN 2015-08-31 116,10 115,71 +0,34% -4,01% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN 2015-08-31 9,65 9,67 -0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 2015-08-31 13,94 13,98 -0,29% -4,13% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 2015-08-31 15,27 15,29 -0,13% -4,44% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego PLN 2015-08-31 10,06 10,07 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN 2015-08-31 11,08 11,08 0,00% +4,82% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej PLN 2015-08-31 17,57 17,60 -0,17% +0,80% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PLN 2015-08-31 49,72 49,50 +0,44% +13,49% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) USD 2015-08-31 13,16 13,20 -0,30% -4,01% 49,34 49,43 -0,19% +13,05% kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2015-08-31 127,00 126,85 +0,12% +1,03% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PLN 2015-08-31 10,98 10,98 0,00% +1,29% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PLN 2015-08-31 11,21 11,21 0,00% -0,44% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PLN 2015-08-31 11,02 11,01 +0,09% -1,87% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PLN 2015-08-31 11,41 11,39 +0,18% +0,18% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PLN 2015-08-31 11,59 11,57 +0,17% -0,77% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2015-08-31 70,23 69,90 +0,47% -2,50% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga PLN 2015-08-31 284,13 283,60 +0,19% +0,78% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz B PLN 2015-08-31 947,12 959,44 -1,28% +9,93% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz B (EUR) EUR 2015-08-31 223,67 226,68 -1,33% +9,37% 946,68 957,84 -1,16% +10,11% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz B (USD) USD 2015-08-31 250,69 255,90 -2,04% -6,99% 939,91 958,35 -1,92% +9,54% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C PLN 2015-08-31 833,81 845,49 -1,38% +11,82% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C (EUR) EUR 2015-08-31 196,91 199,76 -1,43% +11,25% 833,42 844,09 -1,26% +12,00% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C (USD) USD 2015-08-31 220,70 225,51 -2,13% -5,39% 827,47 844,53 -2,02% +11,43% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz RED PLN 2015-08-31 581,88 584,89 -0,51% -23,68% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz RED (EUR) EUR 2015-08-31 137,42 138,19 -0,56% -24,07% 581,63 583,92 -0,39% -23,56% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz RED (USD) USD 2015-08-31 154,02 156,00 -1,27% -35,43% 577,47 584,22 -1,16% -23,95% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-08-31 84,69 85,90 -1,41% +9,14% - - - - kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (EUR) EUR 2015-08-31 20,00 20,30 -1,48% +8,58% 84,65 85,78 -1,31% +9,31% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (USD) USD 2015-08-31 22,42 22,91 -2,14% -7,66% 84,06 85,80 -2,03% +8,75% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty kat. Standardowa PLN 2015-08-31 82,05 83,21 -1,39% +8,59% - - - - kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty kat. Standardowa (EUR) EUR 2015-08-31 19,38 19,66 -1,42% +8,03% 82,03 83,07 -1,26% +8,75% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty kat. Standardowa (USD) USD 2015-08-31 21,72 22,19 -2,12% -8,12% 81,43 83,10 -2,01% +8,21% kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniKorona Zrównoważony PLN 2015-09-01 296,26 298,08 -0,61% -3,50% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniStrategie Dynamiczny PLN 2015-09-01 102,44 101,62 +0,81% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)