Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-09-30 1082,19 1079,05 +0,29% +3,38% - - - - kup on-line
City Living Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-09-30 1,02 1,02 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-09-30 786,16 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-09-30 10699,20 10778,20 -0,73% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-09-30 102,93 102,92 +0,01% +1,13% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)