Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - zrównoważone
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu PLN 2015-11-26 100,18 100,18 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2015-11-26 114,37 114,18 +0,17% +1,11% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2015-11-26 100,80 100,32 +0,48% -2,81% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Dynamiczny PLN 2015-11-26 40,70 40,54 +0,39% +5,50% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (EUR) EUR 2015-11-26 9,52 9,50 +0,20% +3,12% 40,62 40,47 +0,37% +5,00% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Platinum Dynamiczny (USD) USD 2015-11-26 10,10 10,08 +0,19% -12,18% 40,62 40,34 +0,67% +4,78% kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Zrównoważony PLN 2015-11-26 28,42 28,29 +0,46% -5,33% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Zrównoważony PLN 2015-11-26 118,73 118,24 +0,41% -2,84% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Makro Alokacji PLN 2015-11-26 105,50 105,40 +0,09% -9,81% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Zrównoważony PLN 2015-11-26 2,08 2,07 +0,48% -6,73% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN 2015-11-26 162,88 162,76 +0,07% -2,36% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz DB Fund Globalny Zrównoważony PLN 2015-11-26 11,75 11,69 +0,51% +6,72% - - - - kup on-line
Forum Akcyjny + Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-11-27 92,18 92,18 0,00% -4,22% - - - - kup on-line
GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty subfundusz subGO Fund Energia 2 PLN 2015-11-27 0,87 0,87 0,00% +15,61% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny PLN 2015-11-26 95,79 95,43 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony PLN 2015-11-26 426,40 423,64 +0,65% +5,25% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywny PLN 2015-11-26 200,51 199,70 +0,41% -3,20% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa PLN 2015-11-26 10,68 10,69 -0,09% -4,13% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki PLN 2015-11-26 15,26 15,26 0,00% +13,54% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) USD 2015-11-26 3,79 3,79 -0,21% -5,57% 15,23 15,19 +0,28% +12,67% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych PLN 2015-11-26 109,28 108,87 +0,38% -6,15% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) EUR 2015-11-26 25,55 25,51 +0,16% -8,29% 109,05 108,70 +0,32% -6,62% kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (USD) USD 2015-11-26 27,12 27,07 +0,18% -21,87% 109,06 108,34 +0,67% -6,78% kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zrównoważony PLN 2015-11-26 291,42 290,22 +0,41% -2,15% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2020 PLN 2015-11-26 119,84 119,69 +0,13% +0,01% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2025 PLN 2015-11-26 120,91 120,67 +0,20% -0,18% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2030 PLN 2015-11-26 119,81 119,55 +0,22% -0,51% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2035 PLN 2015-11-26 119,52 119,22 +0,25% -0,63% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2040 PLN 2015-11-26 118,59 118,26 +0,28% -0,91% - - - - kup on-line
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Perspektywa 2045 PLN 2015-11-26 117,77 117,42 +0,30% -0,93% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu PLN 2015-11-27 160,58 160,73 -0,09% -19,53% - - - - kup on-line
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-11-26 952,63 952,63 0,00% -5,15% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Eurogeddon PLN 2015-11-27 5,52 5,52 0,00% +9,74% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zrównoważony PLN 2015-11-26 113,59 112,84 +0,66% -8,06% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN 2015-11-26 9,79 9,76 +0,31% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 2015-11-26 14,26 14,22 +0,28% +0,42% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 2015-11-26 15,66 15,68 -0,13% -1,32% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego PLN 2015-11-26 10,21 10,21 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN 2015-11-26 11,42 11,38 +0,35% +8,56% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej PLN 2015-11-26 18,28 18,26 +0,11% +3,75% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny PLN 2015-11-26 10,36 10,36 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PLN 2015-11-26 53,67 53,56 +0,21% +16,12% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) USD 2015-11-26 13,32 13,32 0,00% -3,34% 53,57 53,31 +0,48% +15,33% kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2015-11-26 125,90 125,41 +0,39% -2,05% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 PLN 2015-11-26 11,10 11,10 0,00% +1,09% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 PLN 2015-11-26 11,21 11,18 +0,27% -1,49% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 PLN 2015-11-26 10,93 10,88 +0,46% -3,36% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 PLN 2015-11-26 11,35 11,29 +0,53% -1,82% - - - - kup on-line
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PLN 2015-11-26 11,55 11,49 +0,52% -2,53% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony PLN 2015-11-26 68,41 68,00 +0,60% -5,85% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga PLN 2015-11-26 281,96 281,20 +0,27% -3,52% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz B PLN 2015-11-26 1009,87 1000,40 +0,95% +5,50% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz B (EUR) EUR 2015-11-26 236,16 234,40 +0,75% +3,13% 1007,93 998,75 +0,92% +5,01% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz B (USD) USD 2015-11-26 250,60 248,76 +0,74% -12,18% 1007,79 995,56 +1,23% +4,78% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C PLN 2015-11-26 888,43 879,75 +0,99% +5,49% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C (EUR) EUR 2015-11-26 207,76 206,13 +0,79% +3,11% 886,72 878,30 +0,96% +4,99% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C (USD) USD 2015-11-26 220,47 218,76 +0,78% -12,18% 886,62 875,50 +1,27% +4,77% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz RED PLN 2015-11-26 656,15 647,97 +1,26% -7,66% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz RED (EUR) EUR 2015-11-26 153,44 151,82 +1,07% -9,74% 654,88 646,89 +1,24% -8,10% kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz RED (USD) USD 2015-11-26 162,82 161,13 +1,05% -23,14% 654,78 644,86 +1,54% -8,29% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2015-11-26 90,44 89,56 +0,98% +5,13% - - - - kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (EUR) EUR 2015-11-26 21,15 20,98 +0,81% +2,77% 90,27 89,39 +0,98% +4,64% kup on-line
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (USD) USD 2015-11-26 22,44 22,27 +0,76% -12,51% 90,24 89,13 +1,25% +4,38% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty kat. Standardowa PLN 2015-11-26 87,53 86,68 +0,98% +4,40% - - - - kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty kat. Standardowa (EUR) EUR 2015-11-26 20,47 20,31 +0,79% +2,04% 87,37 86,54 +0,96% +3,90% kup on-line
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty kat. Standardowa (USD) USD 2015-11-26 21,72 21,55 +0,79% -13,09% 87,35 86,25 +1,28% +3,70% kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniKorona Zrównoważony PLN 2015-11-27 292,11 292,07 +0,01% -7,11% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniStrategie Dynamiczny PLN 2015-11-27 107,39 106,83 +0,52% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Analizy Online

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)