Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - zrównoważone
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2015-07-06 113,45 113,50 -0,04% +3,20% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2015-07-06 103,36 103,85 -0,47% +4,41% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Dynamiczny PLN 2015-07-06 40,53 40,63 -0,25% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) EUR 2015-07-06 9,65 9,70 -0,47% 0,00% 40,44 40,67 -0,56% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) USD 2015-07-06 10,68 10,77 -0,86% 0,00% 40,28 40,77 -1,21% 0,00% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Zrównoważony PLN 2015-07-06 29,62 29,68 -0,20% +3,64% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2015-07-06 121,06 121,10 -0,03% +1,84% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Makro Alokacji PLN 2015-07-06 111,17 111,41 -0,22% -4,17% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Zrównoważony PLN 2015-07-06 2,18 2,18 0,00% +0,46% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2015-07-06 166,45 166,45 0,00% +4,01% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony PLN 2015-07-06 11,46 11,46 0,00% +6,41% - - - - kup on-line
Forum Akcyjny + Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-06 91,84 91,84 0,00% -9,56% - - - - kup on-line
GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty subfundusz subGO Fund Energia 2 PLN 2015-07-06 0,77 0,77 0,00% -1,28% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2015-07-06 97,46 97,96 -0,51% 0,00% - - - - kup on-line
ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zrównoważony PLN 2015-07-06 298,97 299,65 -0,23% +4,55% - - - - kup on-line
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2020 PLN 2015-07-06 118,71 118,89 -0,15% +2,14% - - - - kup on-line
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2025 PLN 2015-07-06 120,19 120,49 -0,25% +2,65% - - - - kup on-line
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2030 PLN 2015-07-06 119,80 120,17 -0,31% +2,96% - - - - kup on-line
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2035 PLN 2015-07-06 120,08 120,52 -0,37% +3,24% - - - - kup on-line
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2040 PLN 2015-07-06 119,73 120,24 -0,42% +3,38% - - - - kup on-line
ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2045 PLN 2015-07-06 119,29 119,86 -0,48% +3,69% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2015-07-06 437,23 439,12 -0,43% +10,73% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących PLN 2015-07-06 153,08 154,28 -0,78% +6,98% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywny PLN 2015-07-06 204,98 205,46 -0,23% +2,96% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa PLN 2015-07-06 10,95 10,97 -0,18% +2,05% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki PLN 2015-07-06 15,40 15,50 -0,65% +22,71% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) USD 2015-07-06 4,06 4,11 -1,26% -1,53% 15,31 15,55 -1,60% +22,13% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2015-07-06 111,83 112,34 -0,45% -7,87% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) EUR 2015-07-06 26,63 26,81 -0,67% -9,08% 111,57 112,43 -0,76% -8,29% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) USD 2015-07-06 29,46 29,78 -1,07% -25,98% 111,14 112,74 -1,42% -8,20% kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu PLN 2015-07-07 185,64 184,49 +0,62% -3,97% - - - - kup on-line
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-07-06 983,35 983,35 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Eurogeddon PLN 2015-07-06 4,82 4,82 0,00% -5,86% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zrównoważony PLN 2015-07-06 119,10 119,51 -0,34% -1,82% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN 2015-07-06 9,78 9,84 -0,61% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 2015-07-06 14,75 14,93 -1,21% +1,79% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 2015-07-06 16,60 16,94 -2,01% +6,68% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego PLN 2015-07-06 10,24 10,26 -0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN 2015-07-06 11,27 11,35 -0,70% +6,52% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej PLN 2015-07-06 18,17 18,22 -0,27% +5,21% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PLN 2015-07-06 51,64 51,49 +0,29% +23,75% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) USD 2015-07-06 13,60 13,65 -0,37% -0,58% 51,31 51,68 -0,72% +23,30% kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2015-07-06 128,73 128,99 -0,20% +3,11% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PLN 2015-07-06 10,86 10,87 -0,09% +1,12% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PLN 2015-07-06 11,40 11,41 -0,09% +2,06% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PLN 2015-07-06 11,34 11,36 -0,18% +1,70% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PLN 2015-07-06 11,78 11,81 -0,25% +4,25% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PLN 2015-07-06 12,01 12,04 -0,25% +3,53% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2015-07-06 71,54 71,66 -0,17% -0,68% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga PLN 2015-07-06 289,10 290,04 -0,32% +3,23% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz B PLN 2015-07-06 971,85 968,92 +0,30% +19,85% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz B (EUR) EUR 2015-07-06 231,45 231,27 +0,08% +18,27% 969,68 969,83 -0,02% +19,29% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz B (USD) USD 2015-07-06 256,02 256,83 -0,32% -3,72% 965,86 972,33 -0,67% +19,41% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C PLN 2015-07-06 864,23 861,68 +0,30% +25,05% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C (EUR) EUR 2015-07-06 205,82 205,67 +0,07% +23,40% 862,30 862,48 -0,02% +24,47% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C (USD) USD 2015-07-06 227,67 228,40 -0,32% +0,46% 858,91 864,70 -0,67% +24,59% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz RED PLN 2015-07-06 595,87 594,71 +0,20% -20,92% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz RED (EUR) EUR 2015-07-06 141,91 141,95 -0,03% -21,96% 594,55 595,27 -0,12% -21,28% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz RED (USD) USD 2015-07-06 156,97 157,64 -0,43% -36,47% 592,18 596,81 -0,77% -21,21% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-07-06 87,50 87,25 +0,29% +19,75% - - - - kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (EUR) EUR 2015-07-06 20,84 20,83 +0,05% +18,21% 87,31 87,35 -0,04% +19,23% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (USD) USD 2015-07-06 23,05 23,13 -0,35% -3,80% 86,96 87,57 -0,70% +19,31% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty kat. Standardowa PLN 2015-07-06 85,00 84,76 +0,28% +19,70% - - - - kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty kat. Standardowa (EUR) EUR 2015-07-06 20,24 20,23 +0,05% +18,09% 84,80 84,83 -0,04% +19,11% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty kat. Standardowa (USD) USD 2015-07-06 22,39 22,47 -0,36% -3,86% 84,47 85,07 -0,71% +19,23% kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniKorona Zrównoważony PLN 2015-07-07 307,03 306,34 +0,23% +1,77% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniStrategie Dynamiczny PLN 2015-07-07 107,59 107,86 -0,25% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)