wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-04-28 1106,15 1102,03 +0,37% +3,84% - - - - kup on-line
City Living Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-03-31 1,02 1,03 -0,97% +2,00% - - - - kup on-line
Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-03-31 765,55 766,56 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-04-25 10,52 10,50 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-03-31 10991,70 10839,50 +1,40% +0,47% - - - - kup on-line
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-03-31 104,92 101,68 +3,19% +2,26% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)