Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - zrównoważone
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Subfundusz Globalny Stabilnego Dochodu PLN 2016-04-28 104,69 104,57 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania PLN 2016-04-28 113,05 113,06 -0,01% -2,73% - - - - kup on-line
Amundi Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony PLN 2016-04-28 97,39 97,15 +0,25% -10,34% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Zrównoważony Subfundusz PLN 2016-04-28 27,90 27,88 +0,07% -10,66% - - - - kup on-line
Arka Platinum Dynamiczny Subfundusz PLN 2016-04-28 38,83 38,89 -0,15% -5,78% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2016-04-28 117,99 118,03 -0,03% -6,68% - - - - kup on-line
BPH Subfundusz Zrównoważony PLN 2016-04-28 2,08 2,08 0,00% -9,96% - - - - kup on-line
Credit Agricole fio Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2016-04-28 163,08 163,13 -0,03% -6,67% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Perspektywa 2020 PLN 2016-04-28 119,30 119,34 -0,03% -1,68% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Perspektywa 2025 PLN 2016-04-28 119,35 119,44 -0,08% -3,54% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Perspektywa 2030 PLN 2016-04-28 117,68 117,80 -0,10% -4,97% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Perspektywa 2035 PLN 2016-04-28 116,85 116,99 -0,12% -6,11% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Perspektywa 2040 PLN 2016-04-28 115,37 115,54 -0,15% -7,27% - - - - kup on-line
ING Subfundusz Perspektywa 2045 PLN 2016-04-28 114,25 114,44 -0,17% -8,01% - - - - kup on-line
ING Zrównoważony PLN 2016-04-28 292,19 291,98 +0,07% -6,21% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2016-04-28 417,51 417,37 +0,03% -6,67% - - - - kup on-line
KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny PLN 2016-04-28 194,27 194,21 +0,03% -11,16% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa PLN 2016-04-28 10,97 10,94 +0,27% -4,61% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki PLN 2016-04-28 14,70 14,75 -0,34% -5,71% - - - - kup on-line
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2016-04-28 106,66 106,38 +0,26% -7,68% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2016-04-28 182,27 182,29 -0,01% -4,62% - - - - kup on-line
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany PLN 2016-04-28 142,19 141,80 +0,28% -4,26% - - - - kup on-line
Novo Zrównoważonego Wzrostu PLN 2016-04-29 157,29 156,68 +0,39% -22,51% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eurogeddon PLN 2016-04-27 5,85 5,74 +1,92% +29,42% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 2016-04-28 14,10 14,12 -0,14% -8,08% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 2016-04-28 15,12 15,08 +0,27% -15,81% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Europejskiego PLN 2016-04-28 10,91 10,90 +0,09% -5,38% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe SFIO Strategii Globalnej PLN 2016-04-28 17,76 17,74 +0,11% -6,03% - - - - kup on-line
Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-04-28 109,17 108,98 +0,17% -13,54% - - - - kup on-line
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2016-04-28 50,56 51,08 -1,02% -0,67% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony PLN 2016-04-28 125,14 124,96 +0,14% -5,68% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PLN 2016-04-28 11,19 11,19 0,00% +1,91% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PLN 2016-04-28 11,21 11,20 +0,09% -3,78% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PLN 2016-04-28 10,86 10,85 +0,09% -7,26% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PLN 2016-04-28 11,29 11,28 +0,09% -7,31% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PLN 2016-04-28 11,47 11,46 +0,09% -7,57% - - - - kup on-line
PZU Zrównoważony PLN 2016-04-28 69,41 69,39 +0,03% -8,48% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny PLN 2016-04-28 148,91 149,01 -0,07% +1,28% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga PLN 2016-04-28 272,08 272,37 -0,11% -9,97% - - - - kup on-line
Subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu PLN 2016-04-29 110,51 110,46 +0,05% -6,15% - - - - kup on-line
UniKorona Zrównoważony PLN 2016-04-29 296,28 295,77 +0,17% -7,94% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)