Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Dane nie są aktualizowane, ostatnia aktualizacja 31 stycznia. Dane nie są aktualizowane, ostatnia aktualizacja 31 stycznia. Trwają prace nad przywróceniem informacji w nowej odsłonie.
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - zrównoważone
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu PLN 2016-01-29 100,42 100,42 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2016-01-29 114,71 114,66 +0,04% +1,01% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2016-01-29 94,38 93,71 +0,71% -9,19% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Dynamiczny PLN 2016-01-29 38,31 38,08 +0,60% -5,22% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) EUR 2016-01-29 8,63 8,54 +1,02% -9,66% 38,47 38,20 +0,70% -4,88% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) USD 2016-01-29 9,41 9,32 +0,97% -12,89% 38,45 38,33 +0,30% -4,49% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Zrównoważony PLN 2016-01-29 26,82 26,65 +0,64% -10,90% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2016-01-29 112,65 112,23 +0,37% -8,22% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Makro Alokacji PLN 2016-01-29 100,49 99,76 +0,73% -14,44% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Zrównoważony PLN 2016-01-29 1,98 1,97 +0,51% -9,59% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Globalny PLN 2016-01-29 95,35 93,46 +2,02% 0,00% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2016-01-29 154,00 153,14 +0,56% -8,37% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony PLN 2016-01-29 11,65 11,70 -0,43% +1,48% - - - - kup on-line
Forum Akcyjny + Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-01-28 87,63 87,63 0,00% +0,92% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2016-01-29 90,87 90,09 +0,87% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2016-01-29 407,12 402,43 +1,17% -0,58% - - - - kup on-line
InWarren Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-01-28 1000,67 1000,67 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywny PLN 2016-01-29 189,48 189,02 +0,24% -9,06% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa PLN 2016-01-29 10,28 10,19 +0,88% -6,03% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki PLN 2016-01-29 14,48 14,23 +1,76% -1,63% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) USD 2016-01-29 3,56 3,48 +2,13% -9,52% 14,53 14,32 +1,45% -0,80% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2016-01-29 101,59 101,74 -0,15% -11,19% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) EUR 2016-01-29 22,88 22,82 +0,26% -15,29% 102,02 102,07 -0,06% -10,81% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) USD 2016-01-29 24,95 24,89 +0,24% -18,38% 101,98 102,41 -0,42% -10,51% kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zrównoważony PLN 2016-01-29 279,76 277,96 +0,65% -6,91% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2020 PLN 2016-01-29 117,16 116,67 +0,42% -3,01% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2025 PLN 2016-01-29 116,76 115,98 +0,67% -4,34% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2030 PLN 2016-01-29 115,05 114,15 +0,79% -5,07% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2035 PLN 2016-01-29 114,09 113,08 +0,89% -5,63% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2040 PLN 2016-01-29 112,63 111,49 +1,02% -6,22% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2045 PLN 2016-01-29 111,48 110,25 +1,12% -6,41% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu PLN 2016-02-01 143,82 144,38 -0,39% -27,31% - - - - kup on-line
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-02-01 921,57 921,57 0,00% -8,48% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Eurogeddon PLN 2016-02-01 6,63 6,63 0,00% +20,33% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zrównoważony PLN 2016-01-29 105,19 103,99 +1,15% -13,50% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN 2016-01-29 9,40 9,31 +0,97% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 2016-01-29 13,39 13,26 +0,98% -6,30% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 2016-01-29 14,29 14,13 +1,13% -11,63% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego PLN 2016-01-29 9,79 9,73 +0,62% -1,90% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN 2016-01-29 10,65 10,55 +0,95% -1,39% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej PLN 2016-01-29 17,23 17,13 +0,58% -4,28% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny PLN 2016-01-29 10,09 10,04 +0,50% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PLN 2016-01-29 51,30 50,75 +1,08% +0,75% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) USD 2016-01-29 12,60 12,42 +1,45% -7,42% 51,50 51,10 +0,78% +1,51% kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2016-01-29 120,95 120,30 +0,54% -5,74% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PLN 2016-01-29 11,10 11,09 +0,09% +0,18% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PLN 2016-01-29 10,81 10,76 +0,46% -5,34% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PLN 2016-01-29 10,37 10,30 +0,68% -8,07% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PLN 2016-01-29 10,55 10,44 +1,05% -8,18% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PLN 2016-01-29 10,71 10,59 +1,13% -9,08% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2016-01-29 63,99 63,30 +1,09% -10,20% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga PLN 2016-01-29 261,77 259,15 +1,01% -10,70% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz B PLN 2016-01-29 999,66 1000,63 -0,10% -2,46% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz B (EUR) EUR 2016-01-29 225,12 224,42 +0,31% -6,98% 1003,77 1003,83 -0,01% -2,06% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz B (USD) USD 2016-01-29 245,48 244,82 +0,27% -10,37% 1003,33 1007,29 -0,39% -1,73% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C PLN 2016-01-29 878,38 878,60 -0,03% -3,98% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C (EUR) EUR 2016-01-29 197,81 197,05 +0,39% -8,44% 882,00 881,40 +0,07% -3,60% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C (USD) USD 2016-01-29 215,70 214,96 +0,34% -11,77% 881,61 884,43 -0,32% -3,26% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz RED PLN 2016-01-29 622,64 622,00 +0,10% -14,79% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz RED (EUR) EUR 2016-01-29 140,22 139,50 +0,52% -18,74% 625,21 623,98 +0,20% -14,44% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz RED (USD) USD 2016-01-29 152,90 152,18 +0,47% -21,70% 624,93 626,13 -0,19% -14,14% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-01-29 89,55 89,62 -0,08% -2,98% - - - - kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (EUR) EUR 2016-01-29 20,17 20,10 +0,35% -7,48% 89,93 89,91 +0,03% -2,58% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (USD) USD 2016-01-29 21,99 21,93 +0,27% -10,86% 89,88 90,23 -0,39% -2,26% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty kat. Standardowa PLN 2016-01-29 86,35 86,42 -0,08% -3,94% - - - - kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty kat. Standardowa (EUR) EUR 2016-01-29 19,45 19,38 +0,36% -8,38% 86,72 86,69 +0,04% -3,54% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty kat. Standardowa (USD) USD 2016-01-29 21,20 21,14 +0,28% -11,74% 86,65 86,98 -0,38% -3,23% kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniKorona Zrównoważony PLN 2016-02-01 278,54 278,43 +0,04% -11,17% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniStrategie Dynamiczny PLN 2016-02-01 97,12 97,25 -0,13% -7,75% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)